Odotusten mukaisesti Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa jatkokäsittelyn Postin ja Transvalin kaupasta

07.12.2018

Posti Group Oyj, MB Rahastot ja muut osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet 28.9.2018 sopimuksen, jolla Posti ostaa Suomen Transval Group Oy:n koko osakekannan. Kaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

Odotusten mukaisesti Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään ilmoittanut aloittaneensa jatkokäsittelyn kaupan toteutumisesta. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

Kaupan toteutumisesta tiedotetaan erikseen. Kaupan myötä Transval jatkaa itsenäisenä yhtiönä, järjestelyllä ei ole henkilöstövaikutuksia.