>

Ympäristöpolitiikka

Postin sitoutuminen ympäristövastuullisuuteen

Tunnistamme, arvioimme ja hallitsemme ympäristöön vaikuttavia osa-alueita toiminnoissamme ja olemme sitoutuneet seuraaviin asioihin:

  • Noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja ja -standardeja, mukaan lukien ISO 14 001
  • Pienentämään ajoneuvojen polttoaineenkulutusta
  • Pienentämään toimitilojemme energiankulutusta
  • Parantamaan kierrätystä ja vähentämään kaatopaikoille kulkeutuvan jätteen määrää
  • Ottamaan ympäristönäkökulman huomioon niin hankinnoissa, alihankinnassa kuin investointipäätöksissä
  • Osallistumaan sidosryhmien kanssa käytävään avoimeen keskusteluun, jotta me voimme minimoida negatiivista vaikutustamme ympäristöön
  • Varmistamaan, että saatavilla on riittävästi resursseja, jotta ympäristötoimintaamme voidaan ylläpitää ja jatkuvasti parantaa
  • Raportoimaan vuosittain ympäristövaikutuksestamme ja tarjoamaan työntekijöillemme tietoa ja mahdollisuuksia toimia ympäristötehokkaalla tavalla