Posti Group 1–12/2020: Oikaistu liiketulos parani merkittävästi nopean liiketoiminnan sopeuttamisen ansiosta

17.02.2021

Posti Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020

Loka–joulukuu

Keskeiset tunnusluvut

Tammi−joulukuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat

 

Luvut ajanjaksoilta 10–12/2020 ja 10–12/2019 sekä 1–12/2020 ja 1–12/2019 eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä Aditro Logisticsin luvut sisältyvät Postin lukuihin huhtikuusta 2020 alkaen, mutta ne eivät ole mukana vertailukauden 2019 luvuissa.

Näkymät 2021

Koronavirustilanne vaikeuttaa makrotalouden näkymien ennustamista. Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen Postin koko vuoden näkymiin liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä.

Posti muuttaa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan korvaamalla oikaistun liiketuloksen oikaistulla käyttökatteella. Muutoksen johdosta Posti julkaisee lyhyen aikavälin näkymät liikevaihdon lisäksi myös oikaistun käyttökatteen kehittymiselle.

Postin liikevaihdon odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla vuonna 2021, mahdollisia uusia yritysostoja ja -myyntejä huomioimatta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan laskevan vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Postin liikevaihto oli 1 613,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 186,5 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia.

Konsernin tunnusluvut

 

 

 

 

 

10-12 2020

10-12 2019****

1-12 2020

1-12 2019***

Liikevaihto*, milj. euroa

455,9

392,9

1 613,6

1 564,6

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa

64,1

34,0**

186,5

152,3**

Oikaistu käyttökate*, %

14,1 %

8,7 %**

11,6 %

9,7 %**

Käyttökate*, milj. euroa

56,0

32,8

177,6

140,6

Käyttökate*, %

12,3 %

8,4 %

11,0 %

9,0 %

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa

33,5

4,4**

66,1

36,2**

Oikaistu liiketulos*, %

7,3 %

1,1 %**

4,1 %

2,3 %**

Liiketulos*, milj. euroa

25,4

-2,8

55,0

18,5

Liiketulos*, %

5,6 %

-0,7 %

3,4 %

1,2 %

Tilikauden tulos*, milj. euroa

18,1

-4,1

29,7

14,1

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

6,7 %

4,3 %

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

8,4 %

4,5 %

Nettovelka, milj. euroa

 

 

228,7

164,3

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

 

1,2x

1,1x**

Omavaraisuusaste, %

 

 

36,9 %

40,0 %

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

 

 

77,6

14,7

Bruttoinvestoinnit*, milj. euroa

 

 

151,1

133,7

Henkilöstö kauden lopussa*

 

 

20 909

20 468

Henkilöstö keskimäärin*, FTE

16 110

16 036

16 227

16 569

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,45

-0,10

0,74

0,47

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

 0,78***

0,75

Osingot, milj. euroa

 

 

 31,3***

29,8

 

 

 

 

 

* Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

** Oikaistu erityiserien uuden määritelmän mukaisesti

*** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

**** Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla ollut postilakko heikensi merkittävästi vuoden 2019 vertailulukuja

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Olen erittäin tyytyväinen Postin viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2020 tulokseen. Katsauskauden aikana liikevaihtomme kasvoi 16 prosenttia 456 (393) miljoonaan euroon. Myös oikaistu liiketulos parani ja oli 33,5 (4,4) miljoonaa euroa eli 7,3 (1,1) prosenttia liikevaihdosta. Haluankin vilpittömästi kiittää kaikkia työntekijöitämme ja kumppaneitamme heidän panoksestaan.

Kunnianhimoinen tavoitteemme on painaa omat päästömme nollaan vuoteen 2030 mennessä. Olemme edistyneet hyvin tämän tavoitteen saavuttamisessa. Viime vuonna omat päästömme vähenivät 14 prosenttia. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kasvoi 10 prosenttiin vuoden lopulla ja yhteensä ajoimme yli neljä miljoonaa kilometriä sähköllä, uusiutuvalla dieselillä ja kaasulla. Sitouduimme viime vuonna tieteeseen pohjautuvaan, Science Based Targets initiative -ilmastoaloitteeseen ja tavoitteemme tullaan antamaan SBTi:lle hyväksyttäväksi.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana Paketti ja verkkokauppa -palvelujen kysyntä jatkui voimakkaana. Black Fridaysta jouluun asti kestänyt sesonki oli meille erittäin vahva. Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmä rikkoi kauden aikana kaikki edelliset ennätykset ja toimitti noin 7,7 miljoonaa pakettia. Pakettien volyymi kasvoi Suomessa ja Baltian maissa yhteensä 47 prosenttia viimeisen neljänneksen aikana. Postipalveluiden osalta sesonki oli vielä odotettuakin kiireisempi. Joulukortteja lähetettiin lähes 18 miljoonaa kappaletta, mikä on lähes 20 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Osoitteellisten kirjeiden määrä kuitenkin laski 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Odotettua vilkkaammasta joulukorttiliikenteestä huolimatta postipalveluiden nopea murros siis jatkui. Sekä paketti- että kirjevolyymien osalta viimeisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikutti loppuvuodesta 2019 järjestetty postilakko.

