>

Sealed with pride

Sealed with pride -kartta
En del av Postis brevlådor får regnbågsfärger under Helsingfors Pride veckan

En del av Postis brevlådor kläs i enlighet med temat i Helsingfors centrum i regnbågens färger under Helsingfors Pride veckan 25.6–1.7.

– Posti hör till de största arbetsgivarna bland finländska företag och vi är stolta över mångfalden och kompetensen hos vår personal. Likvärdighet, jämlikhet och förverkligandet av mänskliga rättigheter i vardagen samt deras främjande i hela samhället är viktiga saker för oss. Vi förbinder oss också vid dessa värderingar i handlingsinstruktionerna för våra anställda. För oss som arbetsgivare är det viktigt att varje medarbetare blir godkänd som den hen är och upplever sig vara en viktig del i vår arbetsgemenskap, säger Postis ansvarsdirektör Noomi Jägerhorn. 

Posti är en support-partner för Helsingfors Pride denna sommar. Helsingfors Pride är HeSeta rf:s årliga evenemang för kultur och mänskliga rättigheter, vars syfte är att påminna om allas likvärdiga rättigheter oberoende av sexuell läggning eller kön.

Sealed with pride brevlåda

Rösten som tema

Temat för Helsingfors Pride i år är rösten och att ge röst åt dem i samhället, vars röster ofta inte blir hörda. För att hedra temat lyfter vi på nytt fram Tom of Finland-artisten Touko Laaksonens brevväxling i form av upplästa brev. Laaksonens brevväxling visades för första gången på Postmuséets utställning ”Förslutna hemligheter – Tom of Finland i breven” på Vapriikki i Tammerfors 6.9.2014–29.3.2015.

I sin bok ”Salaisuuksin suljettu – kirjeiden Tom of Finland” (Förslutna hemligheter – Tom of Finland i breven, Like 2017) beskriver Susanna Luoto korrespondensen och den röst som förmedlas genom breven: ”I breven talar en bror, en ung soldat, en musiker, reklamman, fetischist, konstnär, globetrotter, vän, affärspartner och slutligen en åldrande man med obstruktiv lungsjukdom med sin egen fängslande röst – Touko Laaksonen och Tom of Finland. Brevets mottagare påverkar också skribentens röst. Därför är Toms brev och stilen i dem mycket olika beroende på om han skriver till sina syskon eller sina närmaste vänner.”

Touko Laaksonens brevväxling uppläst (på finska) av skådespelaren Ville Virtanen: https://tarinasoitin.fi/tom

Kartan är gjord av Tiina Arponen @muitaihania.