Anne, kuljetuspäällikkö

Koulutukseltani olen logistiikkainsinööri (AMK) ja parhaillaan suoritan työn ohessa YAMK-tutkintoa. Käytännössä olen ollut koko työurani Postilla.

Tulin Postille ensimmäisen kerran vuonna 1994 Iisalmeen silloisten logistiikkateknikko-opintojeni työharjoitteluun. Posti oli näkyvä kuljetusliike Iisalmessa, ja niinpä suuntasin sinne kysymään harjoittelupaikkaa

Harjoittelujakson ja muutaman Iisalmessa ja Kuopiossa tehdyn autonkuljettaja-kesätyöjakson jälkeen sain opinnot valmiiksi ja siirryin Postiin Kuljetus Iisalmen ryhmävastaavaksi. Siitä siirryin myöhemmin Kuopioon autonkuljettajaksi, josta edelleen ajotoimistoon ajojärjestelijäksi ja kuljetusesimieheksi. Seuraavassa vaiheessa toimin suunnittelijana alueellisessa organisaatiossa noin 10 vuoden ajan. Vuoden 2015 alusta alkaen olen ollut Kuljetus Kuopio-Joensuu -alueen kuljetuspäällikkönä.

Parasta työssäni Postissa on ollut jatkuva kehittyminen ja se, että olen päässyt tekemään hyvin moninaisia asioita ja oppimaan paljon uutta. Olen tutustunut huikeisiin ihmisiin ja mielenkiintoisiin asioihin. Täällä työskennellessä pääsee näkemään koko yhteiskunnan toimintaa ja Postin roolin siinä.

Työnantajana Posti tarjoaa mahdollisuuden olla osa suurta toimialan edelläkävijää, jossa panostetaan kehittymiseen, laatuun ja vihreisiin arvoihin. Meillä on hyvä työyhteisö, jossa tehdään yhteistyötä paljon esimerkiksi prosessien, myynnin, liiketoiminnan ja tuotannon toisten yksiköiden kanssa.

Asiakas on lähellä ja teemme yhdessä töitä palvelun parantamiseksi. Esimerkiksi kuljetustilausta kehitettäessä asiakkaan kuuleminen ja tuotantoprosessin ymmärtäminen it-järjestelmineen on ollut erittäin mielenkiintoista ja toisaalta haasteellista. Asian perkaamisella päästiin ongelman ytimeen, jonka myötä ongelmat voidaan ratkaista.