Posti Group 1–9/2022: Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä. Kannattavuus kolmannella neljänneksellä parani viime vuoteen verrattuna.

27.10.2022

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022

 

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Heinä–syyskuu

Keskeiset tunnusluvut

Tammi–syyskuu

Keskeiset tunnusluvut

 

Keskeiset tapahtumat kolmannella neljänneksellä

 

Näkymät vuodelle 2022

Näkymät vuodelle 2022 pysyvät ennallaan.

Vuonna 2022 Postin liikevaihdon odotetaan nousevan edellisestä vuodesta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan vuonna 2022. Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2021 oli 1 595,0 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 181,6 miljoonaa euroa.

Inflaation mahdollinen jatkuminen ja korkojen nousu voivat vaikuttaa kuluttajakysyntään. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaikuttavat Postin liiketoimintaan ja voivat vaikuttaa liiketulokseen.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liiketulos eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja Postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postipalvelujen volyymin laskun odotetaan jatkuvan.

Posti-konsernin avainluvut

 

7–9 2022

7–9 2021

1–9 2022

1–9 2021

1–12 2021

Liikevaihto*, milj. euroa

395,6

374,8

1 198,0

1 150,8

1 595,0

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa

44,3

42,6

120,3

131,3

181,6

Oikaistu käyttökate*, %

11,2 %

11,4 %

10,0 %

11,4 %

11,4 %

Käyttökate*, milj. euroa

43,7

42,0

117,0

130,4

180,5

Käyttökate*, %

11,0 %

11,2 %

9,8 %

11,3 %

11,3 %

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa

13,0

12,5

28,1

41,1

59,8

Oikaistu liiketulos*, %

3,3 %

3,3 %

2,3 %

3,6 %

3,7 %

Liiketulos*, milj. euroa

12,4

12,0

24,7

40,1

55,0

Liiketulos*, %

3,1 %

3,2 %

2,1 %

3,5 %

3,4 %

Raportointikauden tulos*, milj. euroa

8,4

8,1

14,1

28,5

38,7

Sidotun pääoman tuotto (12 kk)*, %

 

 

5,6 %

9,6 %

8,4 %

Nettovelka, milj. euroa

 

 

252,7

241,3

145,0

Nettovelka / oikaistu käyttökate*

 

 

1,5x

1,3x

0,8x

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

 

 

-21,7

-14,3

23,1

Henkilöstö kauden lopussa*

 

 

19 929

20 421

21 128

Henkilöstö keskimäärin*, FTE

15 014

15 038

14 972

14 950

15 042

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot*, euroa

0,21

0,20

0,35

0,71

0,97

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,21

0,24

0,35

0,83

-0,40

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

 

 

0,80

Osinko, milj. euroa

 

 

 

 

32,0

 

* Jatkuvat toiminnot – yritysmyynnin seurauksena Itella Venäjän tulokset vuodelta 2021 esitetään lopetettuna toimintona.

 

Muutokset raportoinnissa

Posti muutti segmenttiraportointiaan 1.1.2022 alkaen vastaamaan yhtiön strategiaa, organisaatiorakennetta ja parantamaan suorituskyvyn ja tulosten näkyvyyttä. Postilla on nyt kolme raportoitavaa segmenttiä: Verkkokauppa- ja jakelupalvelut, Varastointi- ja logistiikkapalvelut sekä Postipalvelut. Vuoden 2021 vertailujaksoa on oikaistu tämän mukaisesti.

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Olen iloinen, että kasvumme jatkui tammi-syyskuussa: liikevaihtomme kasvoi 4,1 prosenttia ja oli 1 198,0 (1 150,8) miljoonaa euroa. Myös kaikkien liiketoimintaryhmiemme liikevaihto kasvoi erittäin haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Kolmannella neljänneksellä työmme tuotti tulosta ja konsernin liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia ja oli 395,6 (374,8) miljoonaa euroa. Tämän johdosta myös kannattavuutemme parantui. Konsernin oikaistu käyttökate kasvoi 44,3 (42,6) miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä.

