Taloudellista tietoa

Posti Group raportoi taloudestaan IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisesti. Yhtiön osavuosikatsaukset, tilinpäätökset, vuosikertomukset ja yritysvastuuraportit löytyvät kohdasta Taloudelliset katsaukset.

 

 

Talousviestinnän politiikka

Postin taloudellinen tiedottaminen

Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset

Posti Group Oyj julkistaa säännöllisesti tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset (3 kk, 6 kk, 9 kk). Näiden tulostietojen julkistamisesta vastaa konsernin Viestintä. Konserniyhtiöt eivät julkista omia tulostiedotteitaan. Tulostiedot julkistetaan vain raportoitavien segmenttien mukaan. Yksittäisen tytäryhtiön tai liiketoimintayksikön osalta ei julkisteta mitään tunnuslukuja (poikkeuksena tytäryhtiön henkilöstömäärä, jonka ko. yhtiö voi omassa viestinnässään tuoda esille). Tiedot julkaistaan samanaikaisesti henkilöstölle ja tiedotusvälineille, ja ne ovat aina saatavilla myös Postin omilla kotisivuilla.

Muut taloudelliset tiedotteet

Posti Group Oyj julkaisee mediatiedotteita mm. seuraavista seikoista:

Kaikkien konsernitasoisten tai liiketoimintaryhmätasoisten tiedotteiden julkaisemisesta ja hyväksymisestä vastaa konsernin Viestintä.

Vuosikertomus

Posti Group Oyj julkaisee vuosikertomuksen, joka sisältää yhtiön virallisen tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen. Lisäksi se sisältää muun muassa toimitusjohtajan katsauksen, strategian esittelyn sekä liiketoimintaryhmien päätapahtumat kertomusvuodelta.

Vuosikertomus on saatavilla sähköisesti Taloudelliset katsaukset -osiossa.

Www-sivut

Posti Group Oyj:n konsernisivuston Talous-osio sisältää tulosjulkaisut vähintään viiden vuoden ajalta. Siellä kerrotaan myös viimeistään joka vuoden joulukuusta alkaen seuraavan vuoden tulosjulkistuspäivämäärät. Konsernisivuilla on tiedotearkisto sekä kattavat tiedot yrityksen hallinnoinnista.

Corporate Governance -selvitys sekä Palkka- ja palkkioselvitys

Posti Group Oyj julkistaa tilinpäätöksen yhteydessä sekä Corporate Governance -selvityksen että Palkka- ja palkkioselvityksen, jotka ovat saatavilla sähköisesti osoitteesta posti.com.

Sisäpiirirekisteri

Euroopan unionin markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus (MAR) tuli voimaan koko Euroopan unionin alueella laintasoisena 3.7.2016. Tämän johdosta Postin voimassa ollut pysyvä yrityskohtainen sisäpiirilista lakkautettiin, ja Postissa siirryttiin käytättämään asetuksen edellyttämiä hankekohtaisia luetteloita.

Taloudellisen viestinnän vastuu

Talousviestinnän sisällöstä vastaa Posti Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja ja sen toteutuksesta vastaa Posti Group Oyj:n sidosryhmäjohtaja.