Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Postin hallinnollisissa tehtävissä – henkilöstön irtisanomistarve pieneni

21.03.2019

Postin hallinnollisia tehtäviä koskevat yhteistoimintaneuvottelut töiden uudelleenjärjestelyistä ovat päättyneet. Sijoittuminen uusiin tehtäviin Postin sisällä ja vapaaehtoiset järjestelyt ovat pienentäneet henkilöstön irtisanomistarvetta, ollen nyt enintään 59 (alkuperäinen arvio vähentämistarpeesta oli 106) henkilöä. Neuvottelujen taustalla on postimäärän raju vähentyminen, mikä edellyttää Postilta uudistumista ja kannattavuuden varmistamista.

Postiala käy parhaillaan läpi rajua rakennemuutosta. Kirjeiden jakelumäärä Suomessa on puolittunut kymmenessä vuodessa ja painettujen sanomalehtien jakelumäärä on pudonnut jo 1950-luvun tasolle. Postilla on tarve alentaa kustannuksia vähintään noin 150 - 200 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Tämä kustannussäästö tarvitaan jo yksin jaettavan postimäärän rajun vähenemisen takia. Seuraavina vuosina postin määrä vähenee yhä kiihtyvää tahtia kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon viestinnän digitalisoituessa.

- Olemme tehneet uudelleenjärjestelyjä, joilla haetaan tehokkaita kokonaisuuksia ja mahdollisuuksia hyödyntää myös teknologisia ratkaisuja. Asiakkaamme edellyttävät meiltä digitaalista kyvykkyyttä ja nopeutta reagoida myös heidän nopeasti muuttuviin tarpeisiinsa, sanoo Postin talous- ja rahoitusjohtaja Tom Jansson.

- Tehtävien uudelleenjärjestelyissä syntyi myös uusia työtehtäviä, ja olemme kaikki iloisia siitä, että niitä on saatu täytettyä neuvottelujen kohderyhmään kuuluneilla henkilöillä. Myös Uusi polku -ohjelman vapaaehtoisten järjestelyjen myötä irtisanomistarve pieneni.

Posti toimii 11 maassa

Janssonin mukaan uudistuksessa on huomioitu Postin toiminta useammassa maassa - Postilla on toimintaa 11 maassa. Neuvotteluissa on tarkasteltu myös sitä, miten ja missä toimintaa voidaan tehdä tehokkaimmin ja järkevimmin. Yksi neuvottelujen kohderyhmä on ollut Postin Palvelukeskus. Palvelukeskuksella on ollut toimintaa usealla paikkakunnalla Suomessa (mm. Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa) ja Tallinnassa Virossa sekä Ruotsissa, Norjassa, Latviassa ja Liettuassa.

- Meillä on hyviä tiimejä myös muualla kuin Suomessa. Yhdistämme Palvelukeskukseemme Tallinnan tiimeihin niitä hallinnollisia tehtäviä, joita siellä jo tehdään. Tämän hetkisen arvion mukaan ja yt-neuvottelujen tuloksena Tallinnaan syntyy 14 uutta tehtävää, Jansson kertoo.

- Haluamme tukea henkilöstöämme muutoksessa ja tarjoamme tukea usealla tavalla muun muassa Uusi polku -ohjelmamme kautta. Tarjoamme lisäksi tuetun mahdollisuuden siirtyä työskentelemään Tallinnaan, jos se henkilöstömme elämäntilanteeseen sopii.

Kustannussäästöjen rinnalla Posti hakee samaan aikaan strategiansa mukaisesti voimakasta kasvua verkkokaupasta ja logistiikkapalveluista, jotka ovat molemmat kasvavia markkinoita. Asiakkaiden tarpeiden ja toimintaympäristön muuttuminen edellyttää, että Posti myös investoi uudenlaisiin palveluihin, digitalisuuteen, teknologiaratkaisuihin ja osaamiseen.

Postin strategian painopisteitä ovat menestyminen verkkokaupassa, uusiutuva logistiikka, kirjeen ja lehtien pitäminen tärkeänä asiakkaille, Postin palvelukulttuurin uudistaminen ja digitalisaation hyödyntäminen Postin palvelujen parantajana.