Katsauskaudella Transvalin liikevaihto kasvoi ja liiketoimintaryhmä jatkoi työtä kustannustehokkuutensa parantamiseksi. Koronapandemian vaikutukset näkyivät Aditro Logisticsin toiminnassa ja yhtiö keskittyi edelleen parantamaan toimintansa tehokkuutta erityisesti Arlandan uuden varastokeskuksen osalta. Rahtipalveluiden liikevaihto kasvoi ja segmentin kannattavuus parani edelleen merkittävästi tehostamisohjelman ansiosta. Itella Venäjän kannattavuus heikkeni viimeisellä vuosineljänneksellä vaikean markkinatilanteen ja vahvan vertailukauden vuoksi.

Vuoden aikana kehitimme toimintojamme joustavasti ja tuloksekkaasti sekä toteutimme uudelleenjärjestelyitä ja toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi, minkä ansiosta saavutimme koko vuodelta 2020 vahvan tuloksen. Saavutuksen takana olivat etenkin Rahtipalveluiden onnistunut tehostamisohjelma, nopea ja ketterä liiketoiminnan sopeuttaminen sekä Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän erinomainen tuloskehitys.

Haluan myös vilpittömästi kiittää työntekijöitämme heidän kovasta työstään ja joustavuudestaan. Tämä oli erityisen hieno tulos huomioiden sesonkiajan ennätyskorkeat volyymit sekä koronan aiheuttamat vaativat olosuhteet. Palkitsimme työntekijämme heidän erinomaisesta työstään maksamalla noin 3 miljoonaa euroa Kiitos-palkkioita etenkin tuotannollisissa tehtävissä työskenteleville postilaisille.

Työntekijöidemme terveys ja turvallisuus ovat meille etusijalla. Työturvallisuutemme onkin kehittynyt kiitettävästi. Vuonna 2020 Suomen toimintojen LTA1-indikaattorimme (työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti) väheni 37:ään (44) ja koko konsernin luku 34:ään (39). Tekemistämme kyselyistä kävi myös ilmi, että postilaiset kokevat asiakkaillemme ja kumppaneillemme tekemänsä työn merkitykselliseksi ja motivoivaksi.

Vuonna 2020 jatkoimme liiketoimintaportfoliomme kehittämistä ja selkeyttämistä. Keväällä ostimme ruotsalaisen Aditro Logisticsin, joka on yksi Pohjoismaiden johtavista sopimuslogistiikkayrityksistä. Syksyllä myimme Posti Kotipalvelut Oy- sekä Posti Messaging Scandinavia -yhtiöt. Yrityskaupat tukivat strategiaamme, jonka mukaisesti jatkamme uudistumista ja keskittymistä ydinliiketoimintoihin. Yritysten myyntien ja vuoden 2020 vahvan tuloksen ansiosta voimme investoida tulevaisuuden kasvuun. Aiomme investoida tulevina vuosina 100 miljoonaa euroa kasvuun sekä verkkokauppa-, jakelu- ja logistiikkaliiketoimintojen kehittämiseen.

Olemme nyt käännepisteessä. Viime vuosi osoitti Paketti ja verkkokauppa -toimintojemme sekä logistiikkapalveluidemme vahvuuden ja potentiaalin. Meidän on kuitenkin varauduttava siihen, että verkkokaupan kasvu ei jatku vuonna 2021 yhtä vauhdikkaana kuin vuonna 2020. On ehdottoman tärkeää, että jatkamme asiakaskokemuksemme parantamista ja palveluidemme laadun kehittämistä sekä säilytämme kustannusrakenteemme kilpailukykyisenä ja joustavana. Marraskuun 2020 alussa käyttöön otetun uuden toimintamallimme avulla näiden tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

Tänään julkistimme päivitetyn konsernistrategiamme. Huomisen Posti on kannattavasti kasvava edistyksellinen jakelu- ja logistiikkayhtiö. Kasvumme ytimessä ovat pakettiliiketoiminta ja sopimuslogistiikka Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa kattaen koko jakelu- ja logistiikka-arvoketjun. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä menestyminen vaatii alan parasta toiminnallista tehokkuutta, liiketoimintaportfoliomme jatkuvaa tarkastelua sekä kokonaisvaltaista arvoketjua, joka kattaa sekä logistiikan ulkoistamisen että verkkokaupan.

Markkina on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana nopeasti, mikä on luonut meille monia haasteita. Samalla kun rakennamme tulevaisuuden kasvua, meidän täytyy myös johtaa organisaatioomme ja liiketoimintaamme kohdistuvia väistämättömiä muutoksia hallitusti ja vastuullisesti. Uskon vakaasti, että päivitetty strategiamme antaa meille selkeän suunnan. Työskentelemällä yhdessä systemaattisesti ja sinnikkäästi meillä on kaikki edellytykset menestykseen.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 314 440 729,67 euroa, josta tilikauden 2020 voitto on 20 054 744,38 euroa.

Konsernin taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta ehdotettuun voitonjaon määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan tilikauden 2020 tuloksen perusteella 31,3 miljoonaa euroa, eli 0,78 euroa osakkeelta.

 

Posti Groupin tilinpäätöstiedote 2020 kokonaisuudessaan (pdf)_2020.pdf