Posti Group Oyj Q2/2019: Kirjeiden volyymilasku jatkui ennätyksellisellä tasolla – tulos edellisvuoden tasolla

06.08.2019

Posti Group Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019

Huhti-kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

 

Keskeiset tapahtumat

Tammi-kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat

 

Näkymät 2019

 

Mahdollisia uusia yritysostoja ja ‑myyntejä huomioimatta jatkuvien toimintojen liikevaihdon odotetaan nousevan vuodesta 2018 ennen kaikkea Transvalin oston ansiosta. Konsernin oikaistun liiketuloksen ennakoidaan jatkuvien toimintojen osalta nousevan vuoden 2018 tasosta Transvalin oston sekä IFRS 16 ‑standardiin siirtymisen ansiosta.

 

Konsernin avainluvut

 

 

 

 

 

 

4–6 2019

4–6 2018

1–6 2019

1–6 2018

1–12 2018

Liikevaihto*, milj. euroa

393,8

386,8

790,4

781,6

1 559,3

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa

37,9

23,8

79,2

53,1

110,8

Oikaistu käyttökate*, %

9,6

6,2

10,0

6,8

7,1

Käyttökate*, milj. euroa

32,4

20,6

68,8

50,3

104,5

Käyttökate*, %

8,2

5,3

8,7

6,4

6,7

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa

8,7

8,2

21,6

21,4

47,0

Oikaistu liiketulos*, %

2,2

2,1

2,7

2,7

3,0

Liiketulos*, milj. euroa

3,2

5,0

11,2

18,4

39,3

Liiketulos*, %

0,8

1,3

1,4

2,4

2,5

Kauden tulos*, milj. euroa

2,3

3,8

7,9

14,5

34,6

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

7,9

-12,0

0,1

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

7,4

-9,8

1,3

Nettovelka, milj. euroa

 

 

163,7

-10,3

-31,3

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

 

1,1x

-0,1x

-0,3x

Omavaraisuusaste, %

 

 

38,4

45,8

48,6

Oikaistu vapaa kassavirta

 

 

60,2

8,4

29,9

Bruttoinvestoinnit*, milj. euroa

 

 

74,1

35,2

62,1

Henkilöstö kauden lopussa*

 

 

21 969

20 198

18 185

Henkilöstö keskimäärin*, FTE

17 054

16 857

16 857

16 691

16 425

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,05

0,03

0,32

-0,51

0,02

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

 

 

0,71

Osingot, milj. euroa

 

 

 

 

28,4

 

 

 

 

 

 

* Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen

Liikevaihtomme kasvoi noin kaksi prosenttia vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Mielestäni voimme olla tyytyväisiä tulokseen, sillä Posti on pystynyt ylläpitämään kannattavuuttaan samaan aikaan kun käymme läpi historiallisen suurta muutosvaihetta: verkkokauppa kasvaa, mutta samalla perinteinen postitoiminta siirtyy paperisesta sähköiseksi ja kilpailu kiristyy jatkuvasti.

Posti on jatkanut useiden vuosien ajan määrätietoista uudistumistaan strategiansa mukaisesti. Kasvua haetaan yhä vahvemmin verkkokaupasta ja logistiikasta. Tässä muutoksessa on onnistuttu, sillä Posti on tänään monialayritys. Viisi vuotta sitten paketti- ja logistiikkapalvelut muodostivat noin kolmanneksen koko konsernin liikevaihdosta. Nyt näemme historiallisen käänteen: paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan sekä logistiikkaratkaisut-liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 50 prosenttia liikevaihdostamme.

Toimialamme murros heijastui toisen neljänneksen volyymilukuihin, sillä kirjeiden määrä jatkoi laskuaan ja pakettien määrä puolestaan kasvoi. Kirjeitä lähetettiin aiempaa vähemmän; osoitteellisten kirjeiden jakelumäärä väheni 13 % viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna.

