COMPANY
Posti sitoutunut tieteeseen perustuviin ympäristötavoitteisiin
Ajankohtaista

Posti sitoutunut tieteeseen perustuviin ympäristötavoitteisiin

31.5.2020

Posti on sitoutunut tieteeseen pohjautuvaan Science Based Targets initiative (SBTi) -ilmastoaloitteeseen. Tähän mennessä mukaan on globaalisti sitoutunut vajaat 900 organisaatiota, Suomesta reilut parikymmentä.

SBTi:n eri sitoumuksista kunnianhimoisimpaan – Business Ambition for 1,5° – hyväksytään organisaatiot, joiden päästövähennystavoitteet auttavat pitämään ilmaston lämpenemisen alle 1,5 asteessa. Posti on sitoutunut tähän tiukimpaan tavoitteeseen.

Oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen (Scope 1 ja 2) osalta Posti tavoittelee täyttä nollaa vuoteen 2030 mennessä. Arvoketjussa muodostuvien kasvihuonekaasupäästöjen (Scope 3) osalta Posti tunnistaa ensin merkittävimmät päästölähteet ja asettaa sen perusteella arvoketjulle erillisen päästötavoitteen. Kummatkin tavoitteet annetaan nyt SBTi:lle tarkastettavaksi.

Kun tavoitteet on hyväksytty tieteelliset kriteerit täyttäviksi, Posti tulee olemaan osa noin 150 yhtiön joukkoa, joiden tavoitteet on tähän mennessä hyväksytty Business Ambition for 1,5° -sitoumukseen. Suomesta mukana on tällä hetkellä neljä yritystä. Aikaa tarkempien tavoitteiden esittelylle ja hyväksynnälle on 24 kuukautta.

“Vaikka 1,5° tavoite on SBTi:n tiukin mahdollinen, Postin nollapäästötavoite on itse asiassa vielä tätäkin kunnianhimoisempi. Kun saamme SBTi-ohjelmalta vahvistuksen päästötavoitteellemme, voimme varmistua siitä, että tavoitetasomme päästövähennysten osalta on ilmastotieteen mukainen”, sanoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.

Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite (SBTi) on yhteishanke CDP:n (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) välillä. Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite perustuu tieteelliseen laskentamenetelmään, jolla varmistetaan, että yritysten tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa allekirjoitettujen tavoitteiden kanssa.

Science Based Targets antaa sijoittajille ja muille sidosryhmille hyvän työkalun seurata yritysten vertailukelpoisia päästötavoitteita.