Posti Group Q4/2018: Posti onnistui hyvin tärkeässä joulusesongissa, pakettivolyymit nousivat uudelle ennätystasolle

14.02.2019

Tilinpäätöstiedote

Loka–joulukuu 2018

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat

 

Vuosi 2018

Keskeiset tunnusluvut

 

Keskeiset tapahtumat

Näkymät 2019


Liikevaihdon, ilman mahdollisia uusia yritysostoja ja -myyntejä, odotetaan kasvavan vuodesta 2018 Transval-kaupan myötä. Konsernin oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuodesta 2018 johtuen Transvalin hankinnasta ja siirtymisestä IFRS 16 -laadintaperiaatteisiin.

 

 

Konsernin avainluvut

 

 

 

 

 

10–12 2018

10–12 2017

1–12 2018

1–12 2017

Liikevaihto, milj. euroa

434,3

452,3

1 610,3

1 647,0

Oikaistu käyttökate, milj. euroa

38,5

40,9

112,8

118,6

Oikaistu käyttökate, %

8,9

9,0

7,0

7,2

Käyttökate, milj. euroa

35,2

22,9

105,0

83,7

Käyttökate, %

8,1

5,1

6,5

5,1

Oikaistu liiketulos, milj. euroa

21,4

23,0

44,8

42,4

Oikaistu liiketulos, %

4,9

5,1

2,8

2,6

Liiketulos, milj. euroa

16,9

5,0

5,7

-27,5

Liiketulos, %

3,9

1,1

0,4

-1,7

Tilikauden tulos, milj. euroa

14,3

-2,1

0,7

-44,3

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

0,1

-8,0

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

1,3

-5,5

Nettovelka, milj. euroa

 

 

-31,3

-43,4

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

 

-0,3x

-0,4x

Omavaraisuusaste, %

 

 

48,6

48,8

Oikaistu vapaa kassavirta

 

 

29,9

38,8

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

17,0

20,4

66,1

73,3

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

18 522

20 014

Henkilöstö keskimäärin, FTE

16 202

16 807

16 780

17 912

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,36

-0,05

0,02

-1,11

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

0,71

1,00

Osingot, milj. euroa

 

 

28,4*

40,0

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna, ellei toisin mainita.

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen

Postille vuosi 2018 pysyi haastavana yhteiskunnan nopean digitalisaatiokehityksen ja asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen muutoksen vuoksi. Tämä heijastui voimakkaana kirjevolyymien laskutrendin jatkumisena. Osoitteellisten kirjeiden jakelumäärä väheni 9 % ja yhteensä määrä on puolittunut vuoden 2008 jälkeen.

Postipalvelujen ja Itellan Venäjän liikevaihdon laskusta huolimatta Postin koko vuoden oikaistu liiketulos parani 44,8 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoittoprosentti 2,8 % jää silti alle pitkän aikavälin tavoitteen joka on 4 %.

Postin tulokseen vaikuttaa aina voimakkaasti vuoden viimeinen neljännes ja erityisesti joulusesonki, joka sujui tänä vuonna erittäin hyvin. Jouluviikolla nähtiin Postin historian kovin viikoittainen pakettivolyymi. Pakettipalveluiden liikevaihtoa vuonna 2018 kasvattivat B2C pakettivolyymit (+16%). Vuoden 2018 aikana Posti toimitti yhteensä 44,1 miljoonaa pakettia. Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -segmentin oikaistu liiketulos heikkeni kuitenkin 53,9 miljoonaan euroon.

Itella Venäjä ylsi hyvään tulosparannukseen tehden 2,6 miljoonan euron oikaistun liiketuloksen. Itella Venäjän kannattavuutta paransivat kuljetusliiketoiminnan tehostamistoimet, keskittyminen sopimuslogistiikkaan sekä yritysmyynnit. Viime vuonna myytiin verkkokaupan jakelupalveluja tarjoava Maxipost ja suoramarkkinointiyritys Itella Connexions.

