>

Energia

Postin Suomessa käyttämä sähkö on on tuotettu 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla.

Suuret kohteet, kuten varastot, terminaalit ja postikeskukset, käyttävät noin 80 prosenttia kaikesta hankkimastamme vihreästä sähköstä. Kaikille Suomen logistiikan toiminnoille on myönnetty ISO 9001 laatu- ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatit.

Posti liittyi ensimmäisten joukossa uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle 2017–2025. Sopimus on vapaaehtoinen sitoumus energiatehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteenamme on vähentää toimitilojen energiankulutusta 10,5 prosentilla tarkasteluajanjaksolla 2014–2025. Vanhentuvaa valaistustekniikkaa on jo korvattu useissa kohteissa led-valoilla. Lisäksi useissa kohteissa on tehty valaistuksenohjausmuutoksia. Valaistus aiheuttaa lähes 60 prosenttia Postin toimitilojen energiankulutuksesta.

Jätehuoltomme tavoitteena on minimoida kaatopaikkajätteen määrä ja lisätä hyötykäyttöjätteen määrää. Vuonna 2017 hyötykäyttöaste oli 99 prosenttia ja kierrätysaste 65 prosenttia.

1 920 aurinkopaneelia

Viime talvena Vantaan logistiikkakeskuksen katolle asennettiin aurinkovoimala, jonka nimellisteho on 500 kilowattia. Laskennallinen vuosituotto on 450 000 kilowattituntia. Tämä vastaa noin 25 omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Posti käyttää sähkön kokonaisuudessaan itse, sillä logistiikkakeskuksessa on aina toimintaa.

Aurinkoenergia yhdessä uuden valaistusratkaisun kanssa vähensi kulutusta 35 prosenttia verrattuna edellisen vuoden heinäkuuhun.

Työvaatteiden kierrätys

Postissa on käytössä kierrätysmalli arvokkaiden ja käyttökelpoisten työvaatteiden mahdollisimman pitkän elinkaaren turvaamiseksi. Ylimääräiset käyttökelpoiset työvaatteet lähetetään työvaatetoimittajan varastoon. Siellä vaatteet pestään, korjataan ja merkitään kierrätetyiksi.

Tilattaessa uusia työvaatteita saadaan ensimmäisenä kierrätettyjä vaatteita. 

Green Office -logo

Henkilöstö mukana ympäristötyössä

Postin pääkonttori on mukana WWF:n Green Office -verkostossa. Se on toimistoille tarkoitettu käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä. Sen avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Edistämme henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista ISO 14 001 -johtamisjärjestelmän osana koulutusten, perehdytyksen ja viestinnän kautta.

Vähemmän jätettä

Pyrimme aktiivisesti vähentämään jätettä, tehostamaan lajittelua ja edelleen nostamaan kierrätysastetta. Hyödynnettävän jätteen osuus on jo 99 prosenttia kokonaisjätemäärästä.

Tehokas lajittelu pitää myös työympäristön siistinä ja turvallisena.