Postin tammi-maaliskuu 2018: pakettivolyymien kasvu jatkui

03.05.2018

Posti Group Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018

Keskeiset tunnusluvut

 

Keskeiset tapahtumat

 

 

 

 

 

Konsernin avainluvut

 

 

 

 

 

1–3 2018

1–3 2017

1–12 2017

 

Liikevaihto, milj. euroa

407,5

413,8

1 647,0

 

Oikaistu käyttökate, milj. euroa

28,3

35,5

118,6

 

Oikaistu käyttökate, %

6,9

8,6

7,2

 

Käyttökate, milj. euroa

28,5

30,0

83,7

 

Käyttökate, %

7,0

7,3

5,1

 

Oikaistu liiketulos, milj. euroa

11,5

15,5

42,4

 

Oikaistu liiketulos, %

2,8

3,8

2,6

 

Liiketulos, milj. euroa

-18,5

10,0

-27,5

 

Liiketulos, %

-4,5

2,4

-1,7

 

Tilikauden tulos, milj. euroa

-21,3

5,9

-44,3

 

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

-14,5

5,1

-8,0

 

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

-11,8

8,0

-5,5

 

Nettovelka, milj. euroa

9,4

-65,5

-43,4

 

Nettovelka / oikaistu käyttökate

0,1x

-0,5x

-0,4x

 

Omavaraisuusaste, %

46,7

50,1

48,8

 

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

15,4

24,4

73,3

 

Henkilöstö kauden lopussa

19 781

20 083

20 014

 

Henkilöstö keskimäärin, FTE

16 911

18 058

17 912

 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

-0,53

0,15

-1,11

 

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

1,0

 

Osingot, milj. euroa

 

 

40,0

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen

Postipalvelujen muutos jatkui ensimmäisellä neljänneksellä markkinoiden painotuksen siirtyessä yhä enemmän kohti paketti- ja logistiikkapalveluita. Digitalisaation seurauksena Postin toimittamien osoitteellisten kirjeiden määrä laski 10 prosenttia edellisvuodesta. Pääsiäispostin volyymi pysyi kuitenkin edellisvuoden tasolla. Samaan aikaan kuluttajien tekemien verkkokauppaostosten määrä on kasvussa, mikä heijastui myönteisesti Postin pakettivolyymiin, joka kasvoi 10 prosenttia. Olemme myös erittäin iloisia B2C-pakettien voimakkaasta kasvusta.

Postin liikevaihto laski hieman tammi-maaliskuussa ja oikaistu liiketulos oli 11,5 miljoonaa euroa eli 2,8 prosenttia liikevaihdosta. Posti-, paketti- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto kasvoi paketti- ja logistiikkapalveluiden tukemana 0,7 prosenttia. Segmentin oikaistu liiketulos heikkeni 3,7 miljoonaa euroa.

Kasvaneita käyttökustannuksia, joiden ei osittain odoteta jatkuvan, ei kuitenkaan vielä pystytty kattamaan tehostamistoimilla. Palkkakulut kasvoivat työehtosopimuksen tuloksena ja haastava flunssakausi vaati lisätyövoiman käyttöä. Posti on asettanut selkeät säästötavoitteet vuodelle 2018 ja jatkaa aktiivisesti toimia parantaakseen tehokkuuttaan ja lisätäkseen säästöjä. Posti saavutti 35 miljoonan euron nettosäästöt vuonna 2017.

Itella Venäjän liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 8,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oikaistu liiketulos parani hieman. Tavoitteenamme on parantaa edelleen toimintamme tehokkuutta ja kannattavuutta ja ydinliiketoiminnassamme, kuten sopimuslogistiikassa ja kuljetuksissa. Markkinoiden ja valuutan viimeaikaiset heilahtelut voivat kuitenkin vaikuttaa liiketoimintaamme vuonna 2018.

OpusCapita-segmentti on käynyt läpi laajamittaisen uudistumisen viime vuosina ja OpusCapitan ytimen muodostaa nyt Buyer-Supplier Ecosystem -liiketoiminta (BES) eli hankinnan, maksamisen ja kassanhallinnan globaalit ratkaisut. OpusCapitalla on hyvät lähtökohdat toimia tässä markkinassa ja auttaa yrityksiä digitalisoimaan ja automatisoimaan taloushallinnon prosessejaan.

Kilpailukyvyn ja kasvun varmistamiseksi Posti jatkaa päivitetyn strategiansa mukaisesti määrätietoista uudistumistaan ja keskittyy voimakkaasti ydinliiketoimintoihinsa, postin ja logistiikan palveluihin. Päätavoitteinamme on menestyä verkkokaupassa, pidentää paperisen viestinnän elinkaarta, kehittää digitaalisia palveluita sekä uudistaa palvelukulttuuriamme, Posti Oranssia. Postin Oranssi keskittyy rakentamaan vahvaa yhteisöllisyyttä postilaisten keskuudessa sekä tuottamaan asiakkaille ensiluokkaista asiakaspalvelua.

Verkkokaupan kasvu luo Postille kasvupotentiaalia paketti- ja logistiikkapalveluissa. Suomessa on edelleen merkittävää kasvuvaraa verkkokaupassa, jossa Suomi on muita Euroopan maita jäljessä verkkokauppaostosten määrässä asukasta kohti. Verkkokaupan ennustetaan kasvavan Suomessa noin 10 prosenttia. 

Postin nopea ja korkealaatuinen palvelu, laaja verkosto ja kansainvälinen DHL-allianssi tarjoavat erinomaiset lähtökohdat näihin kasvumahdollisuuksiin. Pakettiautomaattiverkkomme on Euroopan laajimpia, ja tavoitteenamme on avata 1 000 uutta pakettiautomaattia vuoteen 2019 mennessä. Ensi syksynä Posti käynnistää pääkaupunkiseudulla verkkokaupan saman päivän pakettitoimitukset kuutena päivänä viikossa. Parannamme myös logistiikkapalvelujen kapasiteettiamme avaamalla K3-rahtiterminaalin Vantaalle tulevana kesänä.

LIITTEET

Posti Groupin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2018
Tammi–kesäkuu: Keskiviikko 25.7. klo 9.00
Tammi–syyskuu: Keskiviikko 24.10. klo 9.00

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media