Posti Group 2023: kannattavuus parani operatiivisessa toiminnassa tehtyjen merkittävien parannusten ansiosta. Heikko kuluttajakysyntä viimeisellä vuosineljänneksellä vaikutti liikevaihtoon.

16.02.2024

Posti Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2023

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Loka–joulukuu

Keskeiset tunnusluvut

Tammi–joulukuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat viimeisellä neljänneksellä

 

Näkymät vuodelle 2024

Vuonna 2024 Postin liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Vuonna 2023 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 586,1 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 197,7 miljoonaa euroa.

Nykyiset makrotaloudelliset olosuhteet ja markkinatilanne luovat epävarmuutta taloudellisiin ennusteisiin ja kuluttajien luottamukseen. Kuluttajien käyttäytyminen vaikuttaa Postin liiketoimintaan, ja sillä saattaa olla vaikutusta yhtiön tulokseen.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja oikaistu käyttökate eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja Postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postivolyymin laskun odotetaan jatkuvan.

 

Konsernin avainluvut

         

 

10-12 2023

10-12 2022

1-12 2023

1-12 2022

Liikevaihto, milj. euroa

429,7

453,6

1 586,1

1 651,6

Oikaistu käyttökate, milj. euroa

64,2

63,5

197,7

183,8

Oikaistu käyttökate, %

14,9 %

14,0 %

12,5 %

11,1 %

Käyttökate, milj. euroa

64,2

61,2

188,6

178,2

Käyttökate, %

14,9 %

13,5 %

11,9 %

10,8 %

Oikaistu liiketulos, milj. euroa

31,6

30,9

66,4

58,9

Oikaistu liiketulos, %

7,4 %

6,8 %

4,2 %

3,6 %

Liiketulos, milj. euroa

31,0

26,3

-7,0

51,0

Liiketulos, %

7,2 %

5,8 %

-0,4 %

3,1 %

Tilikauden tulos, milj. euroa

22,8

17,6

-25,2

31,7

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

-1,0 %

7,8 %

Nettovelka, milj. euroa

 

 

240,0

208,5

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

 

1,2x

1,1x

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

 

 

28,6

28,5

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

17 024

19 996

Henkilöstö keskimäärin, FTE

13 784

15 023

14 272

14 985

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,57

0,44

-0,63

0,79

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

0,80*

0,79

Osingot, milj. euroa

 

 

31,8*

31,7

 

* Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Vuosi 2023 päättyi hyvissä merkeissä. Kannattavuutemme kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä ja kehittyi positiivisesti katsauskauden aikana operatiivisen tehokkuuden ja strategiamme vahvan toteuttamisen ansiosta. Palveluidemme laatu pysyi korkeana, ja onnistuimme parantamaan kustannustehokkuutta läpi vuoden. Tämä on erinomainen saavutus tiimeiltämme, jotka luovivat onnistuneesti haastavassa geopoliittisessa ja taloudellisessa toimintaympäristössä. Haluan kiittää kaikkia postilaisia heidän työstään ja sinnikkyydestään vuoden aikana. Haluan myös kiittää asiakkaitamme luottamuksesta.

Oikaistu käyttökatteemme kasvoi 64,2 (63,5) miljoonaan euroon viimeisellä neljänneksellä ja 197,7 (183,8) miljoonaan euroon tammi–joulukuussa. Tämä johtui tuotannon toiminnan tehokkuudesta, joka parani merkittävästi muun muassa resurssioptimoinnin, kustannuskurin sekä lajittelukapasiteetin automatisointiin tehtyjen panostusten myötä. Kiiresesongin aikana toimitimme lähes 7 miljoonaa pakettia ja noin 12 miljoonaa joulukorttia.