Myös OpusCapitan tuloskehitys on parantunut tehtyjen uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ansiosta. Viimeisellä neljänneksellä OpusCapitan oikaistu liiketulos kääntyi voitolliseksi ja koko vuoden oikaistu käyttökate oli 2,0 miljoonaa euroa. Positiivista kehitystä siivitti SaaS-tilausten 33 % kasvu. OpusCapita voitti vuoden 2018 aikana useita kansainvälisiä asiakkuuksia, muun muassa Equinorin (entinen Statoil) ja Schindlerin.

Postin uudistuminen on jatkunut ripeänä vuoden 2018 aikana. Olemme panostaneet strategiamme mukaisesti ydinliiketoimintoihimme ja kasvualueisiin, verkkokauppaan ja logistiikkaan. Osana strategian mukaista kasvua logistiikassa Posti otti käyttöön viime kesänä Vantaalla yhden Suomen suurimmista rahtiterminaaleista. Syyskuussa 2018 Posti allekirjoitti sopimuksen sisälogistiikkayhtiö Suomen Transval Group Oy:n ostamisesta. Kauppa vahvistettiin 25.1.2019 ja kaupan myötä Postista tulee logistiikan ulkoistusratkaisujen merkittävä toimija Suomessa.

Verkkokaupan asiakaskokemuksen parantamiseksi ja kuluttajien tarpeisiin vastaamiseksi Posti on tuonut uusia nopeita toimitustapoja. Olemme kasvattaneet voimakkaasti pakettiautomaattiverkostoamme ja vuoden 2018 lopulla avattiin tuhannes automaatti. Posti on myös aloittanut verkkokaupan asiakkaille saman päivän toimitukset, jotka laajenevat tänä vuonna Turkuun ja Uudellemaalle. Helsingissä pilotoimme jo 1-2 tunnin toimituksia. Kehitämme myös OmaPosti -mobiilisovellusta, jolla on jo yli 250 000 kuukausikäyttäjää.

Postin perinteinen tukijalka, postipalvelut, pysyy vahvasti ytimessä digitalisaatiosta huolimatta. Olemme lisänneet resursseja laatutason parantamiseksi edelleen. Tämän vuoden alussa ilmoitimme merkittävästä investoinnista uusiin lajittelukoneisiin. Uskomme, että teknologiaa hyödyntämällä pystymme hillitsemään jakelukustannusten nousua ja pidentämään printin elinkaarta.

Seuraavina vuosina postimäärän arvioidaan vähenevän voimakkaasti erityisesti julkishallinnon viestinnän digitalisoituessa. Posti on ehdottanut päättäjille, että tässä tilanteessa painettujen lehtien jakelua maaseudulla tuetaan määräaikaisella valtiontuella, mikä mahdollistaisi moniarvoisen tiedonvälityksen myös maaseudulla. Tämä olisi yhteiskunnallisesti tärkeää, sillä ilman valtion jakelutukea joidenkin sanomalehtien toiminnan edellytykset maaseudulla uhkaavat kadota korkeiden jakelukustannusten vuoksi.

Postimäärän rajun vähentymisen takia Posti jatkaa postipalvelujensa uudistamista kilpailukyvyn vahvistamiseksi, palvelujen uudistamiseksi ja kannattavuuden varmistamiseksi. Postimäärän laskun takia on tarve alentaa kustannuksia vähintään noin 150 - 200 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja kumppaneitamme luottamuksesta sekä henkilöstöämme sitoutuneesta työstä asiakkaidemme hyväksi. Haluaisin vielä nostaa esiin sen, miten hyvin henkilökuntamme onnistui tuomaan joulun sekä asiakkaillemme että kaikille suomalaisille. Jatkamme Postin palvelukulttuurin rakentamista tavoitteenamme entistä parempi asiakokemus.

 

Lue tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan täältä>