Postin vuosikatsaus 2018 on julkaistu

14.03.2019

Posti Group Oyj on julkaissut vuosikatsauksensa vuodelta 2018. Vuosikatsaus sisältää tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, vastuullisuusraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2018.

Postin yritysvastuuraportissa kerrotaan, miten Posti on raportointivuoden aikana edistänyt tavoitteitaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueilla. Raportin viitekehyksenä on aiempien vuosien tapaan kansainvälinen Global Reporting Initiative (GRI), mutta raportin rakenteessa korostuu tänä vuonna asiakasnäkökulma.

”Posti kohtaa joka arkipäivä pelkästään Suomessa lähes 2,8 miljoonaa kuluttajaa ja palvelee vuosittain noin 200 000 yritysasiakasta. Sidosryhmä- ja bränditutkimusten tuloksista näkyy, että vastuullisuuteen liittyy asiakasnäkökulmasta ennen kaikkea Postin toiminnallinen laatu, lupausten pitäminen, luotettavuus ja jatkuvuus. Näihin asiakkaiden ja sidosryhmien usein esittämiin kysymyksiin olemme halunneet vastata raportissamme”, vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn sanoo.


Tilinpäätös 2018

Vastuullisuusraportti 2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Palkka- ja palkkioselvitys 2018