>

Posti Green -palvelut

Postin kaikki jakelu-, kuljetus-, rahti- ja varastopalvelut Suomessa ovat asiakkaille hiilineutraaleja Posti Green -palveluita – ilman lisämaksua.

Ilmastonmuutos on globaali ongelma. Toimiala on suuri, ja Posti haluaa omalta osaltaan hillitä ilmaston lämpenemistä ja samalla toimia muille vastuullisena esimerkkinä. Käyttämällä Posti Green -tuotteita asiakkaat voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä toimitusketjun prosesseissa ja samalla viestiä asiakkailleen toimintansa ympäristövastuullisuudesta. 

Posti Green -palvelut ovat osa Postin ympäristöohjelmaa. Kestävän kehityksen viikolla annoimme sitoumuksen vähentää absoluuttisia hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 2007). Olemme jo pitkään tehneet systemaattista työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tehokkaalla reittisuunnittelulla, kuljetusten yhdistelyllä, korkealla käyttöasteella sekä ekologisella ajotavalla parannamme kuljetustemme ympäristötehokkuutta. Vaikka ympäristötehokkuus paranee, päästöjä kuitenkin syntyy.

Kirjeen kuljettamisesta syntyy 30 grammaa hiilidioksidia ja paketista puolestaan 600 grammaa. Posti Green -palveluista ei aiheudu kuitenkaan asiakkaalle hiilidioksidipäästöjä, sillä Posti neutraloi jäljelle jäävät päästöt osallistumalla sertifioituihin ilmastoprojekteihin

Asiakkaille Posti Green -merkintä näkyy osana maksumerkintää kirjeissä sekä Postin autoissa "Ilmastoystävällinen kuljetus" -merkinnällä.

Yritysvastuuraportissamme kerromme lisää ympäristöjohtamisesta ja Posti Green -palvelusta.

Posti Green -palvelumalli

Tuotekohtainen Posti Green -laskentaprosessi ja -asiakasraportointi varmennettiin kolmannen osapuolen toimesta kesällä 2016.