Posti Group 1–3/2024: Vahva kannattavuus erinomaisen operatiivisen toiminnan ansiosta

26.04.2024

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024

 

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Tammi–maaliskuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat ensimmäisellä neljänneksellä

 

Näkymät vuodelle 2024 pysyvät ennallaan

Vuonna 2024 Postin liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Vuonna 2023 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 586,1 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 197,7 miljoonaa euroa.

Nykyiset makrotaloudelliset olosuhteet ja markkinatilanne luovat epävarmuutta taloudellisiin ennusteisiin ja kuluttajien luottamukseen. Kuluttajien käyttäytyminen vaikuttaa Postin liiketoimintaan, ja sillä saattaa olla vaikutusta yhtiön tulokseen.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja oikaistu käyttökate eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja Postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postivolyymin laskun odotetaan jatkuvan.

 

Konsernin avainluvut

         

 

 

1–3 2024

1–3 2023

1–12 2023

Liikevaihto, milj. euroa

 

382,1

397,6

1 586,1

Oikaistu käyttökate, milj. euroa

 

53,0

42,5

197,7

Oikaistu käyttökate, %

 

13,9 %

10,7 %

12,5 %

Käyttökate, milj. euroa

 

49,9

41,6

188,6

Käyttökate, %

 

13,1 %

10,5 %

11,9 %

Oikaistu liiketulos, milj. euroa

 

21,2

9,6

66,4

Oikaistu liiketulos, %

 

5,5 %

2,4 %

4,2 %

Liiketulos, milj. euroa

 

18,1

8,8

-7,0

Liiketulos, %

 

4,7 %

2,2 %

-0,4 %

Tilikauden tulos, milj. euroa

 

12,3

4,9

-25,2

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

 

0,3 %

7,9 %

-1,0 %

Nettovelka, milj. euroa

 

245,1

233,2

240,0

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

1,2x

1,2x

1,2x

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

 

8,3

-6,6

28,6

Henkilöstö kauden lopussa

 

15 948

18 851

17 024

Henkilöstö keskimäärin, FTE

 

13 133

14 346

14 272

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

 

0,31

0,12

-0,63

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

 

0,80

Osingot, milj. euroa

 

 

 

31,8

 

Timo Karppinen, vt. toimitusjohtaja

Vuosi alkoi erittäin kannattavasti, mikä on tulosta erinomaisesta operatiivisesta tehokkuudesta ja kustannuskurista. Jatkoimme strategiamme toteuttamista ja pysyimme kurssilla kohti visiotamme olla moderni ja yhä kannattavampi jakelu- ja logistiikkayhtiö. Viime vuoden hyvä työ jatkui myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja tulokset olivat erinomaisia, vaikka markkinat jatkuivat haasteellisina.

Liikevaihtomme laski 3,9 prosenttia ja oli 382,1 (397,6) miljoonaa euroa. Kulutus pysyi heikkona ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä johti volyymien laskuun ja tavaroiden vähäiseen kiertoon varastoissa. Lisäksi ensimmäisellä kvartaalilla toteutuneet poliittiset lakot Suomessa vaikuttivat osaltaan liikevaihtoon laskevasti. Konsernin oikaistu käyttökate parani ja oli 53,0 (42,5) miljoonaa euroa, mikä on viime vuosien korkein. Kasvu oli huomattavaa suhteessa heikkoon vertailukauteen. Kustannuskurin ja tuotannon toiminnan tehokkuuden parantaminen kaikissa segmenteissä vaikutti positiivisesti koko konsernin tulokseen. Tämä on hieno saavutus. 

Segmenteittäin Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden kannattavuus parani tuotannon toimintatehokkuuden parantumisen ansiosta, kun taas liikevaihto laski. Myönteistä on, että kuluttajamarkkinoiden pakettivolyymit kasvoivat, etenkin Baltiassa. Hitaasti liikkuvat markkinat, erityisesti rakennusalalla, ja poliittiset lakot Suomessa vaikuttivat negatiivisesti varastojen volyymeihin. Tämä heikensi Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihtoa ja kannattavuutta. Postipalvelut-segmentin kannattavuus parani merkittävästi. Tämä johtui paranevasta tuotannon toiminnan tehokkuudesta, etenkin lajitteluautomaation osalta. Segmentin liikevaihto laski.

Vaikka korkea inflaatio ja korot ovat hieman laskeneet, kuluttajien ostovoima ja luottamus henkilökohtaiseen talouteen ovat edelleen pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Jatkamme strategiamme mukaisen kasvun hakemista ja näemme verkkokaupan markkinapotentiaalin Pohjoismaissa jatkuvan positiivisena pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuus on edelleen strategiamme ytimessä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä päivitimme vastuullisuusohjelmamme seuraavalle kolmelle vuodelle. Työntekijämme ovat edelleen ohjelman keskiössä ja haluamme tukea heidän kehittymistään. Edistämme logistiikan puhdasta siirtymää ja tavoitteemme on päästä eroon omista päästöistämme, kuljettaa fossiilittomasti vuoteen 2030 ja olla nettonollassa vuoteen 2040 mennessä. Haluamme vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan esimerkiksi edistämällä ihmisoikeuksia, eettistä liiketoimintaa ja rasisminvastaisuutta. Olen tyytyväinen, että otimme helmikuussa jälleen konkreettisen askeleen eteenpäin ilmastotyössämme ottamalla käyttöön Suomen ensimmäisen dieselkäyttöisestä sähköiseksi muunnetun kuorma-auton.

Kiitos postilaisille määrätietoisesta ja hyvästä työstä markkinaympäristön ja kuluttajien luottamuksen jatkuessa heikkoina. Vaikka markkinoiden epävarmuus vaikutti tämän vuosineljänneksen liikevaihtoon, pidämme katseemme tulevaisuudessa ja jatkamme tehokkuuden varmistamista kaikessa toiminnassamme.

 

Posti Group Oyj:n osavuosikatsauksen tammi–maaliskuu 2024 kokonaisuudessaan (PDF)