Kirjeiden ja muun paperisen postin volyymilaskun vuoksi meidän on jatkettava työtä, jota teemme Postin uudistamisen ja kilpailukyvyn varmistamisen eteen. Vuosien 2019-2021 aikana tavoittelemme noin 150-200 miljoonan euron kustannussäästöjä. Olemmekin kevään aikana tehneet erilaisia uudelleenjärjestelyitä, tehostaneet toimintaa sekä lisänneet automatisointia saavuttaaksemme säästötavoitteen.

Vaikka paperipostin volyymilasku on syönyt liikevaihtoamme, olemme samaan aikaan onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoa paketti ja verkkokaupan sekä logistiikkaratkaisujen puolella strategiamme mukaisesti. Koko konsernin liikevaihtoa kasvatti erityisesti tammikuussa 2019 loppuunsaatettu sisälogistiikkayhtiö Suomen Transval Group Oy:n osto. Yrityskaupan myötä Postista tuli logistiikan ulkoistusratkaisujen merkittävä toimija Suomessa. Ulkoistetun logistiikan markkina Suomessa on kooltaan arviolta reilut 6 miljardia euroa, ja ulkoistus kasvaa arviolta jopa 20 prosentin vuosivauhdilla. Sisälogistiikassa kasvava alue on teollisuuden tuotannon sisälogistiikka ja kaupan alalla tavaroiden hyllytys ja tuotteiden myyntikunnostus. Postin kotimaan rahdissa volyymikehitys rahtikirjoissa mitattuna on ollut vertailukautta hitaampaa. Raskaan liikenteen kuljetusmäärät alkavat tasaantua voimakkaan kasvukauden jälkeen.

Verkkokaupan trendit ja digitalisaatio tarjoavat Postille kasvumahdollisuuksia. Vaikka pakettien volyymikasvu oli hieman hitaampaa kuin viime vuoden vastaavana aikana, oli pakettien volyymikehitys edelleen ennätyksellisellä tasolla. Tammi-kesäkuussa Posti kuljetti yli 24 (22) miljoonaa pakettia, joista yhä useampi jaettiin Postin pakettiautomaattiin. Posti on kasvattanut pakettiautomaattiverkostoaan erittäin voimakkaasti ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana niiden määrä kasvoi 41 prosenttia yli 1 400 automaattiin. Asiakkaamme ovat toivoneet Postin palvelupisteiltä laajaa aukioloaikaa ja sijaintia muiden palveluidensa yhteydessä. Tulemme lisäämään palvelupisteiden ja pakettiautomaattien määrää edelleen.

Olemme ottaneet isoja harppauksia myös digikehityksessä. OmaPosti-sovellus nousi kevään aikana Suomen suosituimpien sovellusten joukkoon. Lisäksi voitimme Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n ja Teknologiateollisuus ry:n MyData-kilpailun, jossa ehdotuksemme oli, että OmaPosti tulisi toimimaan yhtenä kaikkien suomalaisten henkilökohtaisena MyData-käyttöliittymänä. Digitaalisuus näkyy myös uudessa Plus-merkissä, jonka avulla kirjeen kulkua voi seurata samaan tapaan kuin paketinkin.

Postin tavoitteena on säilyttää paperinen viestintä vahvana pitkään. Perinteisen printin asemaa vahvistaa kesäkuussa sovittu liiketoimintakauppa, jonka avulla Posti laajentaa sanomalehtien varhaisjakeluaan. Alma Median varhaisjakelutoiminnot Pirkanmaalla ja Satakunnassa siirtyvät liiketoimintakaupassa Postille suunnitellusti 1.1.2020. Alma Median lehtijakelun siirtyminen Postin hoidettavaksi osoittaa, että Posti kykenee hoitamaan varhaisjakelun kilpailukykyisesti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Olemme onnistuneet kääntämään Postia taas oikeaan suuntaan, mutta pitkäjänteinen työmme tällä muutosmatkalla jatkuu edelleen.