Posti-konserni 1–6/2021: kannattavuuden kehitys jatkui myönteisenä - vuoden 2021 näkymät paranivat

11.08.2021

Posti Group Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Huhti-kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

Tammi-kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat

 

Päivitetyt näkymät vuodelle 2021

Posti päivittää näkymiään vuodelle 2021. Liikevaihdon odotetaan nousevan (vrt. aiemmin: säilyvän edellisvuoden tasolla). Oikaistun käyttökatteen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla (vrt. aiemmin: laskevan edellisvuoteen verrattuna).

Päivitetyt näkymät: Vuonna 2021 Postin liikevaihdon odotetaan nousevan edellisestä vuodesta, mahdollisia uusia yritysostoja ja -myyntejä huomioimatta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla vuonna 2021. Vuonna 2020 Postin liikevaihto oli 1 613,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 186,5 miljoonaa euroa.

Koronavirustilanne ja sitä seuraava talouden elpyminen vaikeuttavat edelleen makrotalouden näkymien ennustamista ja Postin koko vuoden näkymiin liittyy epävarmuutta.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postipalvelujen volyymin laskun odotetaan jatkuvan.

Konsernin avainluvut

 

4-6 2021

4-6 2020

1-6 2021

1-6 2020

1-12 2020

Liikevaihto, milj. euroa

404,3

392,3

800,7

776,5

1 613,6

Oikaistu käyttökate, milj. euroa

46,4

34,5

92,3

75,2

186,5

Oikaistu käyttökate, %

11,5 %

8,8 %

11,5 %

9,7 %

11,6 %

Käyttökate, milj. euroa

45,2

34,2

91,0

74,4

177,6

Käyttökate, %

11,2 %

8,7 %

11,4 %

9,6 %

11,0 %

Oikaistu liiketulos, milj. euroa

14,7

3,1

29,7

15,6

66,1

Oikaistu liiketulos, %

3,6 %

0,8 %

3,7 %

2,0 %

4,1 %

Liiketulos, milj. euroa

13,6

0,6

28,4

12,5

55,0

Liiketulos, %

3,4 %

0,2 %

3,5 %

1,6 %

3,4 %

Tilikauden tulos, milj. euroa

12,3

-7,7

23,7

-0,7

29,7

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

10,0 %

3,0 %

8,4 %

Nettovelka, milj. euroa

 

 

240,6

304,2

228,7

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

 

1,2x

2,0x

1,2x

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

 

 

-6,4

13,8

77,6

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

22 005

22 818

20 909

Henkilöstö keskimäärin, FTE

15 987

16 717

15 856

16 306

16 227

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,31

-0,19

0,59

-0,02

0,74

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

 

 

0,78

Osinko, milj. euroa

 

 

 

 

31,3

 

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Vuoden 2021 ensimmäinen puolisko osoitti, että olemme oikealla tiellä uudistetun strategiamme kanssa, ja voin sanoa olevani tyytyväinen tulokseemme. Liikevaihtomme kasvoi 800,7 miljoonaan euroon, ja paketti- ja logistiikkapalvelujen osuus kasvoi jo 60 prosenttiin liikevaihdostamme. Vuoden 2021 toinen neljännes oli erityisen suotuisa logistiikkaliiketoiminnoillemme: sekä Aditro Logisticsin, Transvalin että Rahtipalvelujen liikevaihto kasvoi, joista viimeksi mainittu 17,5 prosenttia. Oikaistu käyttökatteemme kasvoi 11,5 (9,7) prosenttiin liikevaihdosta ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Viimeinen vuosi on tuonut mukanaan yllättäviä ja merkittäviä kysynnän muutoksia, mutta suurimmat volyymipiikit näyttävät nyt tasaantuvan. Suunta on kuitenkin edelleen selkeä: paketti- ja logistiikkavolyymit jatkavat kasvuaan, kun taas postipalvelujen kysyntä vähenee entisestään.

Verkko-ostamisen yleistyminen ja kiristyvä kilpailu vaativat meiltä asiakaskokemuksen jatkuvaa parantamista. Haluamme tarjota kuluttajille heidän arkeaan helpottavia palveluja. Pakettiautomaattiverkostomme vahvistamisella on keskeinen rooli sujuvampien verkkokauppakokemusten kehittämisessä, sekä Suomessa että Baltiassa. Uusimpia tulokkaita ovat ulkopakettiautomaatit, jotka on kehitetty yhteistyössä suomalaisten teknologiakumppanien kanssa pohjoisen vaativiin sääolosuhteisiin. Verkkokaupan jatkaessa kasvuaan laajennamme seuraavien vuosien aikana pakettiautomaattiverkostomme yli 200 000 lokeroon. Huomattava osuus uusista lokeroista sijoitetaan ulkotiloihin.

Kasvavien rahtivolyymien ja lisääntyvien ajokilometrien myötä on erittäin tärkeää, että vastuullisuus huomioidaan kaikessa toiminnassamme. Päästöjemme vähentämiseen tähtääviin toimiin kuuluvat esimerkiksi reittioptimointi, Suomen laajin biokaasulla toimiva kuorma-autokalusto ja kasvava sähkökulkuneuvokanta.

Ympäristön lisäksi kannamme vastuuta ihmisistä. Osoitteellisten kirjeiden määrä on laskenut kiihtyvää vauhtia vuodesta 2000 lähtien. Tämän seurauksena työn määrä vähenee Postipalveluissa. Samaan aikaan konsernissa avautuu muiden palveluiden kasvun kautta myös monia uusia mahdollisuuksia. Toukokuussa tiedotimme perustavamme yhdessä henkilöstön edustajien kanssa konserninlaajuisen muutospalvelun vastaamaan muutosten tuomiin haasteisiin. Yksikkö tarjoaa keskitettyjä palveluita tuotannollisissa tehtävissä Suomessa työskenteleville. Palvelujen tavoitteena on rakentaa pitkäjänteisesti henkilöstön työpolkuja, lisätä aktiivista työn tarjoamista konsernin sisällä ja löytää esimerkiksi osa-aikaisille työntekijöille kokoaikaisia töitä. Panostamme yksikön toimintaan noin 10 miljoonaa euroa lähivuosina.

Emme kuitenkaan selviydy kirjevolyymien laskun seurauksista yksin. Väistämättömän muutoksen vastuullinen ja hallittu johtaminen vaatii myös postialan sääntelyn päivittämistä. Päivitykset ovat välttämättömiä voidaksemme vastata asiakkaiden tarpeisiin muuttuvilla markkinoilla. Kannatamme liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksia postilain uudistamisesta ja määräaikaisen jakelutuen myöntämisestä sanomalehtijakelulle. Nämä toimenpiteet ovat kriittisiä, erityisesti koko maan kattavan jakelun säilyttämiseksi. Uudistusta tarvitaan kiireisesti. Päivityksien tulisi tulla voimaan viimeistään vuonna 2022.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla maailma näytti pikkuhiljaa siirtyvän kohti uutta normaalia. Tilanteeseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuutta ja kuten olemme nähneet, tilanteet voivat muuttua nopeasti. Odotan innolla tulevaa syksyä, joka on työntäyteinen valmistautuessamme loppuvuoden kiiresesonkiin.

 

LIITTEET

Posti-konsernin puolivuosikatsaus 2021 kokonaisuudessaan (pdf)