Posti-konsernin henkilöstöpolitiikka on julkaistu

31.03.2023

Posti-konsernin henkilöstöpolitiikka on julkaistu verkkosivuillamme osoitteessa: https://www.posti.com/hallinnointi/hallinnointi/henkilostopolitiikka

Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on varmistaa, että Posti-konserni kunnioittaa ja noudattaa työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimii vastuullisesti kaikessa toiminnassaan koko konsernissa.  

Henkilöstöpolitiikan tarkoituksena on asettaa raamit henkilöstöä koskeville prosesseille ja käytännöille sekä ohjeistaa käyttäytymisestä yritystä ja muita työntekijöitä kohtaan. Politiikka antaa yleiskuvan Postin sitoutumisesta henkilöstöön ja se kattaa Posti-konsernin yritysten henkilöstö-, terveys- ja turvallisuuskäytäntöjä.