>

Kuljetus

Hiilidioksidipäästöistämme Suomessa noin 90 prosenttia syntyy kuljetuksista ja autojen päästöistä, joten Suomen suurimpana kuljetus- ja jakeluyrityksenä meillä on merkittävä rooli ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan kuljetustoiminnan kehittäjänä.

Parannamme kuljetusten ympäristötehokkuutta ennen kaikkea tehokkaalla reittisuunnittelulla, korkealla käyttöasteella ja kuljetusten yhdistelyllä sekä ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella.

Kuva -

Ajotapaseuranta

Vuonna 2014 varustimme kaikki jakelu- ja kuljetusautoamme Suomessa ajotapaseurantalaitteilla. Niiden avulla polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt pienenevät. Lisäksi laitteet mahdollistavat aluekohtaisten tavoitteiden asetannan ja seurannan sekä kulutukselle että päästöille.

Kuva -

Vaihtoehtoiset ajoneuvot

Postin vaihtoehtoisten ajoneuvojen kantaan kuuluu noin 40 biokaasuautoa, jotka kulkevat 100-prosenttisesti uusiutuvalla kotimaisella Gasum-biokaasulla. Sen käytöstä ei synny terveydelle haitallisia pienhiukkasia, ja polttoaineen elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäisiä.

Kuva -

Ei tyhjäkäyntiä

Tyhjäkäynti on kielletty postikeskusten, terminaalien ja varastojen alueella. Tämä koskee niin omia työntekijöitämme kuin vierailijoita.

Kuva -

Ympäristöystävällistä alihankintaa

Kuljetuspalveluiden hankkijana suosimme kuljetusyrityksiä, jotka ovat Postin tapaan liittyneet Kuljetusalan energiatehokkuussopimukseen ja toteuttavat sen mukaisia toimenpiteitä.

Kuva -

Työsuhdeautojen pienemmät päästöt

Vapaan käyttöedun työsuhdeautojemme hiilidioksidipäästöjen yläräja on 150 grammaa kilometriä kohden. Uudet työsuhdeautot, joiden CO2-päästöt alittavat 100 grammaa, saavat 100 euron kuukausittaisen veroedun.