Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa postipalveluiden alv-asiassa

26.03.2018

Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa postipalveluiden arvonlisäveroa koskeneessa asiassa. Korkein oikeus antoi päätöksensä asiasta 21.3.2018. Tämä tarkoittaa, että Helsingin hovioikeuden syyskuussa tekemä päätös kanteiden kumoamisesta jää pysyväksi.

Rahoitusalan laitokset nostivat vuosina 2011 ja 2012 kanteen ensisijaisesti Postia ja toissijaisesti Postia ja Suomen valtiota vastaan korvauksen saamiseksi Postin vuosilta 1999-2014 postipalveluista perimien arvonlisäverojen osalta. Kanne perustui väitteeseen, että Suomen arvonlisäverolaki olisi ollut ja olisi edelleen EU:n arvonlisäverodirektiivin vastainen. Kanteiden mukaan rahoituslaitosten käyttämien postipalveluiden olisi pitänyt olla arvonlisäverovapaita.

Syyskuussa Helsingin hovioikeus teki Postin kannalta myönteisen ratkaisun ja hylkäsi kanteet, kuten Helsingin käräjäoikeus teki jo vuonna 2015. Hovioikeuden mukaan arvonlisäveron periminen sopimusasiakkaiden postipalveluista ei ole ollut EU-oikeuden vastaista. Posti ei joutunut korvaamaan asiakkailtaan perittyjä arvonlisäveroja.

Posti on pitänyt koko ajan asiakkaiden vaatimuksia kokonaisuudessaan perusteettomina. Posti on toiminut Suomen lain mukaan periessään postipalvelujen arvonlisäverot ja tilittäessään ne Suomen valtiolle.

Valituslupaa korkeimmalta oikeudelta haki viisi kantajatahoa. Hovioikeuteen valituksen tehneistä kantajista yksi tyytyi hovioikeuden päätökseen.