Oikaistu käyttökatteemme laski tammi-syyskuussa 120,3 (131,3) miljoonaan euroon, mutta kasvoi kolmannella neljänneksellä. Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden kannattavuus parani huomattavasti neljänneksen aikana, mikä vaikutti myönteisesti konsernin kannattavuuteen. Kasvu johtui sekä liikevaihdon että kustannus- ja toimintatehokkuuden paranemisesta.

Liiketoimintaryhmämme tekivät vahvan tuloksen kolmannella neljänneksellä. Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat. Tämä oli hieno saavutus ottaen huomioon, että kuluttajien luottamus talouteen laski, joka puolestaan vaikutti pakettivolyymeihin laskevasti. Myös Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat Veddestagruppen-yrityskaupan johdosta. Mediatalo Keskisuomalainen Oyj:lta hankittu varhaisjakelutoiminta kasvatti Postipalveluiden liikevaihtoa, kun taas sen kannattavuus laski. Yleisesti ottaen osoitteellisten kirjeiden määrä laski edelleen. Kolmannella neljänneksellä nähty poikkeuksellinen kasvu osoitteellisten kirjeiden määrässä johtuu Keskisuomalainen Oyj:lta hankitun varhaisjakelutoiminnan yhteydessä jaettavista osoitteellisista toimituksista.

Energiakriisi ja elinkustannusten nousu ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta talouteen. Olemme työskennelleet väsymättä näiden vaikutusten lieventämiseksi omassa toiminnassamme ja olemme onnistuneet siinä erittäin hyvin. Alkuvuodesta toteutetut ennaltaehkäisevät toimet tuottavat nyt tulosta, ja tämän vuosineljänneksen tulos onkin erittäin hyvä ja todellinen työvoitto.

Verkkokaupan suosio jatkaa kasvuaan koronaviruspandemian jälkeen. Elokuussa julkaistu Postin Suuri Verkkokauppa 2022 -tutkimus osoittaa, että 44 prosenttia verkkokaupoista saa 70 prosenttia liikevaihdostaan verkosta. Nämä tulokset tukevat strategiaamme hakea kasvua verkkokaupasta. Lisäksi lähes 40 prosenttia ostajista valitsee vastuullisen  toimitusvaihtoehdon. Oli hienoa nähdä, että Posti sai tällä alueella eniten mainintoja ja että asiakkaamme ovat tietoisia vastuullisuustoimistamme.

Olen erittäin tyytyväinen tänään julkistamastamme uuden puhtaan kuljetuskaluston 2030 tiekartasta, joka sisältää suunnitelman jopa tuhansien uusien sähkö-, biokaasu- ja vetyautojen käyttöönotosta seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Meillä on jo noin 200 sähköpakettiautoa, ja tämän vuoden loppuun mennessä hankkimiemme 29 biokaasurekan jälkeen, kalustomme on Suomen suurin. Tämä on iso ja konkreettinen askel kohti tavoitettamme kuljettaa fossiilivapaasti vuoteen 2030 mennessä. Kuten olemme jo aiemmin kertoneet, toukokuussa maailmanlaajuinen Science Based Targets initiative (SBTi) hyväksyi Postin tieteeseen perustuvan nettonollapäästötavoitteen. SBTi-aloitteen avulla yritykset voivat asettaa viimeisimmän ilmastotieteen mukaisia kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että Posti on ensimmäinen suomalaisyritys ja ensimmäinen toimialansa yritys globaalisti, jonka nettonollatavoitteet aloite on hyväksynyt.

Postin vuoden kiireisin ja palkitsevin kausi on alkanut. Olemme sitoutuneet tekemään tämän vuoden sesongista menestyksekkään, ja haluan jo nyt kiittää jokaista jouluntekijää tämän toteuttamisesta. 

 

Posti Groupin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022 kokonaisuudessaan (pdf)