Posti Messaging -toimintojen myynti Ruotsissa ja Norjassa päätökseen

30.11.2020

Posti Group Oyj on saanut päätökseen Posti Messaging -toimintojen myynnin Ruotsissa ja Norjassa Ropo Capitalille. Posti tiedotti 28.10.2020 allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan Ropo Capital ostaa Posti Messaging AB:n koko osakekannan Ruotsissa ja Posti Messaging AS:n koko osakekannan Norjassa (yhdessä “Posti Messaging Scandinavia”). Toteutuakseen kauppa vaati vielä Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Kyseinen hyväksyntä on nyt saatu.

Posti Messaging Scandinavian toimintojen myynti on osa Postin uudistumista ja keskittymistä ydinliiketoimintoihinsa. Yrityskaupan myötä Posti pystyy investoimaan kasvualueisiinsa, joita ovat erityisesti paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoiminta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Suomessa Posti Messagingin toiminta jatkuu normaalisti, eikä se ollut osa nyt solmittua kauppaa.

Tiedote yritysmyynnistä.