Sosiaalinen ja taloudellinen vastuumme

main_image

Postin uudistuminen ja tulevaisuus rakentuu ihmisistä. Haluamme luoda arvostavan ja turvallisen työyhteisön, jossa työntekijämme voivat kokea ylpeyttä postilaisuudestaan ja tekemästään työstään.

Posti on yksi Suomen, Ruotsin ja Baltian johtavista jakelu- ja logistiikkayhtiöistä ja palvelemme asiakkaitamme 21 000 ammattilaisen voimin. Tarjoamme myös vuosittain sesonkityötä tuhansille kesä- ja joulutyöntekijöille. Ihmiset, merkityksellinen työ ja arvopohjainen johtaminen ovat vastuullisuusohjelmamme kulmakiviä. Osana sosiaalisen vastuun agendaamme varmistamme myös, että arvoketjussamme kunnioitetaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

Merkityksellinen työ

Työn merkitys tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, mutta se rakentuu aina yhteiselle tarkoitukselle ja yhteisille arvoille. Hyvä ja arvostava työntekijäkokemus on meille ensiarvoisen tärkeää ja sidoksissa strategiaamme ja vastuullisuusohjelmaamme. Tavoitteemme on, että työntekijämme ovat sitoutuneita ja voivat kokea ylpeyttä tekemästään työstä. Mittaamme säännöllisesti kehitystämme työntekijöiden sitoutumisindeksillä ja vuonna 2021 tuloksemme oli 6,4 asteikolla 1–10. Olemme sitoutuneet edistämään työn merkityksellisyyttä ja sitoutumisindeksin parantaminen on nostettu osaksi konser- nin johdon kannustinohjelmaa vuodesta 2022 alkaen.

Arvojohtaminen

Johtamisemme rakentuu yhteisille arvoille, johtamisperiaatteille sekä osallistavalle johtamiselle ja yrityskulttuurille. Tuemme ja koulutamme johtoa ja esihenkilöitä, sekä kannustamme avoimeen ja aitoon vuorovaikutukseen. Arvoihin pohjautuvan johtamisen toteutumista mittaamme säännöllisesti johtajuusindeksillä ja vuonna 2021 tuloksemme oli 6,9 asteikolla 1–10. Tavoitteenamme on johdonmukainen johtaminen ja esihenkilötyö, joka osoittaa arvostusta ihmisiä, kumppaneita, asiakkaita ja maapalloa kohtaan.

Kehitämme jatkuvasti konsernitasoista vastuullisuustyötä ja toteutimme vuonna 2021 vastuullisuusriskiarvioinnin. Arvioinnin merkittävimmät sosiaalisen vastuun riskit liittyivät henkilöstön saatavuuteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään Postin sosiaalisen vastuun työn tukemisessa ja kehityksessä.

Vuoden 2022 aikana jatkamme työtämme merkityksellisen työn ja arvojohtamisen edistämiseksi, käymme aktiivista vuoropuhelua henkilöstömme kanssa, seuraamme kehitystämme ja keskustelemme vastuullisuusohjelman mittareiden tavoiteasetannasta.

Henkilöstökokemuksen ja -sitoutumisen mittaaminen

Vuonna 2021 otimme käyttöön uuden konsernin henkilöstökokemusta ja -sitoutumista mittaavan työkalun Peakonin. Työkalu tarjoaa entistä kokonaisvaltaisemman ymmärryksen henkilöstön jaksamisesta, työntekijäkokemuksesta ja sitoutumisen tasosta. Ensimmäinen henkilöstökysely uudella työkalulla toteutettiin syksyllä 2021. Kyselyn vastausprosentti oli 62 prosenttia ja saimme lähes 37 000 kehitysehdotusta. Kyselyn kautta tunnistimme liiketoiminta- ja tiimitasolla yhteisiksi vahvuuksiksi työyhteisön ja työkavereiden tuen sekä työhön liittyvien odotusten selkeyden. Kehittämisalueita ovat muun muassa jatkuvan vuoropuhelun ja viestinnän vahvistaminen. Vuoden 2022 aikana kysely tullaan toteuttamaan kolme kertaa mahdollistaen säännöllisen ja vertailukelpoisen kehityksen ja toimenpiteiden seurannan.

Voit lukea lisää näistä teemoista sekä Postin taloudellisesta vastuusta vastuullisuusraportistamme.

***

Postilaki uudistui vuonna 2017. Voit lukea lisää uudistuksesta täällä