Konsernin liikevaihto laski 5,3 prosenttia 429,7 (453,6) miljoonaan euroon viimeisellä neljänneksellä ja 4,0 prosenttia 1 586,1 (1 651,6) miljoonaan euroon tammi–joulukuussa. Kuluttajien ostovoima ja luottamus talouteen pysyivät heikkoina koko vuoden, erityisesti Ruotsissa. Tämän myötä kokonaisvolyymit laskivat ja varastonkierto oli hidasta, ja joka väistämättä vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon. Vahvasta operatiivisesta toiminnasta huolimatta, liiketulosta rasittivat liikearvon ja kauppahinnan kohdistusten arvonalentumiset kolmannella vuosineljänneksellä. Arvonalentumiset johtuivat pääasiassa Ruotsin talouden haasteista ja erityisesti nopeasti vähentyneestä verkkokaupan kysynnästä yhdistettynä korkeampiin korkoihin ja voimakkaasti heikentyneeseen Ruotsin kruunuun. Konsernin liiketulos heikkeni -7,0 (51,0) miljoonaan euroon vuonna 2023.

Koko tilivuoden osalta Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden liikevaihto ja kannattavuus laskivat inflaation aiheuttaman kustannusten nousun, korkeiden korkojen sekä näistä seuranneen volyymilaskun vuoksi. Varastointi- ja logistiikkapalveluiden kannattavuus parani tuotannon toimintatehokkuuden ansiosta, kun taas liikevaihto laski. Postipalveluissa sekä liikevaihto että kannattavuus paranivat. Tämä johtui tuotannon toimintatehokkuuden parantamisesta, mutta myös kirjemäärän kasvusta vuoden alkupuoliskolla. Koko vuonna kirjemäärä laski.

Vuosi oli siis haastava toimintaympäristön näkökulmasta. Inflaatio pysyi korkeana ja korot nousivat voimakkaasti, mikä vaikutti yleiseen taloustilanteeseen negatiivisesti ja piti logistiikkapalvelujen kysynnän alhaisena. Vaikka odotammekin epävarmuuden jatkuvan toimintaympäristössämme jossain määrin vuonna 2024, näemme myös joitakin merkkejä markkinoiden vahvistumisesta ja ostovoiman parantumisesta. Jatkamme strategiamme mukaisen kasvun hakemista ja näemme verkkokaupan markkinapotentiaalin Pohjoismaissa jatkuvan positiivisena pitkällä aikavälillä. Olen tyytyväinen, että digitaalinen paketti- ja kirjepalvelumme OmaPosti-sovellus uudistui viimeisellä neljänneksellä ja tarjoaa nyt kuluttajille entistä intuitiivisemman kokemuksen pakettien seurantaan. OmaPosti-sovelluksella on jo yli miljoona aktiivista käyttäjää, ja määrä kasvaa päivittäin.  

Vastuullisuuden saralla viimeisen neljänneksen merkittäviä kohokohtia olivat Postin ensimmäisen dieselkäyttöisen kuorma-auton muuntaminen sähköiseksi sekä Suomen ensimmäisen raskaan kaluston latausaseman käyttöönotto. Olen vakuuttunut, että nämä saavutukset nopeuttavat toimialan vihreää siirtymää. COP28-ilmastokokouksessa, johon osallistuimme osana Suomen paviljonkia, saavutettiin historiallinen sopimus fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumisesta sekä pyrkimyksistä hillitä ilmastonmuutoksen kiihtymistä. Toivon, että sopimus auttaa pienentämään logistiikkasektorin päästöjä myös maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Olen erityisen ilahtunut työturvallisuutemme positiivisesta kehityksestä, ja tätä koskevien mittareiden osoittamasta edistyksestä. Tuloksissa näkyy pitkäjänteinen sitoutumisemme tähän työhön. Olemme myös käynnistäneet vastuullisuusohjelmamme päivittämisen. Tähtäämme edelleen päättäväisesti vastuulliseen kasvuun planeettamme asettamissa rajoissa, yhteiskunnallisen kädenjälkemme vahvistamiseen ja varmistamaan välittävän työpaikan kaikille työntekijöillemme.

Jatkamme vuotta 2024 hyvistä asetelmista. Strategiamme toimii ja jatkamme sen toteuttamista kaikilla osa-alueilla. Panostamme myös jatkossa operatiiviseen tehokkuuteen ja pidämme katseemme vakaasti tulevaisuudessa, yhdessä yhtenä tiiminä.

 

Posti Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2023 kokonaisuudessaan (pdf)