Posti Group 1–9/2021: Vahva paketti- ja logistiikkapalveluiden kysyntä ajoi liikevaihdon kasvua

27.10.2021

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus 1–9/2021

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Heinä–syyskuu

Keskeiset tunnusluvut

Tammi–syyskuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat

 

Näkymät vuodelle 2021

Postin näkymät pysyvät ennallaan. Vuonna 2021 Postin liikevaihdon odotetaan nousevan edellisestä vuodesta, mahdollisia uusia yritysostoja ja myyntejä huomioimatta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla vuonna 2021. Vuonna 2020 Postin liikevaihto oli 1 613,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 186,5 miljoonaa euroa.

Maailmanlaajuinen talouden nopea elpyminen vaikeuttaa makrotalouden näkymien ennakointia, ja Postin koko vuoden näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liiketulos eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postipalvelujen volyymin laskun odotetaan jatkuvan.

 

Konsernin avainluvut

 

 

 

 

 

 

7–9 2021

7–9 2020

1–9 2021

1–9 2020

1–12 2020

Liikevaihto, milj. euroa

388,5

381,2

1 189,1

1 157,7

1 613,6

Oikaistu käyttökate, milj. euroa

45,2

47,1

137,6

122,4

186,5

Oikaistu käyttökate, %

11,6 %

12,4 %

11,6 %

10,6 %

11,6 %

Käyttökate, milj. euroa

44,5

47,3

135,5

121,6

177,6

Käyttökate, %

11,5 %

12,4 %

11,4 %

10,5 %

11,0 %

Oikaistu liiketulos, milj. euroa

14,0

16,9

43,7

32,6

66,1

Oikaistu liiketulos, %

3,6 %

4,4 %

3,7 %

2,8 %

4,1 %

Liiketulos, milj. euroa

13,3

17,1

41,6

29,6

55,0

Liiketulos, %

3,4 %

4,5 %

3,5 %

2,6 %

3,4 %

Tilikauden tulos, milj. euroa

9,5

12,3

33,3

11,6

29,7

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

9,5 %

4,0 %

8,4 %

Nettovelka, milj. euroa

 

 

241,3

277,1

228,7

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

 

1,2x

1,8x

1,2x

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

 

 

-14,3

30,6

77,6

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

21 328

20 586

20 909

Henkilöstö keskimäärin, FTE

15 935

16 187

15 882

16 266

16 227

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,24

0,31

0,83

0,29

0,74

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

 

 

0,78

Osinko, milj. euroa

 

 

 

 

31,3

 

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

On ilo todeta Postin kasvun jatkuneen tammi–syyskuussa: liikevaihtomme kasvoi 2,7 prosenttia 1 189,1 miljoonaan euroon ja oikaistu käyttökate kasvoi 11,6 prosenttiin. Paketti- ja logistiikkapalveluiden vahva kysyntä ajoi liikevaihdon kasvua. Pakettivolyymit Suomessa ja Baltiassa kasvoivat 15 prosenttia tammi-syyskuussa. Logistiikan sesonki jatkui kolmannen vuosineljänneksen alkuun ja kokonaisvolyymit olivat korkeat.

Liikevaihtomme kasvoi 1,9 prosenttia kolmannella neljänneksellä. Kannattavuutemme kuitenkin heikkeni toimintaympäristössämme tapahtuneiden muutosten, kuten työvoiman saatavuushaasteiden ja EU:n ulkopuolelta tulevien lähetysten volyymia laskeneen ALV-uudistuksen takia. Poikkeuksena tästä oli Rahtipalvelut, jonka kannattavuus parani erinomaisen operatiivisen tehokkuuden ansiosta.

Paketti- ja logistiikkaliiketoimintojen kasvavien volyymien takia meillä on jatkuva uusien työntekijöiden tarve. Tällä hetkellä avoimia työpaikkoja on satoja. Työvoimapulasta johtuen meidän on jatkettava lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan toiminnan sujuvuus asiakkaillemme. Pyrimme jatkuvasti löytämään keinoja, joiden avulla pystymme vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomiin haasteisiin. Syyskuussa käynnistimme konserninlaajuisen muutosyksikön toiminnan. Tällä hetkellä kasvuliiketoiminnoissamme on runsaasti avoimia työpaikkoja, mutta työn määrä Postipalveluissa vähenee. Pyrimme yksikön avulla löytämään ratkaisuja tähän haasteeseen ja johtamaan jatkuvasti muuttuvaa tilannetta vastuullisesti.

Yksi vuoden 2021 ja tulevien vuosien kannalta merkittävimpiä tavoitteita saavutettiin kesällä, kun Palvelualojen työnantajat PALTA ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry pääsivät sopimukseen monivuotisesta Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksesta sekä Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskevasta työehtosopimuksesta. Sopimukseen päästiin odotettua aikaisemmin, ja haluan jälleen kerran esittää kiitokseni neuvotteluosapuolille. Muutokset postialalla jatkuvat, ja yhteisen suunnan löytyminen on merkittävä askel kohti hallittua ja vastuullista muutosta.

Postialan muutos edellyttää kaikkien osapuolten yhteistyötä, myös lainsäätäjän. Kannatamme liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksia postilain uudistamisesta ja määräaikaisen jakelutuen myöntämisestä sanomalehtijakelulle. Postialan sääntelyn päivittäminen on ehdottoman tärkeää voidaksemme vastata asiakkaiden tarpeisiin muuttuvilla markkinoilla, ja uudistustarve on akuutti. Päivitysten tulisi astua voimaan viimeistään vuonna 2022.

Verkkokaupan kasvu ei osoita hidastumisen merkkejä. Aiemmin tässä kuussa julkaistun verkkokauppatutkimuksemme mukaan lähes 70 prosenttia verkko-ostajista Suomessa aikoo jatkaa verkko-ostosten tekemistä nykyisellä tasolla ja jopa 16 prosenttia harkitsee verkko-ostosten lisäämistä huomattavasti. Tämä osoittaa potentiaalin, jonka verkkokauppamarkkina luo meille jatkossakin. Samaan aikaan meidän on myös pystyttävä vastaamaan asiakkaiden toiveisiin nopeammista, täsmällisistä ja vastuullisista palveluista, päivitetyn strategiamme mukaisesti.

Vastuullisuus on strategiamme ytimessä. Olen erittäin iloinen, että pitkäjänteinen ja systemaattinen ilmastotyö, jota olemme Postilla tehneet jo vuosikymmenten ajan, on nyt saanut myös kansainvälistä tunnustusta. Aikaisemmin tässä kuussa Posti palkittiin voittajana kansainvälisen World Sustainability Awards 2021 -vastuullisuuskilpailun päästövähennyssarjassa. Seitsemän finalistin joukossa oli yhtiötä kuten Heineken ja Bayer.

Postin kiireisin sesonki on jälleen kerran käsillä, ja odotamme loppuvuoden pakettiliikenteestä ennätyksellistä. Haluan jo nyt kiittää henkilöstöämme, jouluntekijöitä, jotka tekevät sesongista mahdollisen. Meillä Postilla on iso vastuu siitä, että sesonki on asiakkaillemme onnistunut.

 

Posti Groupin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021 kokonaisuudessaan (pdf)