Anna Martinkari ja Minna Pajumaa valittiin uusina jäseninä Posti Groupin hallitukseen – Markku Pohjola jatkaa puheenjohtajana

25.03.2019

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan vuoden 2018 tuloksen perusteella 28,4 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous vahvisti myös vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat

Marja Pokela ja Petri Järvinen ilmoittivat, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Hallitukseen uusiksi jäseniksi valittiin

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Pohjola ja varapuheenjohtajaksi Suvi-Anne Siimes.

-  Posti ja koko posti- ja media-ala käyvät parhaillaan läpi historiansa vakavinta rakennemuutosta. Voimakkaan kirjevolyymin laskun takia Postin on tehtävä rakenteellisia järjestelyjä ja alennettava kustannuksia vähintään noin 150 - 200 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Strategiansa mukaisesti Posti keskittyy nyt ydinliiketoimintoihinsa, joita ovat postin, paketin, verkkokaupan ja logistiikan palvelut. Olemme onnistuneet terävöittämään bisnesportfoliotamme ostamalla merkittävän sisälogistiikkayhtiön Transvalin sekä myymällä tytäryhtiömme OpusCapita Solutionsin. Hallituksen puolesta haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme luottamuksesta sekä työntekijöitämme hyvästä työstä, sanoo puheenjohtaja Markku Pohjola.

Hallitus teki järjestäytymiskokouksessaan seuraavat valinnat


Hallintoneuvosto

 Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäseninä jatkavat

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Markku Rossi ja varapuheenjohtajana Jani Toivola.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Mikko Nieminen.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot pysyivät ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot, joka maksetaan ulkomaisille hallituksen jäsenille kaksinkertaisena. Posti Group -konsernin palveluksessa olevalle hallituksen jäsenelle ei makseta erillistä palkkiota hallitustyöstä.

Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot.