Posti Group 1–3/2021: Kannattavuus kehittyi vakaasti markkinoiden muutosten jatkumisesta huolimatta

29.04.2021

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus 1–3/2021

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Tammi–maaliskuu

Keskeiset tunnusluvut

 

Keskeiset tapahtumat

Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä Aditro Logisticsin luvut sisältyvät Postin lukuihin huhtikuusta 2020 alkaen.

Näkymät 2021

Koronavirustilanne vaikeuttaa makrotalouden näkymien ennustamista. Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen Postin koko vuoden näkymiin liittyy epävarmuustekijöitä.

Postin liikevaihdon odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla vuonna 2021, mahdollisia uusia yritysostoja ja -myyntejä huomioimatta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Postin liikevaihto oli 1 613,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 186,5 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postipalveluiden volyymin odotetaan laskevan edelleen.

Konsernin tunnusluvut

 

1-3 2021

1-3 2020

1-12 2020

Liikevaihto, milj. euroa

396,4

384,2

1 613,6

Oikaistu käyttökate, milj. euroa

46,0

40,8

186,5

Oikaistu käyttökate, %

11,6 %

10,6 %

11,6 %

Käyttökate, milj. euroa

45,8

40,1

177,6

Käyttökate, %

11,6 %

10,4 %

11,0 %

Oikaistu liiketulos, milj. euroa

15,0

12,6

66,1

Oikaistu liiketulos, %

3,8 %

3,3 %

4,1 %

Liiketulos, milj. euroa

14,8

11,9

55,0

Liiketulos, %

3,7 %

3,1 %

3,4 %

Tilikauden tulos, milj. euroa

11,4

7,0

29,7

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

8,9 %

3,5 %

8,4 %

Nettovelka, milj. euroa

221,9

161,5

228,7

Nettovelka / oikaistu käyttökate

1,2x

1,1x

1,2x

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

-6,7

-0,6

77,6

Henkilöstö kauden lopussa

20 748

20 890

20 909

Henkilöstö keskimäärin, FTE

15 725

15 894

16 227

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,29

0,17

0,74

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

0,78

Osingot, milj. euroa

 

 

31,3

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Olen erittäin tyytyväinen Postin ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Se oli kaiken kaikkiaan tasapainoinen suoritus ottaen huomioon erityisesti koronaviruspandemian sekä ankaran talven aiheuttamat haasteet toimitusvarmuuteen. Liikevaihtomme kasvoi 3,2 prosenttia 396,4 (384,2) miljoonaan euroon. Myös oikaistu käyttökate parani ja oli 46,0 (40,8) miljoonaa euroa eli 12 prosenttia liikevaihdosta, mihin vaikutti etenkin Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan kannattavuuden parantuminen. Helmikuussa päivitetty pitkän aikavälin taloudellinen tavoitteemme on saavuttaa 13 % oikaistu käyttökateprosentti.

Postipalveluiden nopea murros jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tammi–maaliskuussa osoitteellisten kirjeiden määrä laski 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Posti kannattaa liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksia postilain uudistamisesta ja sanomalehtien määräaikaisen jakelutuen käyttöönotosta. Nämä toimet ovat välttämättömiä ja auttavat turvaamaan jakelun koko maassa etenkin, kun paperipostin määrä putoaa edelleen jyrkästi. Postilainsäädäntöä täytyy päivittää, jotta voidaan vastata asiakastarpeisiin muuttuvalla markkinalla. Kirjevolyymien lasku aiheuttaa vääjäämättä meille organisaatio- ja liiketoimintamuutoksia, joiden hallittu ja vastuullinen johtaminen on välttämätöntä pitkän tähtäimen menestykselle.

Vastauksena tähän meneillään olevaan muutokseen julkistimme helmikuussa uuden konsernistrategiamme. Sen mukaan huomisen Posti on moderni ja yhä kannattavampi jakelu- ja logistiikkayhtiö. Kasvumme ytimessä ovat pakettiliiketoiminta ja sopimuslogistiikka Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa kattaen koko jakelu- ja logistiikka-arvoketjun. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tämä näkyi Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan vahvana suorituksena. Pakettivolyymit kasvoivat Suomessa ja Baltian maissa 25 prosenttia erityisesti vahvan kuluttajakysynnän ansiosta.

Tekemällä investointeja ja kehittämällä toimintaamme jatkuvasti voimme vastata kasvavaan kysyntään ja tarjota asiakkaillemme käteviä ja alan edistyksellisimpiä palveluita. Esimerkiksi maaliskuussa laajensimme Helsingissä Munkkivuoren ostoskeskuksessa sijaitsevaa automaattitilaa 1 002 lokeroon. Laajennuksen jälkeen automaatti on Euroopan suurin ja yksi maailman suurimmista pakettiautomaateista. Aiomme investoida strategiakaudella 100 miljoonaa euroa kasvuun sekä verkkokauppa-, jakelu- ja logistiikkaliiketoimintojen kehittämiseen. Osana tätä tavoitetta investoimme noin 37 miljoonaa euroa Transvalin uuteen varastoon, jossa hyödynnetään modernia teknologiaa, kuten ns. miehittämättömiä eli automaattitrukkeja. Lisäksi Aditro Logistics ottaa käyttöön AutoStore®-varastoautomaatiojärjestelmän, joka kattaa 40 robottia ja 50 000 varastointilaatikkoa Arlandan varastokeskuksessa. Näiden investointien ansiosta pystymme parantamaan asiakaskokemusta sekä tarjoamaan asiakkaillemme skaalautuvia ja kustannustehokkaita logistiikka- ja verkkokaupparatkaisuja.

Koronavirusrokotusten ansiosta olemme viimein ottamassa ensimmäisiä varovaisia askelia kohti uutta normaalia. Haluan kiittää henkilöstöämme heidän joustavuudestaan ja sitkeydestään koronaviruspandemian aikana. Olen luottavainen, että toteuttamalla uutta strategiaamme järjestelmällisesti ja tekemällä yhteistyötä pystymme menestymään myös uudessa, koronaviruksen jälkeisessä maailmassa.

 

LIITTEET

Posti Groupin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021 kokonaisuudessaan (pdf)