Postin osakkeita Valtion kehitysyhtiön omistukseen

05.12.2018

Valtioneuvoston tänään tekemällä päätöksellä Posti Group Oyj:n osakkeista 49,9 prosenttia siirretään välittömästi Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n omistukseen. Valtion suoraan omistukseen Postin osakkeista jää 50,1 prosenttia. Omistuksen siirrolla ei ole vaikutusta Postin asemaan ja liiketoimintaan.

Eduskunta päätti jo vuonna 2016, että Postin omistuksesta 49,9 prosenttia voidaan valtioneuvoston erillisellä päätöksellä siirtää Vakeen. Eduskunnan päätöksellä valtio saa luopua omistuksestaan Postissa siten, että valtion omistusosuudeksi jää vähintään 50,1 prosenttia.

Vaken tehtävänä on edistää korkean teknologian edelläkävijäyritystoimintaa ja -hankkeita, joilla on merkittävä myönteinen vaikutus Suomen elinkeinorakenteeseen, kotimaiseen omistajuuteen, tulevaisuuden osaamiseen ja työhön, hyvinvointiin ja turvallisuuteen globaalissa taloudessa.

Päätöksenteko Vakeen siirrettävän yhtiövarallisuuden omistamisesta ja kehittämisestä on edelleen valtioneuvostolla. Postin siirretyn omistuksen omistajaohjauksesta vastaa edelleen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.