Kuva -

Kuva -

Henkilöstövastuu

Työllistämme noin 20 300 ammattilaista 11 maassa. Posti on Suomen suurin yksityinen työnantaja: palveluksessamme oli vuonna 2017 noin 14 000 henkilöä. Työyhteisönä olemme tasa-arvoinen, kansainvälinen, monikulttuurinen ja suvaitsevainen.

Osaamisen kehittäminen

Toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa ja uutta kasvua haettaessa ilmenee uusia osaamisvaatimuksia. Posti kehittää henkilöstön osaamista uusissa palveluissa ja kykyä vastata digitalisoituvan liiketoiminnan mahdollisuuksiin. Tarpeita kartoitetaan henkilökohtaisissa tavoite- ja kehityskeskusteluissa.

Postin onnistuneen ja tuloksellisen toiminnan lähtökohtana on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Työssä kehittymistä tuetaan järjestämällä mahdollisuuksia oppia uusia taitoja työn kautta, tukemalla itseopiskelua sekä järjestämällä erilaisia valmennuksia. Digitalisoituva toimintaympäristö edellyttää uutta tietotaitoa, uuden oppimista sekä kykyä mukautua nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.

Matkalla kohti tapaturmatonta työpaikkaa

Postin tavoitteena on edistää henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista siten, että työntekijät ovat motivoituneita ja voivat hyvin. Työhyvinvoinnin käytännön toteuttaminen on osa esimiesten jokapäiväistä työtä. Jokainen postilainen on osaltaan vastuussa omasta hyvinvoinnista ja työyhteisönsä henkisestä hyvinvoinnista.

Säästä riippumatta posti jaetaan viitenä päivänä viikossa. Työtapaturmia sattuu edelleen valitettavan paljon. Vuonna 2017 tilastoitiin 1905 tapaturmaa (vuonna 2016: 1 845). Luvut pitävät sisällään työpaikalla sekä työmatkalla sattuneet poissaoloon johtaneet tapaturmat.

Työturvallisuuden parantaminen ja edistäminen ovat tärkeitä kehityskohteita Postissa. Työtä tehdään johdonmukaisesti kolmella osa-alueella:

  1. Systemaattisuus työturvallisuuden johtamisessa
  2. Osaamisen ja tietoisuuden lisääminen
  3. Menettelyt, työtavat ja työkalut

Olemme Postissa sitoutuneet seuraaviin työturvallisuuden periaatteeseen:

  1. Turvallisuus ensin
  2. Postin johtajat ja esimiehet ovat vastuussa työturvallisuusjohtamisesta
  3. Turvallisuus alkaa minusta
  4. Koko organisaatiomme on sitoutunut tekemään yhteistyötä työturvallisuuden kehittämiseksi
  5. Turvallisuustyö Postissa on johdonmukaista ja järjestelmällistä

Monikulttuurinen työnantaja

Monikulttuurisuus on yrityksemme rikkaus. Työntekijämme pelkästään Suomessa edustavat yli 80:aa eri kansalaisuutta.

Olemme olleet yritysvastuuverkosto FIBSin koordinoiman Suomen monimuotoisuusverkoston jäseniä vuodesta 2012 lähtien. Allekirjoitimme tuolloin ensimmäisten joukossa Suomen monimuotoisuussitoumuksen.

Monimuotoisuusverkosto tarjoaa jäsenilleen tietoa monimuotoisuuden johtamisen parhaista käytännöistä ja tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen, toimintakyky ja uskonto.

Postin jakeluauton kuljettaja

Vastuullinen kesäduuni

Olemme myös mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jonka myötä sitoudumme lukuisten muiden yritysten tavoin kampanjan periaatteisiin. Näitä ovat mielekäs työ ja kohtuullinen palkka, hyvä hakijakokemus, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus sekä kirjallinen työsopimus ja -todistus.

Arimo Siren ja Juhani Vuola

Menestystä Driver's Challenge -ajotaitokisassa

Arimo Siren ja Juhani Vuola (kuvassa) edustivat Suomea kansainvälisen postijärjestön IPC Drivers' Challenge 2016 -ajotaitokisassa. Kultamitali on jo toinen putkeen, sillä edellisen kerran voitto tuli Postin isännöimissä kisoissa Ivalossa 2015.

Tänä vuonna Portugalin finaalissa kisaavat Seppo Uusikorpi ja Marjo Rehn.