Posti Group Oyj Q3/2019: Postin oikaistu liiketulos ja liikevaihto paranivat – valittu strategia tuottaa tuloksia

29.10.2019

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2019

Heinä–syyskuu

Keskeiset tunnusluvut

 

Keskeiset tapahtumat

 

Tammi–syyskuu

Keskeiset tunnusluvut

 

Keskeiset tapahtumat

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 

Posti Group Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Malinen erosi yhtiön palveluksesta 1.10.2019 lukien. Malinen oli toiminut tehtävässään vuodesta 2012 alkaen.

Posti Group Oyj:n hallitus nimitti yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.10.2019 alkaen Paketti ja verkkokauppa ‑liiketoimintaryhmän johtajan DI Turkka Kuusiston. Kuusisto on toiminut konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016. Posti tarkentaa ohjeistustaan vuodelle 2019

Mahdollisia uusia yrityshankintoja ja ‑myyntejä huomioimatta jatkuvien toimintojen liikevaihdon odotetaan nousevan vuodesta 2018 ennen kaikkea Transvalin hankinnan ansiosta. Konsernin oikaistun liiketuloksen ennakoidaan jatkuvien toimintojen osalta nousevan vuoden 2018 tasosta Transvalin hankinnan sekä IFRS 16 ‑standardiin siirtymisen ansiosta. Mahdollisella lakolla voi olla merkittävä vaikutus Postin tulokseen.

 

 

Konsernin avainluvut

 

 

 

 

 

 

7–9 2019

7–9 2018

1–9 2019

1–9 2018

1–12 2018

Liikevaihto*, milj. euroa

381,2

356,9

1 171,6

1 138,5

1 559,3

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa

40,9

21,3

120,1

74,3

110,8

Oikaistu käyttökate*, %

10,7

6,0

10,3

6,5

7,1

Käyttökate*, milj. euroa

39,0

20,5

107,7

70,8

104,5

Käyttökate*, %

10,2

5,8

9,2

6,2

6,7

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa

12,0

5,1

33,6

26,5

47,0

Oikaistu liiketulos*, %

3,1

1,4

2,9

2,3

3,0

Liiketulos*, milj. euroa

10,1

4,3

21,2

22,8

39,3

Liiketulos*, %

2,6

1,2

1,8

2,0

2,5

Kauden tulos*, milj. euroa

10,2

6,1

18,2

20,5

34,6

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

8,5

-3,4

0,1

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

8,1

-1,3

1,3

Nettovelka, milj. euroa

 

 

168,7

0,8

-31,3

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

 

1,0x

0,0x

-0,3x

Omavaraisuusaste, %

 

 

40,0

47,9

48,6

Oikaistu vapaa kassavirta

 

 

50,9

0,3

29,9

Bruttoinvestoinnit*, milj. euroa

 

 

94,0

46,2

62,1

Henkilöstö kauden lopussa*

 

 

20 153

18 534

18 185

Henkilöstö keskimäärin*, FTE

16 527

16 450

16 747

16 611

16 425

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,26

0,17

0,58

-0,34

0,02

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

 

 

0,71

Osingot, milj. euroa

 

 

 

 

28,4

 

 

 

 

 

 

* Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

 

 

Toimitusjohtaja (väliaikainen) Turkka Kuusisto

 

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tulos oli hyvä; sekä oikaistu liiketulos että liikevaihto paranivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Olemme pystyneet viimeisen 12 kuukauden aikana sekä muuttamaan kustannusrakennettamme että luomaan uutta kasvua. Tämä on osoitus valitsemamme strategian toimivuudesta, ja pitkäjänteinen työmme näkyy nyt positiivisesti taloudellisessa tuloksessamme.

Postipalveluiden liikevaihdon suhteellinen osuus jatkoi laskuaan katsauskaudella, mutta samaan aikaan paketti ja verkkokaupan sekä logistiikkaratkaisujen yhteenlaskettu liikevaihto toi yli 50 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Postialalla toimiville yrityksille kulurakenteen muuttaminen on avain kannattavuuden ylläpitämiseen, koska perinteisen postiliiketoiminnan osuus laskee. Kuluvana vuonna olemme onnistuneet parantamaan sekä tuotannon että hallinnon kulurakennetta. Postin tulevaisuuden kannalta on aivan keskeistä, että kustannusrakenteen sopeuttamista jatketaan postivolyymin laskua ennakoiden.

Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana kolmannella neljänneksellä. Kaiken kaikkiaan paketti ja verkkokaupan liikevaihto on kehittynyt hyvin tämän vuoden aikana. Työehtosopimukseen liittyvät ammattiliiton käynnistämät työtaistelutoimet vaikuttivat toimintaamme syyskuussa. Tulosvaikutukset jäivät kuitenkin vähäisiksi ja kolmannen neljänneksen tulos oli hyvällä tasolla.

Myös logistiikkaratkaisut-liiketoiminnassa kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti vuoden alussa loppuunsaatettu sisälogistiikkayhtiö Suomen Transval Group Oy:n hankinta. Kolmannella neljänneksellä onnistuimme kasvattamaan Logistiikkaratkaisujen kannattavuutta kautta linjan.

Merkittävä osuus Postin tuloksesta tehdään viimeisen vuosineljänneksen aikana, erityisesti joulusesongin aikaan. Tämän sesongin onnistuminen on erittäin tärkeää sekä asiakkaillemme että Postille. Vuoden viimeisellä neljänneksellä meidän on parannettava laatua ja keskityttävä hyvään asiakaskokemukseen. Postinjakelua koskevat työehtosopimusneuvottelut ovat kesken ja mahdollisilla työtaistelutoimilla saattaa olla merkittävä vaikutus Postin koko vuoden tulokseen.

Posti käy läpi historiallisen suurta murrosvaihetta. Ymmärrän hyvin, etteivät muutosvauhti ja murroksen aiheuttamat vaikutukset ole aina postilaisille helppoja. Haluan kiittää Postin henkilöstä hyvästä työstä sekä jaksamisesta etenkin viime kuukausina vallinneissa haastavissa olosuhteissa.

Lopuksi haluan kiittää Heikki Malista hänen johdollaan tehdystä mittavasta uudistustyöstä viimeisen seitsemän vuoden aikana. Kolmannen vuosineljänneksen hyvä tulos on yksi osoitus hänen tekemästään työstä, jonka ansiosta Postin toiminta pysyy kannattavana, ja rakentaa uutta kasvua. Jatkamme yhtiön uudistamista yhdessä Postin osaavan henkilöstön kanssa hakemalla uutta kasvua.