Posti Group 1–9/2023: Hyvä operatiivinen kolmas vuosineljännes paransi oikaistua käyttökatetta edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon laskusta huolimatta.

26.10.2023

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Heinä–syyskuu

Keskeiset tunnusluvut

Tammi–syyskuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat kolmannella neljänneksellä

 

Näkymät vuodelle 2023

Posti päivittää näkymiään vuodelle 2023. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan edellisvuoden tasolla (aiemmin ilmoitettiin, että oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan). Uusissa näkymissä sanotaan seuraavaa:

Vuonna 2023 Postin liikevaihdon odotetaan laskevan edellisestä vuodesta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan vuonna 2023 olevan edellisen vuoden tasolla. Vuonna 2022 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 651,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 183,8 miljoonaa euroa. 

Inflaation jatkuminen ja korkojen nousu vaikuttavat kuluttajakysyntään. Muutokset kuluttajakysynnässä vaikuttavat Postin liiketoimintaan, ja niillä saattaa olla lisävaikutusta yhtiön tulokseen. 

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja oikaistu käyttökate eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja Postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postivolyymin laskun odotetaan jatkuvan.

 

Konsernin avainluvut

             

 

 

7–9 2023

7–9 2022

1–9 2023

1–9 2022

1–12 2022

Liikevaihto, milj. euroa

 

372,3

395,6

1 156,4

1 198,0

1 651,6

Oikaistu käyttökate, milj. euroa

 

52,9

44,3

133,4

120,3

183,8

Oikaistu käyttökate, %

 

14,2 %

11,2 %

11,5 %

10,0 %

11,1 %

Käyttökate, milj. euroa

 

46,5

43,7

124,4

117,0

178,2

Käyttökate, %

 

12,5 %

11,0 %

10,8 %

9,8 %

10,8 %

Oikaistu liiketulos, milj. euroa

 

19,9

13,0

34,8

28,1

58,9

Oikaistu liiketulos, %

 

5,4 %

3,3 %

3,0 %

2,3 %

3,6 %

Liiketulos, milj. euroa

 

-50,2

12,4

-38,0

24,7

51,0

Liiketulos, %

 

-13,5 %

3,1 %

-3,3 %

2,1 %

3,1 %

Kauden tulos, milj. euroa

 

-53,6

8,4

-48,0

14,1

31,7

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

-1,7 %

5,6 %

7,8 %

Nettovelka, milj. euroa

 

 

 

255,8

252,7

208,5

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

 

 

1,3x

1,5x

1,1x

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

 

 

 

-2,4

-21,7

28,5

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

 

17 288

19 929

19 996

Henkilöstö keskimäärin, FTE

 

14 208

15 014

14 435

14 972

14 985

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

 

-1,34

0,21

-1,20

0,35

0,79

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

 

 

 

0,79

Osingot, milj. euroa

 

 

 

 

 

31,7

 

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että onnistuimme edelleen parantamaan tuotannon toimintatehokkuutta ja hallitsemaan kustannuksia määrätietoisesti, huolimatta haastavasta markkinaympäristöstä kolmannella vuosineljänneksellä. Näiden toimien ansiosta kannattavuutemme parani merkittävästi katsauskauden aikana. Haluan kiittää kaikkia postilaisia siitä kovasta työstä, jota teette, jotta pystymme toimimaan yhä ketterämmin ja nopeammin.

Oikaistu käyttökatteemme kasvoi 10,9 prosenttia 133,4 (120,3) miljoonaan euroon tammi–syyskuussa ja vakuuttavat 19,5 prosenttia 52,9 (44,3) miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä. Konsernin liikevaihto laski 3,5 prosenttia 1 156,4 (1 198,0) miljoonaan euroon tammi–syyskuussa ja 5,9 prosenttia 372,3 (395,6) miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä. Konsernin liiketulos oli -50,2 (12,4) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä. Liiketulosta rasittivat liikearvon ja kauppahinnan kohdistusten arvonalentumiset, joita oli 57,4 miljoonaa euroa (arvonalentumisia oli yhteensä 64,5 miljoonaa). Arvonalentumiset johtuivat pääasiassa Ruotsin talouden haasteista ja erityisesti nopeasti vähentyneestä verkkokaupan kysynnästä yhdistettynä korkeampiin korkoihin ja voimakkaasti heikentyneeseen Ruotsin kruunuun.

Kolmas neljännes segmenteittäin: Verkkokauppa- ja jakelupalvelut ‑segmentissä kannattavuus parani edellisvuodesta, mutta liikevaihto laski. Segmentin liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti yleinen taloustilanne, joka piti ostovoiman alhaalla ja heikensi volyymikehitystä. Myös Varastointi- ja logistiikkapalvelut ‑segmentin kannattavuus parani, mutta volyymien lasku ja vaativa Ruotsin markkina vaikuttivat segmentin liikevaihtoon laskevasti. Postipalveluiden kannattavuus parani vertailukaudesta, kun taas liikevaihto laski. Olemme tehneet menestyksekkäitä toimenpiteitä tuotannon toimintamme tehostamiseksi vuoden alusta lähtien. On hienoa nähdä, että se kantaa nyt hedelmää.

Huippusesonki lähestyy. Epävarmuuden makrotaloudessa odotetaan jatkuvan loppuvuonna etenkin Ruotsissa. Kuluttajien ostovoima on heikko, mikä vaikuttaa negatiivisesti koko toimialan volyymeihin. Jatkamme strategiamme mukaisen kasvun hakemista ja näemme verkkokaupan markkinapotentiaalin Pohjoismaissa jatkuvan positiivisena pitkällä aikavälillä. Olen tyytyväinen, että teimme katsauskaudella investointipäätöksen Transvalin uudesta, Järvenpäähän rakennettavasta varastosta. Valmistuttuaan varastosta tulee Suomen suurin, ja siellä hyödynnetään modernia teknologiaa, automaatiota, maalämpöä ja aurinkoenergiaa.

Vastuullisuus on jo pitkään ollut Postin strategian ytimessä, ja olen moneen kertaan todennut, että vastuullisuus on valinta. Tämä on entistäkin tärkeämpää näinä makrotaloudellisen ja geopoliittisen epävarmuuden aikoina. Oli kunnia päästä keskustelemaan kestävän kehityksen Agenda 2030:stä muiden johtajien kanssa YK:n yleiskokouksessa syyskuussa osana Suomen virallista delegaatiota. Olemme melkein puolimatkassa ajatellen vuotta 2030 ja monet YK:n asettamista kestävän kehityksen tavoitteista (SDG) ovat jäljessä tavoitetasostaan. Uskon, että Postin kaltaisilla yrityksillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa tähän merkittävästi ja edistää omalta osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamista; kunnianhimoiset ilmastotavoitteemme ovat yksi hyvä esimerkki tästä sitoutumisesta. Olemme ylpeitä voidessamme jatkaa suunnan näyttämistä kohti päästötöntä logistiikkaa, sillä uskon, että siirtyminen fossiilittomaan logistiikkaan ei ole vain mahdollista vaan välttämätöntä.

Loppuvuonna keskitymme toteuttamaan sesongin menestyksekkäästi ja samalla varmistaen tehokkuuden kaikessa toiminnassamme. Haluankin jo nyt kiittää jokaista jouluntekijää työpanoksesta ja jouluilon viemisestä asiakkaillemme.

 

LIITTEET
Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023 kokonaisuudessaan (PDF)