Postin uudet tavoitteet monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi

31.10.2023

Kolme uutta tavoitetta monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi auttavat näkemään edetäänkö oikeaan suuntaan.  

Postin noin kolme vuotta sitten julkaisema vastuullisuusohjelma tähtää kahteen keskeiseen tavoitteeseen: ympäristölle aiheutetun haitan minimointi ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen. 

Postin työ sosiaalisen vastuullisuuden edistämiseksi ei lähde nollasta. Yhtiössä rekrytoitiin naisia töihin jo 1800-luvun lopulla. Ensimmäistä tasa-arvosuunnitelmat laadittiin vuonna 1978, ensimmäiset monimuotoisuusvaliokunnat aloittivat toimintansa 1980-luvulla, yhtiö oli mukana käynnistämässä Suomen monimuotoisuusverkostoa vuonna 2012 ja pitkään toiminut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on edelleen toiminnassa. Postilla on pitkä historia monikulttuurisesta työympäristöstä. 

”Tässä työssä emme kuitenkaan ole valmiita, päinvastoin. Maailma ympärillämme muuttuu ja olemme monimuotoisempi ja kansainvälisempi yritys kuin koskaan. Opimme koko ajan lisää ja osaamme entistä paremmin edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia jotta jokainen 20 tuhannesta työntekijästämme voi olla sellainen kuin on”, sanoo Postin yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Anna Storm 

”Uskomme, että suomalainen työelämä on tulevaisuudessa merkittävästi nykyistä kansainvälisempää, ja haluamme yhtenä Suomen suurimmista työnantajista edistää monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä. Olemme parhaillaan päivittämässä vastuullisuusohjelmaamme, ja sosiaalisen vastuun teemat tulevat näkymään uudessa ohjelmassa aiempaakin vahvemmin.”

Uudet monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuustavoitteet  

Uusien tavoitteiden tarkoituksena on entisestään vahvistaa monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuuden kokemusta Postilla.   

Tavoitteet ovat: 

  1. Monimuotoisuuden lisääminen. Sekä naisten että miesten osuus ylimmästä johdosta (kaksi organisaatiotasoa toimitusjohtajasta alaspäin) on vähintään 40 prosenttia vuoden 2026 loppuun mennessä. Koko konsernin osalta naisten osuus johdosta on tällä hetkellä 38,8 %. 
  2. Osallisuuden kokemisen lisääminen. Henkilöstökysely Peakonin kysymyksessä reilusta ja yhdenvertaisesta kohtelusta tulos 8,0 vuoden 2026 loppuun mennessä. Syyskuun 2023 tulos oli 7,4 (huhtikuun 7,5). Peakonin kansainvälinen verrokkiluku oli 8,4. 
  3. Koulutuksen ja tietoisuuden lisääminen. Kaikki työntekijät ovat osallistuneet koulutukseen monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta. Esihenkilöiden osallistumisen tavoite on täysi 100 % vuoden 2024 loppuun mennessä. Muiden työntekijöiden tavoite on 90 % vuoden 2025 loppuun mennessä. 

”Haluamme yhdessä rakentaa kulttuuria, joka rohkaisee ja kannustaa monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen. Mittarit auttavat meitä seuraamaan sitä, kuljemmeko oikeaan suuntaan. Tavoitteiden edistäminen vaatii sekä konkreettisia tekoja että yhteisen ymmärryksen rakentamista”, Storm sanoo.  

“Viime kädessä kyse on toisten ihmisten kunnioittamisesta, ollaan sitten työpaikalla tai sen ulkopuolella. Tässä työssä jokainen postilainen voi näyttää omalla esimerkillään mallia arvostavasta ja toiset huomioivasta käytöksestä.”