Posti Group 1–6/2023: Käyttökate parani H1:llä hyvän operatiivisen tehokkuuden seurauksena. Heikentynyt kuluttajakysyntä Q2:lla johti liikevaihdon ja tuloksen laskuun.

10.08.2023

Posti Group Oyj:n puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2023

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Huhti–kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

Tammi–kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat toisella neljänneksellä

 

Näkymät vuodelle 2023

Posti päivittää näkymiään vuodelle 2023. Liikevaihdon odotetaan laskevan (aiemmin liikevaihdon ilmoitettiin kasvavan). Uusissa näkymissä sanotaan seuraavaa:

Vuonna 2023 Postin liikevaihdon odotetaan laskevan edellisestä vuodesta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan edellisvuodesta vuonna 2023. Vuonna 2022 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 651,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 183,8 miljoonaa euroa. 

Inflaation jatkuminen ja korkojen nousu vaikuttavat kuluttajakysyntään. Muutokset kuluttajakysynnässä vaikuttavat Postin liiketoimintaan, ja niillä saattaa olla lisävaikutusta yhtiön tulokseen. 

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja oikaistu käyttökate

eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja Postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postivolyymin laskun odotetaan jatkuvan.

 

Konsernin avainluvut

             

 

 

4–6 2023

4–6 2022

1–6 2023

1–6 2022

1–12 2022

Liikevaihto, milj. euroa

 

386,5

411,3

784,1

802,4

1 651,6

Oikaistu käyttökate, milj. euroa

 

38,0

39,5

80,5

76,0

183,8

Oikaistu käyttökate, %

 

9,8 %

9,6 %

10,3 %

9,5 %

11,1 %

Käyttökate, milj. euroa

 

36,3

38,9

77,9

73,3

178,2

Käyttökate, %

 

9,4 %

9,5 %

9,9 %

9,1 %

10,8 %

Oikaistu liiketulos, milj. euroa

 

5,3

8,5

14,9

15,0

58,9

Oikaistu liiketulos, %

 

1,4 %

2,1 %

1,9 %

1,9 %

3,6 %

Liiketulos, milj. euroa

 

3,5

7,9

12,3

12,3

51,0

Liiketulos, %

 

0,9 %

1,9 %

1,6 %

1,5 %

3,1 %

Tilikauden tulos, milj. euroa

 

0,7

4,6

5,6

5,6

31,7

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

7,4 %

5,7 %

7,8 %

Nettovelka, milj. euroa

 

 

 

250,0

241,2

208,5

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

 

 

1,3x

1,4x

1,1x

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

 

 

 

-14,3

-16,2

28,5

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

 

19 515

21 133

19 996

Henkilöstö keskimäärin, FTE

 

14 752

15 213

14 549

14 951

14 985

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

 

0,02

0,11

0,14

0,14

0,79

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

 

 

 

0,79

Osingot, milj. euroa

 

 

 

 

 

31,7

 

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Vaativasta toimintaympäristöstä huolimatta onnistuimme parantamaan tuotannon tehokkuutta kaikissa segmenteissä, minkä tuloksena konsernin kannattavuus parani ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toisella vuosineljänneksellä heikentynyt kuluttajakysyntä johti liikevaihdon ja tuloksen laskuun. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että koko Posti-tiimi reagoi nopeasti ja onnistuimme sopeuttamaan toimintaamme muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Inflaatio saavutti huippunsa ja korkojen nousu jatkui katsauskauden aikana. Kuluttajien ostovoima laski ja kulutuskäyttäytyminen muuttui, mikä vaikutti Postin volyymeihin negatiivisesti. Konsernin liikevaihto laski 2,3 prosenttia 784,1 (802,4) miljoonaan euroon ensimmäisellä vuosipuoliskolla, kun sitä vastoin oikaistu käyttökate nousi 80,5 (76,0) miljoonaan euroon. Toisella neljänneksellä keskityimme edelleen parantamaan operatiivista tehokkuuttamme. Konsernin liikevaihto laski 6,0 prosenttia 386,5 (411,3) miljoonaan euroon, ja oikaistu käyttökate oli 38,0 (39,5) miljoonaa euroa.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden liikevaihto ja kannattavuus laskivat johtuen heikentyneestä taloustilanteesta ja yleisesti vähentyneistä volyymeista paketti- ja kuljetuspalveluiden markkinoilla. Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto laski, mutta kannattavuus nousi parantuneen tuotannon toiminnan tehokkuuden ansiosta. Myös Postipalveluiden kannattavuus nousi katsauskaudella, johtuen jatkuvista parannuksista toiminnan tehokkuudessa. Osoitteellisten kirjeiden poikkeukselliset lisävolyymit alkuvuonna sekä vuonna 2022 hankitun Mediatalo Keskisuomalaisen varhaisjakelutoimintojen liikevaihto kasvatti Postipalveluiden liikevaihtoa vertailukaudesta.

Markkinaympäristön odotetaan pysyvän vaativana erityisesti Ruotsissa. Epävarmuus varjostaa etenkin kuluttajamarkkinoiden loppuvuotta ja vähittäiskaupassa myyntiodotukset seuraaville kuukausille ovat heikentyneet. Kustannusten nousu vaikuttaa yhä enemmän kuluttajien kulutussuunnitelmiin, millä on vaikutusta tavaroiden kiertoon varastoissamme. Jatkamme strategiamme mukaisen kasvun hakemista ja näemme verkkokaupan markkinapotentiaalin Pohjoismaissa jatkuvan positiivisena pitkällä aikavälillä.

Olen ylpeä, että toukokuussa otimme käyttöömme ensimmäisen puoliperävaunullisen sähkökuorma-auton valituilla reiteillä Suomessa. Postin Volvo FM 42T -sähkökuorma-auto on ensimmäisiä Suomessa, ja uusin tulokas fossiilivapaaseen kuljetuskalustoomme. Tämä osaltaan tukee tavoitettamme kuljettaa fossiilivapaasti vuoteen 2030 mennessä. Tänä keväänä perustimme TCFD-työryhmän (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) arvioimaan Postin ilmastoriskejä ja -mahdollisuuksia teknologian, toimitusketjun, infrastruktuurin, hallinnon ja kestävien polttoaineiden näkökulmista. Jatkamme tätä työtä syksyllä esimerkiksi sisällyttämällä ilmastoriskit riskikehykseemme.

Loppuvuonna jatkamme toiminnan tehokkuuden varmistamista ja asiakkaat ovat tekemisemme keskiössä. Olemme jo aloittaneet sesonkivalmistelut, ja panostamme sesongin onnistumiseen. Jatkamme kustannusten hallintaa varmistaaksemme, että kustannuskilpailukykymme tukee kasvustrategiaamme ja pitkän aikavälin tavoitteita. Yhtenä tiiminä meidän täytyy tehdä kaikkemme tämän saavuttamiseksi.

Posti Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023 kokonaisuudessaan (PDF)