>

Yritysvastuun johtaminen

Yritysvastuutyömme on osa päivittäistä työtä ja johtamista. Johtaminen perustuu yrityksessämme konsernin yhteisiin arvoihin, jotka ovat menestyminen asiakkaan kanssa, kehittyminen ja innovointi, vastuun ottaminen sekä yhdessä onnistuminen. Hyvä johtaminen tukee tavoitteiden saavuttamista ja positiivista työilmapiiriä.

Käymme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa. Vain vuoropuhelun kautta voimme ymmärtää sidosryhmiemme tarpeet ja odotukset meitä kohtaan ja kehittää toimintaamme tältä pohjalta.

Postin arvot ovat yritysvastuun periaatteiden pohjana. Postin vastuullisuuslinjauksissa on huomioitu YK:n Global Compactin periaatteet, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs).

Edellytämme konsernin yhteistyökumppanien noudattavan Postin linjaamia yritysvastuun periaatteita.

Seuraamme yritysvastuutyömme tuloksia ja raportoimme niistä yritysvastuuraportissamme sekä GRI:n mukaisilla mittareilla.

Yritysvastuu on sidosryhmäjohtajamme vastuulla, joka on laajennetun johtoryhmän jäsen.

Postin vastuullisuussuoriutuminen jälleen kultatasoa

Posti on saanut kansainväliseltä EcoVadis-tutkimusyhtiöltä kultatason arvion sijoittumisestaan vastuullisuussuoriutumisessa vuodelta 2017. Pisteillä 73/100 Posti sijoittuu EcoVadiksen arvioimien yritysten joukossa maailman parhaimman kolmen prosentin joukkoon toimialariippumattomassa vertailussa.

Lue lisää