Posti Group 2022: Myynti ja kannattavuus kasvoivat. Onnistunut huippusesongin toteutus johti vahvaan kannattavuuteen vuoden viimeisellä neljänneksellä

17.02.2023

Posti Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2022

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Loka–joulukuu

Keskeiset tunnusluvut

Tammi–joulukuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat viimeisellä neljänneksellä

 

Näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2023 Postin liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan edellisestä vuodesta vuonna 2023. Vuonna 2022 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 651,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 183,8 miljoonaa euroa. 

Inflaation jatkuminen ja korkojen nousu saattavat vaikuttaa kuluttajakysyntään. Muutokset kuluttajakysynnässä vaikuttavat Postin liiketoimintaan, ja niillä saattaa olla vaikutusta yhtiön tulokseen. 

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja oikaistu käyttökate eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja Postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postivolyymin laskun odotetaan jatkuvan.

Konsernin avainluvut

 

10-12 2022

10-12 2021

1-12 2022

1-12 2021

Liikevaihto*, milj. euroa

453,6

444,2

1 651,6

1 595,0

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa

63,5

50,3

183,8

181,6

Oikaistu käyttökate*, %

14,0 %

11,3 %

11,1 %

11,4 %

Käyttökate*, milj. euroa

61,2

50,1

178,2

180,5

Käyttökate*, %

13,5 %

11,3 %

10,8 %

11,3 %

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa

30,9

18,7

58,9

59,8

Oikaistu liiketulos*, %

6,8 %

4,2 %

3,6 %

3,7 %

Liiketulos*, milj. euroa

26,3

14,8

51,0

55,0

Liiketulos*, %

5,8 %

3,3 %

3,1 %

3,4 %

Tilikauden tulos*, milj. euroa

17,6

10,2

31,7

38,7

Sidotun pääoman tuotto (12 kk)*, %

 

 

7,8 %

8,4 %

Nettovelka, milj. euroa

 

 

208,5

145,0

Nettovelka / oikaistu käyttökate*

 

 

1,1x

0,8x

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

 

 

28,5

23,1

Henkilöstö kauden lopussa*

 

 

19 996

21 128

Henkilöstö keskimäärin*, FTE

15 023

15 316

14 985

15 042

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot*, euroa

0,44

0,26

0,79

0,97

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,44

-1,23

0,79

-0,40

Osakekohtainen osinko, euroa**

 

 

0,79

0,80

Osingot, milj. euroa**

 

 

31,7

32,0

 

* Jatkuvat toiminnot – yritysmyynnin seurauksena Itella Venäjän tulos vuodelta 2021 esitetään lopetettuina toimintoina.

** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.

Muutokset raportoinnissa

Posti muutti segmenttiraportointiaan 1.1.2022 alkaen vastaamaan yhtiön strategiaa, organisaatiorakennetta ja parantamaan suorituskyvyn ja tulosten näkyvyyttä. Postilla on nyt kolme raportoitavaa segmenttiä: Verkkokauppa- ja jakelupalvelut, Varastointi- ja logistiikkapalvelut sekä Postipalvelut. Vuoden 2021 vertailujaksoa on oikaistu tämän mukaisesti.

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Vuosi 2022 oli monien geopoliittisten ja taloudellisten epävarmuustekijöiden aikaa. Toimintaympäristö jatkui haastavana, mutta pysyimme kurssillamme ja toteutimme strategiaamme onnistuneesti. Olen tyytyväinen, että Postin tiimi onnistui luovimaan haasteissa ja teki vahvaa työtä ja tulosta vuoden aikana. Haluan myös kiittää asiakkaitamme heidän luottamuksestaan.  

Vuonna 2022 liikevaihtomme kasvoi 3,6 prosenttia ja oli 1 651,6 (1 595,0) miljoonaa euroa. Viimeisellä neljänneksellä liikevaihtomme nousi 2,1 prosenttia ja oli 453,6 (444,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kehittyi positiivisesti koko vuoden ajan, mikä johtui pääosin onnistuneista yritysostoista sekä hinnankorotuksista ja suuremmista varastovolyymeista Varastointi- ja logistiikkapalveluissa.

Konsernin oikaistu käyttökate parani 183,8 (181,6) miljoonaan euroon vuonna 2022. Huippusesongin aikana toimitimme lähes 7 miljoonaa pakettia ja noin 14 miljoonaa joulukorttia. Viimeinen neljännes oli onnistunut, sillä oikaistu käyttökate kasvoi peräti 26,2 prosenttia ja oli 63,5 (50,3) miljoonaa euroa. Kannattavuus parani kaikissa segmenteissä.

Kun katsotaan koko vuotta lähemmin, Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden liikevaihto kasvoi. Onnistuimme tehostamaan toimintaa optimoimalla reittisuunnittelua ja resurssointia loppuvuotta kohden, mikä paransi sekä segmentin että konsernin kannattavuutta. Myös Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat pääosin Veddestagruppen-yritysoston myötä. Postipalveluiden liikevaihto parani hieman, mutta korkeat energian hinnat ja haasteet tuotannossa alkuvuonna heikensivät segmentin koko vuoden kannattavuutta. Osoitteellisten kirjeiden määrä laski edelleen.

Nouseva inflaatio ja korkeat energian hinnat nostivat kustannuksia vuonna 2022 ja heikensivät kuluttajien luottamusta talouteen, mikä vähensi ostovoimaa. Odotamme epävarmuuden jatkuvan toimintaympäristössämme myös vuonna 2023. Odotamme kuitenkin verkkokauppatoimitusten kasvavan, kun kuluttajien ostotottumukset jatkavat muuttumistaan ja verkkokauppaostosten palvelut kehittyvät ja kasvattavat suosiotaan. Strategiamme toteutus etenee hyvin ja suuntamme on selkeä.

Saavutimme monia virstanpylväitä vastuullisuustyössämme vuoden 2022 aikana. Julkistimme muun muassa uuden puhtaan kuljetuskaluston tiekartan. Se sisältää suunnitelman jopa tuhannesta uudesta sähkö-, biokaasu- ja vetyautosta, joilla nykyinen kuljetuskalusto korvataan asteittain vuoteen 2030 mennessä. Posti oli maailman ensimmäinen logistiikkayhtiö, jonka tieteeseen perustuvan päästöjen nettonollatavoitteen Science Based Targets Initiative (SBTi) hyväksyi, ja lisäksi suomalaiset kuluttajat valitsivat Postin ensimmäistä kertaa vastuullisimmaksi paketti- ja logistiikkabrändiksi Sustainable Brand Index -tutkimuksessa. Nämä ovat tärkeitä ja konkreettisia askeleita kohti tavoitettamme kuljettaa fossiilivapaasti vuoteen 2030 mennessä. Mielestäni vastuullisuus on valinta, ja Postin kaltaisten suuryhtiöiden tulee toimia päättäväisesti tehdessään logistiikasta entistä vihreämpää.

Haluan kiittää kaikkia postilaisia nopeasta sopeutumisesta muuttuviin markkinaolosuhteisiin, mikä johti erinomaiseen operatiiviseen suoriutumiseen vuonna 2022. Meillä on hyvät edellytykset jatkaa tästä kohti visiotamme olla moderni jakelu- ja logistiikkayhtiö.

 

LIITTEET
Posti Groupin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2022 kokonaisuudessaan (pdf)