Posti Group 2021: paketti- ja logistiikkapalveluiden kasvanut kysyntä ajoi liikevaihdon jatkunutta kasvua, kannattavuus kehittyi positiivisesti

17.02.2022

Posti Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2021

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Loka–joulukuu

Keskeiset tunnusluvut

Tammi−joulukuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat

Näkymät vuodelle 2022

Vuonna 2022 Postin liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan edellisestä vuodesta vuonna 2022. Vuonna 2021 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 595,0 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 181,6 miljoonaa euroa.

Mahdollinen inflaation jatkuminen ja korkojen nousu saattavat vaikuttaa kuluttajakysyntään. Muutokset kuluttajakysynnässä vaikuttavat Postin liiketoimintaan, jolla saattaa olla vaikutusta yhtiön tulokseen.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liiketulos eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postipalvelujen volyymin laskun odotetaan jatkuvan.

Konsernin avainluvut

 

10-12 2021

10-12 2020

1-12 2021

 1-12 2020

Liikevaihto*, milj. euroa

444,2

441,8

1 595,0

 1 555,4

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa

50,3

60,8

181,6

173,5

Oikaistu käyttökate*, %

11,3 %

13,8 %

11,4 %

11,2 %

Käyttökate*, milj. euroa

50,1

57,0

180,5

165,7

Käyttökate*, %

11,3 %

12,9 %

11,3 %

10,7 %

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa

18,7

31,4

59,8

60,5

Oikaistu liiketulos*, %

4,2 %

7,1 %

3,7 %

3,9 %

Liiketulos*, milj. euroa

14,8

27,6

55,0

50,5

Liiketulos*, %

3,3 %

6,2 %

3,4 %

3,2 %

Tilikauden tulos*, milj. euroa

10,2

20,0

38,7

25,9

Sidotun pääoman tuotto (12 kk)*, %

 

 

8,4 %

7,7 %

Nettovelka, milj. euroa

 

 

145,0

228,7

Nettovelka / oikaistu käyttökate*

 

 

0,8x

1,3x

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

 

 

23,1

77,6

Henkilöstö kauden lopussa*

 

 

21 128

19 902

Henkilöstö keskimäärin*, FTE

15 316

15 108

15 042

15 113

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa

0,26

0,5

0,97

0,65

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa***

-1,23

0,45

-0,40

0,74

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

0,80**

0,78

Osingot, milj. euroa

 

 

32,0**

31,3

 

 

 

 

 

* Jatkuvat toiminnot – Itella Venäjän tulos esitetään lopetettuina toimintoina.

** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.

*** Joulukuussa Posti Group saattoi päätökseen Itella Venäjä liiketoimintaryhmän myynnin. Itella Venäjän myynnin jälkeen segmentin tulos, mukaan lukien myynnin tulos esitetään lopetettuina toimintoina. Osakekohtainen tulos sisältää konsernin nettotuloksen, mukaan lukien lopetetut toiminnot.  

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Vuoden 2021 alussa uudistimme strategiamme. Haastavista olosuhteista huolimatta strategiamme toteutus on alkanut erinomaisesti, mikä näkyy viime vuoden tuloksessamme.

Vuonna 2021 liikevaihtomme kasvoi 2,5 prosenttia 1 595,0 miljoonaan euroon, ja kannattavuus kehittyi vahvasti. Oikaistu käyttökatteemme parani edellisvuodesta 4,7 prosenttia kasvaneen liikevaihdon ja parantuneen operatiivisen tehokkuuden ansiosta, ollen 11,4 prosenttia liikevaihdostamme. Postipalveluiden liikevaihto heikkeni kirjevolyymien laskun jatkuessa, mutta paketti- ja logistiikkapalveluiden kasvava asiakaskysyntä ajoi liikevaihtomme kasvua. Logistiikan kokonaisvolyymit olivat suuret, sillä positiivinen markkinakehitys jatkui logistiikan huippusesongin jälkeen koko vuoden.

Vaikka voimme olla erittäin tyytyväisiä koko vuoden 2021 tulokseen, muuttuva markkinatilanne näkyi viimeisen vuosineljänneksen tuloksessa. Pakettivolyymien kasvu on tasaantunut, ja pandemian aikaisemmissa vaiheissa koettua erittäin voimakasta kasvua ei ole nähtävissä lähitulevaisuudessa. Vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuuteen vaikuttivat yleinen työvoimapula, energian hinnannousu sekä koronasta johtuneet poissaolot, jotka vaativat ylitöitä ja tilapäistä työvoimaa. Posti tarkasteli uudelleen arvonlisäverosta vapautettuihin toimintoihin liittyvää laskentamenetelmäänsä ja kirjasi tähän liittyen kertaluonteisen kulun vuoden viimeisen neljänneksen oikaistuun liiketulokseen.

Vuosi 2021 oli tärkeä toimintamme virtaviivaistamisessa ydinliiketoimintojemme ja tulevan kasvun ympärille. Kasvumme moottori on paketti- ja logistiikkapalvelut Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa koko jakelu- ja logistiikka-arvoketjun osalta.

Orgaanisen kasvun lisäksi tarkoituksemme on kasvaa myös yritysostojen kautta. Uskomme, että mahdolliset yritysjärjestelyt tarjoavat meille uusia mahdollisuuksia osaamisemme vahvistamiseen sekä aktiiviseen rooliin nopeasti kasvavilla logistiikkamarkkinoilla. Itella Venäjä ‑liiketoiminnan myynti joulukuussa 2021 oli tärkeä askel, jonka avulla voimme keskittyä strategiamme mukaiseen kasvuun. Aloitimme kuluvan vuoden ostamalla ruotsalaisen logistiikkayritys Veddestagruppenin, joka yhdistetään osaksi Aditro Logisticsia. Aditro Logistics on jakelu- ja logistiikka-arvoketjun palveluiden edelläkävijä Ruotsissa, ja yrityskauppa vauhdittaa muutostamme vahvemmaksi verkkokaupan logistiikkatoimijaksi.

Tuleva vuosi herättää monia kysymyksiä yleiseen tilanteeseen liittyen. Vuonna 2021 inflaatio kiihtyi, ja voimme odottaa tämän vaikuttavan kulutukseen tänäkin vuonna. Koronapandemiaan liittyvät epävarmuustekijät eivät ole kadonneet, ja kuten olemme nähneet, tilanteet voivat muuttua nopeasti. Arvioimme tartuntojen aiheuttavan poissaoloja jatkossakin, samalla, kun meillä on jatkuva tarve uusille työntekijöille.

Menestyksemme muuttuvassa toimintaympäristössä riippuu asiakaslähtöisyydestämme ja kyvystämme työskennellä yhdessä kohti Postin yhteisiä tavoitteita. Minulla on vahva luotto henkilöstöömme ja organisaatioomme, ja tiedän suuntamme olevan oikea. Jatkamme investointeja ja palveluidemme kehittämistä strategiamme jakelu- ja logistiikkapainopisteen mukaisesti.

Kiitän kaikkia postilaisia heidän työstään ja joustavuudestaan viime vuonna, joka oli jälleen poikkeuksellinen ja vaativa. Luotan siihen, että kehitys jatkuu vahvana myös tänä vuonna. Strategiamme antaa toiminnallemme selkeyttä ja suunnan, ja jatkamalla sen järjestelmällistä toteuttamista, meillä on kaikki edellytykset onnistua.

 

Posti Groupin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2021 kokonaisuudessaan (pdf)