Posti päivitti vastuullisuusohjelmansa – ohjelma yhdistää kunnianhimoisen ilmastotyön, välittävän kulttuurin sekä positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan

23.04.2024

Posti on päivittänyt vastuullisuusohjelmansa. Se muodostaa pohjan kaikelle yrityksessä tehtävälle vastuullisuustyölle. Edellinen vastuullisuusohjelma oli voimassa vuosina 2021–2023. Syksyllä 2023 käynnistyi nyt julkaistavan Välitämme vastuullisuutta -ohjelman päivitystyö, johon osallistui laajasti sekä ulkoisia että sisäisiä sidosryhmiä.

“Vastuullisuusodotukset yrityksiä kohtaan kasvavat jatkuvasti, ja yritysten odotetaan osallistuvan aktiivisesti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Olemme halunneet luoda jopa aiempaa kokonaisvaltaisemman ohjelman, joka yhdistää kestävän kasvun ja kunnianhimoisen ilmastotyön, välittävän ja mukaan ottavan henkilöstöstrategian sekä positiivisen vaikutuksen yhteiskuntaan”, sanoo Postin yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Anna Storm.

Uuden ohjelman rakenne on aiempaa selkeämpi. Jokaisella fokusalueella on oma selkeä mittaristo tavoitetasoineen ja välitavoitteineen.

“Uusi ohjelma auttaa meitä entisestään syventämään vastuullisuustyön ja liiketoiminnan symbioosia ja vastaamaan asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin”, Storm sanoo. “Se auttaa meitä myös nopeasti muuttuvassa sääntely-ympäristössä.”

Päivitetyn ohjelman teemoja: välittävä yrityskulttuuri, kestävä kasvu ja positiivinen vaikutus yhteiskuntaan

Vastuullisuusohjelma sisältää kolme teemaa, joista kukin kolme fokusaluetta. Teemat ovat ihmiset, ympäristö ja yhteiskunta.

Ensimmäinen teema keskittyy ammatilliseen ja välittävään yrityskulttuuriin: haluamme pitää huolta ihmisistämme ja tukea heidän kehittymistään. Fokusalueiden kautta keskitymme välittävän työkulttuurin, välittävän johtajuuden sekä fyysisen ja henkisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen; esimerkin näyttämiseen monimuotoisuudessa, yhdenvertaisuudessa ja mukaan ottamisessa sekä ammatillisen kasvun edistämiseen.

Toinen teema keskittyy kestävään kasvuun yhden planeetan rajoissa: edistämme logistiikan puhdasta siirtymää. Fokusalueiden kautta hillitsemme ilmastonmuutosta sekä pyrimme säilyttämään luonnon monimuotoisuutta; edistämme kiertotaloutta ja lisäämme kestävää asiakastarjoomaa sekä kehitämme ympäristöjohtamistamme jatkuvasti paremmaksi.

Kolmannen teeman kautta haluamme vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja samalla näyttää esimerkkiä liiketoiminnan vastuullisuuden osalta. Fokusalueiden avulla varmistamme että hankintamme ja hankintaketjumme ovat kestäviä; vahvistamme ihmisoikeuksia sekä omassa toiminnassamme että arvoketjussamme sekä vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti strategisten kumppanuuksien ja valikoitujen hyväntekeväisyyshankkeiden kautta.

Nyt julkaistu vastuullisuusohjelma on voimassa vuosina 2024–2026. Näet ohjelman alta.