Postin joulukalenteri

Posti järjestää ajalla 1.12.-24.12.2018 joulukalenteriarvonnan, jossa voi voittaa palkintoja. Postin joulukalenterista julkaistaan päivittäin 1.12.-24.12. julkaisu Postin Facebook- ja Instagram-tileillä. Suurimpaan osaan julkaisuista liittyy arvonta, josta voi voittaa mukavia palkintoja joko jättämällä yhteystiedot nettilomakkeella (linkki Facbook-julkaisussa) tai kommentoimalla julkaisua Instagramissa. Kunkin päivän arvontaan voi osallistua saman vuorokauden aikana kuin arvonta on julkaistu. Palkinto arvotaan seuravana arkipäivänä ja voittajiin olemme yhteydessä henkilökohtaisesti.

Arvonnan säännöt, Postin joulukalenteri


1. Arvonnan järjestäjä

Posti Group Oy (Posti), Viestintä, PL 1, 00011 POSTI.

Tämä kilpailu ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, organisoima tai ylläpitämä.

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuaika on 1.12.-24.12.2018, jolloin julkaistaan päiväkohtaisia arvontoja.

Kunkin päivän arvontaan voi osallistua saman vuorokauden aikana kuin arvonta on julkaistu. Arvonta suoritetaan kutakin julkaisua seuraavana arkipäivänä.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan saman vuorokauden aikana kuin arvonta on julkaistu joko

Kilpailuun ei voi osallistua kommentoimalla julkaisua Facebookissa. Kunhunkin päiväkohtaiseen arvontaan osallistutaan erikseen. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Osallistuminen edellyttää näiden arvonnan sääntöjen hyväksymistä.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista. Postilla on oikeus sulkea kilpailun ulkopuolelle henkilö, joka rikkoo kilpailun sääntöjä tai käyttää muuten epärehellisiä keinoja. Posti varaa myös oikeuden poistaa kommentteja, jotka ovat loukkaavia tai muuten sopimattomia tai rikkovat tai joiden voidaan epäillä rikkovan tekijänoikeuksia tai lainsäädäntöä.

4. Palkinnot


Kilpailun palkintojen yhteisarvo on noin 960 euroa. Kilpailun palkintona arvotaan

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Posti vastaa mahdollisesta arpajaisverosta sekä palkinnon toimittamisesta voittajalle postitse. Voittaja vastaa itse kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

5. Arvonnan suorittaminen ja palkintojen toimitus

Arvonta suoritetaan jokaista julkaisua seuraavana arkipäivänä kaikkien niiden henkilöiden kesken, jotka ovat osallistuneet kilpailuun näiden sääntöjen mukaisesti.

Yksi henkilö voi voittaa vain yhden palkinnon. Posti on yhteydessä voittajiin henkilökohtaisesti.

Instagramissa osallistuneisiin voittajiin Posti on yhteydessä Instagramin kautta. Heidän tulee pyynnöstä toimittaa Postille yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten.

Palkinnot toimitetaan postitse voittajille heidän ilmoittamaansa osoitteeseen. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Postille antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta. Osallistujien tietoja käytetään vain arvonnan suorittamiseen ja palkinnon lähettämiseen. Postilla on myös oikeus julkaista voittajien nimet eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Alle 18-vuotiaat henkilöt voivat vastaanottaa seuraavan palkinnon vain 18 vuotta täyttäneen henkilön seurassa tai huoltajan allekirjoittaman osallistumisluvan kanssa: Pääsyliput Postimuseoon, opastuksen ja joulukahvit sekä matkat julkisilla kulkuvälineellä Tampereelle. Alle 18-vuotiaiden tulee pyynnöstä toimittaa huoltajan yhteystiedot osallistumisluvan varmistamiseksi.

Postin kampanjarekisteriseloste

6. Kilpailun järjestäjän vastuu

Posti vastaa tähän arvontaan liittyvistä vaatimuksista enintään arvonnan kohteena olevan palkinnon määrällä. Postia ei voida pitää vastuussa odottamattomista olosuhteista aiheutuvasta kilpailun tai sen palkinnon peruuttamisesta, lykkäämisestä tai muuttamisesta. Posti varaa oikeuden sääntöjen muutoksiin ja kilpailun päättämiseen milloin tahansa. Tällaiset muutokset tulevat voimaan heti, kun sääntömuutokset on julkaistu Postin sivulla posti.com/joulukalenterisaannot