Posti Group 1–3/2023: Hieno alku vuodelle. Liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat.

27.04.2023

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Tammi–maaliskuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat ensimmäisellä neljänneksellä

 

Näkymät vuodelle 2023

Postin näkymät vuodelle 2023 pysyvät ennallaan. Vuonna 2023 Postin liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan edellisvuodesta vuonna 2023. Postin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 651,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 183,8 miljoonaa euroa. 

Inflaation jatkuminen ja korkojen nousu voivat vaikuttaa kuluttajakysyntään. Muutokset kuluttajakysynnässä vaikuttavat Postin liiketoimintaan, ja niillä saattaa olla vaikutusta yhtiön tulokseen. 

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja oikaistu käyttökate eivät kerry

tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja Postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postivolyymin laskun odotetaan jatkuvan.

Konsernin avainluvut

         

 

 

1–3 2023

1–3 2022

1–12 2022

Liikevaihto, milj. euroa

 

397,6

391,1

1 651,6

Oikaistu käyttökate, milj. euroa

 

42,5

36,5

183,8

Oikaistu käyttökate, %

 

10,7 %

9,3 %

11,1 %

Käyttökate, milj. euroa

 

41,6

34,4

178,2

Käyttökate, %

 

10,5 %

8,8 %

10,8 %

Oikaistu liiketulos, milj. euroa

 

9,6

6,6

58,9

Oikaistu liiketulos, %

 

2,4 %

1,7 %

3,6 %

Liiketulos, milj. euroa

 

8,8

4,4

51,0

Liiketulos, %

 

2,2 %

1,1 %

3,1 %

Tilikauden tulos, milj. euroa

 

4,9

1,0

31,7

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

 

7,9 %

6,5 %

7,8 %

Nettovelka, milj. euroa

 

233,2

236,9

208,5

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

1,2x

1,4x

1,1x

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

 

-6,6

-13,5

28,5

Henkilöstö kauden lopussa

 

18 851

20 135

19 996

Henkilöstö keskimäärin, FTE

 

14 346

14 688

14 985

Osakekohtainen tulos, euroa

 

0,12

0,03

0,79

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

 

0,79*

Osingot, milj. euroa

 

 

 

31,7*

 

* Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti asiasta ehdotuksen mukaisesti 3.4.2023.

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Alkuvuotemme oli vahva ja jatkoimme kasvu-uralla. Olen iloinen, että saavutimme jälleen kerran vahvan kannattavuuden markkinatilanteessa, joka jatkui haastavana ja epävakaana. Kiitos Posti-tiimille hyvästä vuoden aloituksesta. Ensimmäisellä neljänneksellä osoittamaanne sitoutumista ja ahkeruutta tarvitaan läpi vuoden.

Liikevaihtomme kasvoi 1,7 prosenttia ja oli 397,6 (391,1) miljoonaa euroa. Vuonna 2022 toteutetun Mediatalo Keskisuomalaisen varhaisjakelutoimintojen hankinta ja Veddestagruppen Ruotsissa kasvattivat ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa vertailukauteen verrattuna. Konsernin oikaistu käyttökate parani 42,5 (36,5) miljoonaan euroon. Postipalveluiden kasvanut liikevaihto ja kannattavuus sekä operatiivisen tehokkuuden paraneminen vaikuttivat positiivisesti konsernin kokonaistulokseen, kun taas Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden tulos kärsi ensimmäisellä neljänneksellä olleiden lakkojen vaikutuksista.

Segmenttitasolla, Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n lakko ja Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n tukilakko helmikuussa pienensivät paketti- ja rahtimääriä ja vaikuttivat segmentin vuosineljänneksen tulokseen negatiivisesti. Posti ei ollut neuvotteluosapuoli työehtosopimusneuvotteluissa, ja tiimimme ansiosta tuotannon palvelut saatiin toimimaan nopeasti lakkojen päätyttyä. Myös Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto laski, mutta segmentin kannattavuus parani operatiivisissa toiminnoissa tehtyjen merkittävien parannusten ansiosta. Osoitteellisten kirjeiden määrä pysyi poikkeuksellisesti viime vuoden tasolla, kun julkinen sektori postitti enemmän kirjeitä muun muassa eduskuntavaaleihin liittyen. Tämä kasvatti osaltaan Postipalveluiden liikevaihtoa ja paransi kannattavuutta ensimmäisellä neljänneksellä.

Korkea inflaatio ja korkotaso heikentävät kuluttajien ostovoimaa ja luottamusta talouteen, mutta paketeissa pitkän aikavälin markkinanäkymä on positiivinen. Helmikuussa julkaistussa Postin verkkokauppamittarissa arvioimme, että Suomen pakettimäärät kaksinkertaistuvat vuoteen 2030 mennessä verkkokaupan kasvun myötä. Raportti osoittaa myös, että verkkokauppa kasvoi koronapandemian vaikutuksesta, ja suuntauksesta on tullut pysyvä. Uskomme vakaasti, että kasvupotentiaalimme on edelleen verkkokaupassa ja verkkokauppaostosten jakelupalveluissa.

Tammikuussa Smart Freight Centre ja World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) julkaisivat uuden ohjeistuksen kuljetusketjujen päästöjen raportointiin ja logistiikka-alan tukemiseen sen tavoitellessa nettonollapäästöjä. Olen ylpeä siitä, että Posti oli yksi yli 30 globaalista kehityskumppanista, jotka mahdollistivat tämän. Allekirjoitimme ensimmäisellä neljänneksellä myös kolmivuotisen yhteistyösopimuksen WWF:n kanssa luonnon monimuotoisuuden suojelun edistämiseksi. Yhdessä meidän on pyrittävä pysäyttämään luontokato, arvioimaan toimintamme haitallisia vaikutuksia luontoon ja minimoimaan niitä.

Odotamme epävakauden jatkuvan markkinoilla myös toisella vuosineljänneksellä; meidän on varmistettava tehokkuus kaikessa toiminnassamme ja samalla pidettävä katseemme tulevaisuudessa. Keskitymme kasvu-uralla pysymiseen ja olemme yhtenäisenä Postin tiiminä sitoutuneet jatkamaan matkaamme kohti pitkän aikavälin tavoitteitamme. 

 

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023 kokonaisuudessaan (PDF)