COMPANY
Kuinka ilmastohaasteita voidaan ratkoa yhdessä - kolme vinkkiä kumppanuuteen
Ajankohtaista

Kuinka ilmastohaasteita voidaan ratkoa yhdessä - kolme vinkkiä kumppanuuteen

26.11.2020

Vastuullisuus on tullut yritysten strategioihin jäädäkseen, ja monet ovat kilpajuoksemassa kohti hiilineutraaliutta. Miten kumppanuuksien avulla voidaan nopeuttaa matkaa?

Tästä kirjoittavat yhteisessä blogikirjoituksessaan Nesteen Heidi Peltonen, Sustainable Partnerships, Marketing & Services -liiketoimintayksikkö sekä Postin Noomi Jägerhorn, Head of Sustainability. Blogi on julkaistu myös osoitteessa neste.com.

Postin tavoite on olla nollapäästöinen oman toiminnan osalta vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan kun kulunut vuosi on kasvattanut verkko-ostamista räjähdysmäisesti, pakettitoimitusten päästöjen pienentäminen oli vuosikymmenen merkittävin askel kohti Postin nollapäästötavoitetta. Vastaavasti Nesteen ilmastotavoitteena on pienentää asiakkaidensa hiilijalanjälkeä samalla kun pyrimme oman tuotantomme hiilineutraaliuteen. On selvää, että kumppanuus vastuullisuudessa tukee molempien ilmastotavoitteiden toteuttamista.

Mutta mitä käytännössä vaati se, että lähes 400-vuotias Posti ja transformaation tehnyt Neste lähtivät yhdessä ratkomaan ilmastohaasteita? Vaihdoimme ajatuksia aiheesta Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhornin kanssa. Inspiroivasta keskustelusta syntyi blogikirjoitus, joka kiteytyy yhteisiin näkemyksiimme kolmen konkreettisen vinkin kautta.

Yhteiset tavoitteet määritellään ymmärtämällä toista

Pariisin ilmastosopimuksen tavoite rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 asteeseen vaatii kaikilta meiltä tuntuvia muutoksia nykyisiin toimintatapoihimme.

“On selvää, että näitä muutoksia ei tehdä yksin. Tavoitteista tehdään totta yhdessä kumppaneiden kanssa. Kunnianhimoisista strategioista päästään käytäntöön ihmisten välisellä yhteistyöllä.”

Toista ymmärtämällä löydetään myös ratkaisut ja keinot mitata konkreettisten toimenpiteiden vaikutuksia sekä yhteinen tapa viestiä niistä ulospäin. Enää ei riitä, että pyritään kohti oman yrityksen tavoitteita ja omia ydinviestejä, vaan on löydettävä yhteinen “sweet spot” — tarina, joka herättää tunteita molempien brändien kohdalla. Mitä laajemmin asioista puhutaan yhdessä, sen vaikuttavammaksi viestintä vastuullisuustekojen takana kasvaa.

Pärjätäkseen kilpajuoksussa, ilmastotavoitteista sekä kestävistä ratkaisuista on pystyttävä myös kertomaan onnistuneesti yhdessä.

Luottamus rakentuu vain avoimuudella ja läpinäkyvyydellä

Kun puhutaan yhteistyöstä vastuullisuudessa, tarkoittaa se myös pitkiä keskusteluja kaikista vaikeimmistakin asioista. Luottamusta toiseen osapuoleen ja siihen, että yhdessä ratkomme eteen tulevat haasteet. Avoimet keskustelut vastuullisesta toimitusketjusta, tuotteen saatavuudesta ja lainsäädännöstä rakensivat luottamusta jo yhteistyömme alkumetreiltä lähtien. Luottamusta, joka kantoi läpi yhteisen hankkeen suunnittelun aina tähän päivään asti.

“Kun pelissä on oma liiketoiminta, kysymyksenä on, kuinka paljon omaa toimintaa halutaan avata muille. Globaalit vastuullisuustavoitteet ovat isoja kysymyksiä, ja niiden ratkaisemista yhdessä ei opita koulun penkillä. Vastuullisuuteen liittyy rohkeus puhua vaikeista asioista ja seilata tuntemattomilla vesillä.”

Arvoja viedään yhdessä käytäntöön myös organisaatioiden sisällä. Kerroimme henkilöstöllemme yhteisestä vastuullisuushankkeesta jo heti alkuvaiheessa. Sen avulla myös konkretisoimme, miten kumppanuus vie Postia askeleita kohti nollapäästötavoitetta.

Sitoutumisella kumppanuudesta luodaan aidosti merkityksellistä

Kun lähdimme toteuttamaan yhteistä vastuullisuushanketta ja viestintää, emme tienneet vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Kumppanuudessa korostui jatkuvan keskustelun lisäksi yhteinen visio myös tulevaisuuden innovaatioihin sekä yhteiseen palvelukehitykseen.

“Samaan aikaan kun me vastuullisuusammattilaiset kaadamme siiloja organisaation sisällä, näkyy sama ilmiö myös ihmisten yhteistyön tiivistymisenä yritysten välillä. Luottamuksena toiseen osapuoleen sekä haluna viedä asioita eteenpäin aina viimeisen mahdollisuuteen asti — tietämättä aina kuinka pitkälle yhteinen ponnistelu voikaan johtaa.”

Kumppanuus vastuullisuudessa pitää sisällään paljon näkymätöntä arvoa, jota ei välttämättä aina pystytä mittaamaan. Arvoa, joka syntyy vain ihmisten sitoutumisella. Vaikka kaupallisesti vastuullisen kumppanuuden arvoa itsessään on vaikea osoittaa, on sen vaikutukset sekä näkyvyys kantanut molemmille positiivista palautetta ja uusia mahdollisuuksia.

Noomi Jägerhorn ja Heidi Peltonen

Neste ja Posti ovat yhdessä pienentäneet pakettikuljetusten hiilijalanjälkeä keväästä asti ja kehittävät parhaillaan palveluita tukemaan tätä työtä. Kumppanuus vastuullisuudessa oli tärkeä ja konkreettinen askel, jolla yritykset ottivat molemmat askeleita kohti omia ilmastotavoitteitaan.