Posti Group Q1/2019: Liikevaihto on pysynyt viime vuoden tasolla laskevassa postimarkkinassa – OpusCapitan yrityskauppa päätökseen

25.04.2019

Posti Group Oyj osavuosikatsaus Q1/2019

Keskeiset tunnusluvut

 

Keskeiset tapahtumat

 

Konsernin avainluvut

 

 

 

 

1-3 2019

1-3 2018

1-12 2018

Liikevaihto*, milj. euroa

396,6

394,9

1 559,3

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa

41,3

29,2

110,8

Oikaistu käyttökate*, %

10,4

7,4

7,1

Käyttökate*, milj. euroa

36.4

29.6

104.5

Käyttökate*, %

9.2

7.5

6.7

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa

12,9

13,2

47,0

Oikaistu liiketulos*, %

3,2

3,3

3,0

Liiketulos*, milj. euroa

8,0

13,4

39,3

Liiketulos*, %

2,0

3,4

2,5

Kauden tulos*, milj. euroa

5,6

10,6

34,6

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

7,6

-14,5

0,1

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

6,6

-11,8

1,3

Nettovelka, milj. euroa

242,1

9,4

-31,3

Nettovelka / oikaistu käyttökate

1.8x

0.1x

-0.3x

Omavaraisuusaste, %

37,6

46,7

48,6

Oikaistu vapaa kassavirta

40,4

-9,5

29,9

Bruttoinvestoinnit*, milj. euroa

59,7

14,3

62,1

Henkilöstö kauden lopussa*

20,983

19,388

18,185

Henkilöstö keskimäärin*, FTE

16,493

16,525

16,425

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,27

-0,53

0,02

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

0,71

Osingot, milj. euroa

 

 

28,4

 

 

 

 

* Jatkuvat toiminnot

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen

Kirjeiden kiihtyvä volyymilasku jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kirjeiden volyymilasku ei ole koskaan ollut Suomessa näin voimakasta, sillä osoitteellisten kirjeiden jakelumäärä väheni 14 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Suomi on siirtymässä yhä vahvemmin digitaaliseksi yhteiskunnaksi, ja tätä kehitystä vauhdittavat julkisen sektorin omat digitalisaatiohankkeet ja asiakastarpeiden muutokset. Vastataksemme näihin haasteisiin Posti etenee päättäväisesti suunnitelmassaan alentaa seuraavan kolmen vuoden aikana kustannuksiaan 150-200 miljoonaa euroa talouden kestävyyden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Posti toivoo myös uudelta eduskunnalta pikaisia toimenpiteitä, miten turvataan lehtien jakelu ja yleispalvelu erityisesti haja-asutusalueella seuraavien vuosien laskevissa postivolyymeissa. Postin jakeluvelvoitetta pitää sopeuttaa vastaamaan laskevia postivolyymeja turhien kustannusten välttämiseksi. Lisäksi on selvitettävä vaihtoehtoja sanomalehtien jakelun tukemiseksi.

Postimäärän laskusta huolimatta konsernin oikaistu liiketulos oli 12,9 miljoonaa euroa, ja se säilyi lähes viime vuoden tasolla. Olemme tyytyväisiä saavutettuun tulokseen tässä vaikeassa toimintaympäristössä. Onnistuneet tehostamistoimet, kustannussäästöt ja hintamuutokset ovat loiventaneet vähenevien lähetysmäärien taloudellisia vaikutuksia.

Kuluttajaverkkokauppa jatkoi vahvaa kasvua ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja Postin toimittamien pakettien määrä kasvoi 8 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Posti jatkaa kuluttajien toivomien pakettiautomaattien määrän lisäämistä ja ensi kesänä asiakkaidemme käytössä on jo noin 1 500 pakettiautomaattia. Kilpailijoihin verrattuna valtakunnallinen palvelupisteverkostomme on Suomen laajin.

Olemme myös erittäin tyytyväisiä, että Postin mobiilisovellus OmaPosti on saavuttanut suuren suosion asiakkaidemme keskuudessa. Sillä on jo yli 250 000 aktiivisista kuukausikäyttäjää ja määrä on kasvanut 57 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. OmaPosti-sovellusta kehitetään jatkuvasti helpottamaan asiakkaidemme arkea, viimeisimpänä uudistuksina kaikkien laskujen maksaminen ja kirjeiden kulun seuranta uuden Plusmerkin myötä.

Posti on jatkanut voimakkaasti strategista uudistumistaan. Ensimmäisellä neljänneksellä olemme toimineet ensi kertaa uuden organisaation ja toimintamallin mukaisesti. Tammikuussa vahvistettiin yrityskauppa, jolla Posti osti sisälogistiikkayhtiö Suomen Transval Group Oy:n. Kauppa vahvisti Postin asemaa logistiikan ulkoistusratkaisujen keskeisimpänä toimijana Suomessa. Transval on yksi Postin tulevaisuuden kasvun tukijalkoja ja se kasvatti Logistiikkaratkaisujen liikevaihdon tammi-maaliskuussa 93,3 miljoonaan euroon.

Maaliskuussa Posti myi taloushallinnon ohjelmistoyhtiö OpusCapita Solutions Oy:n pääomasijoitusyhtiö Providence Equitylle. Yrityskauppa tukee Postin strategiaa keskittyä ydinliiketoimintoihin, postin, paketin, verkkokaupan ja logistiikan palveluihin. OpusCapita Solutions Oy:lle yritysjärjestely tarjoaa paremmat lähtökohdat kansainväliseen kasvuun.

Olemme panostaneet kaikissa liiketoiminnoissamme edelleen laadun ja asiakaskokemuksen parantamiseen ja tämä työ on tuonut onnistumisia. Sanomalehtien varhaisjakelu toipui nopeasti vaikeasta lumikaudesta ja jakelun laatu on nostettu erinomaiselle tasolle. Olemme voittaneet myös takaisin asiakkaita kilpailijoiltamme. Haluan kiittää Postin henkilöstöä hyvästä työstä.

Lue osavuosikatsaus kokonaisuudessaan >