Posti Group 1-3/2022: liikevaihdon kasvu jatkui, haastava liiketoimintaympäristö vaikutti kannattavuuteen

28.04.2022

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Tammi–maaliskuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat

Näkymät vuodelle 2022

Postin näkymät vuodelle 2022 pysyvät ennallaan. Vuonna 2022 Postin liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan edellisestä vuodesta vuonna 2022. Vuonna 2021 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 595,0 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 181,6 miljoonaa euroa.

Mahdollinen inflaation jatkuminen ja korkojen nousu saattavat vaikuttaa kuluttajakysyntään. Muutokset kuluttajakysynnässä vaikuttavat Postin liiketoimintaan, jolla saattaa olla vaikutusta yhtiön tulokseen.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liiketulos eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postipalvelujen volyymin laskun odotetaan jatkuvan.

 

Konsernin avainluvut

 

 

 

 

1–3 2022

1–3 2021

1–12 2021

Liikevaihto*, milj. euroa

391,1

384,3

1 595,0

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa

36,5

44,6

181,6

Oikaistu käyttökate*, %

9,3 %

11,6 %

11,4 %

Käyttökate*, milj. euroa

34,4

44,6

180,5

Käyttökate*, %

8,8 %

11,6 %

11,3 %

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa

6,6

14,8

59,8

Oikaistu liiketulos*, %

1,7 %

3,9 %

3,7 %

Liiketulos*, milj. euroa

4,4

14,9

55,0

Liiketulos*, %

1,1 %

3,9 %

3,4 %

Tilikauden tulos*, milj. euroa

1,0

11,1

38,7

Sidotun pääoman tuotto (12 kk)*, %

6,5 %

8,4 %

8,4 %

Nettovelka, milj. euroa

236,9

221,9

145,0

Nettovelka / oikaistu käyttökate*

1,4x

1,2x

0,8x

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

-13,5

-6,7

23,1

Henkilöstö kauden lopussa*

20 135

19 777

21 128

Henkilöstö keskimäärin*, FTE

14 688

14 762

15 042

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot*, euroa

0,03

0,28

0,97

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,03

0,29

-0,40

Osakekohtainen osinko*, euroa

 

 

0,80

Osinko, milj. euroa

 

 

32,0

 

* Jatkuvat toiminnot – myynnin seurauksena Itella Venäjän tulokset vuodelta 2021 esitetään lopetettuna toimintona.

Muutokset raportoinnissa

Posti on muuttanut raportointisegmenttejään yhtiön strategian ja organisaatiorakenteen mukaisiksi, ja lisätäkseen läpinäkyvyyttä toimintaan ja tulokseen.

Postilla on 1.1.2022 lähtien kolme raportoitavaa segmenttiä: Verkkokauppa- ja jakelupalvelut, Varastointi- ja logistiikkapalvelut ja Postipalvelut. Vuoden 2021 vertailujaksoa on oikaistu tämän mukaisesti.

Verkkokauppa- ja jakelupalvelut tarjoaa paketti-, kuljetus- ja verkkokauppapalveluja yritys- ja yksityisasiakkaille Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Verkkokauppa- ja jakelupalvelut kehittää myös Postin digitaalisia palveluja asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Varastointi- ja logistiikkapalvelut sisältää kaksi liiketoimintasegmenttiä: Transval ja Aditro Logistics. Transval on logistiikan ulkoistusratkaisujen markkinajohtaja Suomessa. Aditro Logistics on Ruotsin ja Pohjoismaiden johtavia logistiikkayrityksiä.

Postipalvelut tarjoaa postinjakelupalveluja sekä niitä tukevia digitaalisia ja monikanavaisia ratkaisuja.

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Kasvumme jatkui vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja oli 391,1 (384,3) miljoonaa euroa Verkkokauppa- ja jakelupalvelujen sekä Varastointi- ja logistiikkapalvelujen kasvun ansiosta. Logistiikkapalvelujen kokonaisvolyymit olivat suuria, ja Veddestagruppenin osto lisäsi liikevaihtoamme Ruotsissa. Pakettivolyymit eivät kuitenkaan kasvaneet kuluttajien lisätessä palveluiden kulutusta tavaroiden sijaan ja Ukrainan sodan heikentäessä kuluttajien luottamusta talouteen. Lisäksi Postipalvelujen liikevaihdon lasku jatkui.

Oikaistu käyttökatteemme laski 36,5 (44,6) miljoonaan euroon. Postipalveluiden liikevaihdon lasku vaikutti konsernin kannattavuuteen yhdessä kustannusten nousun kanssa. Energia- ja polttoainehintojen nousu, inflaatio sekä ylityötä ja tilapäistä työvoimaa vaatineet koronan aiheuttamat poissaolot lisäsivät kustannuksia. Toisaalta Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden sekä Varastointi- ja logistiikkapalveluiden kannattavuus parani. Parannus johtui nopeasti toteutetuista kannattavuustoimenpiteistä, joiden tulokset olivat nähtävissä jo kvartaalin loppupuolella.

Helmikuussa alkanut Ukrainan sota muutti miljoonien ihmisten elämän ja toimintaympäristömme yhdessä yössä. Tilanne on järkyttänyt meitä kaikkia, ja Posti on halunnut tehdä oman osansa ukrainalaisten tukemiseksi ja auttamiseksi. Avustamme eri organisaatioita ja muita toimijoita humanitäärisen avun kuljettamisessa Suomen sisällä ja ukrainalaisille. Lahjoitimme myös 50 000 euroa Suomen Unicefille ja Suomen Punaiselle Ristille. Lisäksi keskeytimme 11. huhtikuuta lähtien kaiken kirje- ja pakettiliikenteen Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Valko-Venäjän välillä toistaiseksi.

Vaikka toimintaympäristömme muuttuu, jatkamme työtä pitkän aikavälin tavoitteidemme saavuttamiseksi. Jatkamme yhtiön kehittämistä strategiamme mukaisesti. Laajennamme esimerkiksi varastokapasiteettiamme avaamalla Transvalin uuden varaston Sipoossa tässä kuussa. Lisäksi ympäristöystävällisen kaluston laajentaminen jatkuu, kun otamme käyttöön yli 200 uutta vihreää ajoneuvoa tänä vuonna.

Vastuullisuus on strategiamme keskiössä, ja olen erittäin tyytyväinen siihen, että kuluttajat valitsivat Postin Suomen vastuullisimmaksi paketti- ja logistiikkabrändiksi vuoden 2022 Sustainable Brand Index™ ‑tutkimuksessa. Vuoden 2021 vastuullisuusraporttimme julkaistiin maaliskuussa, ja pystyimme jälleen näyttämään erittäin vahvaa edistystä. Päästömme vähenivät 10 prosenttia ja konsernin tapaturmataajuus oli 23 prosenttia, mikä on 32 prosenttia parempi tulos kuin edellisenä vuonna.

Haluan kiittää kaikkia Postin työntekijöitä heidän kovasta työstään, joka on mahdollistanut sujuvien palvelujen jatkumisen asiakkaillemme. Vaikka nykytilanne on edelleen haastava ja edellyttää meiltä kaikilta joustavuutta ja ylimääräisiä panostuksia, näkymämme vuodelle 2022 pysyvät ennallaan. Suuntamme on selvä, ja jatkamme palveluidemme kehittämistä strategiamme jakelu- ja logistiikkapainopisteen mukaisesti.

 

LIITTEET
Posti Groupin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022 kokonaisuudessaan (pdf)