Posti Group Oyj: Postin Q3/2017: Paketti- ja logistiikkapalvelut kasvoi postipalveluiden ohi

26.10.2017

 POSTI GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2017 KELLO 9.00 (EET) 

 

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017 

Heinä-syyskuu 

Keskeiset tunnusluvut 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 0,7 % ja oli 378,6 (376,0) miljoonaa euroa.  

 • Konsernin oikaistu käyttökate heikkeni ja oli 22,4 (32,1) miljoonaa euroa, 5,9 % (8,5 %). 

 • Konsernin käyttökate heikkeni ja oli 17,9 (39,2) miljoonaa euroa, 4,7 % (10,4 %). 

 • Oikaistu liiketulos heikkeni ja oli 3,6 (11,7) miljoonaa euroa eli 1,0 % (3,1 %) liikevaihdosta. 

 • Liiketulos heikkeni ja oli -35,0 (18,8) miljoonaa euroa eli -9,2 % (5,0 %) liikevaihdosta. OpusCapitan rakennejärjestelyjen yhteydessä kirjattiin arvonalennus 33,9 miljoonaa euroa liikearvosta. 

Keskeiset tapahtumat 

 • Paketti- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli suurempi kuin postipalvelujen. 

 • Suomen ja Baltian pakettivolyymi kasvoi yhteensä 11 %. Postin kotimaan rahti ilman elintarvikelogistiikkaa kasvoi rahtikirjoissa mitattuna 8 %. Osoitteellisten kirjeiden määrä laski Suomessa 13 %. 

 • Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli 4,3 % (3,9 %) kaikista Postin lähetyksistä.  

 • Helsingin hovioikeus antoi 14.9.2017 Postin kannalta myönteisen ratkaisun arvonlisäverojen korvaamiseen liittyvässä oikeudenkäynnissä. 

 • Palvelualojen työnantajat Palta ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU saavuttivat molempien osapuolten hallitusten hyväksymän neuvottelutuloksen viestinvälitys- ja logistiikka-alalle 28.9.2017. Uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.11.2017 ja on voimassa 31.10.2019 saakka. 

 • Työpäivien määrä oli 65 (66). Työpäivien määrällä on vaikutus konsernin liikevaihtoon ja tulokseen, ja se vaikuttaa vertailuun sekä edellisen neljänneksen että edellisen vuoden vastaavan katsauskauden kanssa. 

Tammi-syyskuu 

Keskeiset tunnusluvut 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 3,8 % ja oli 1 194,7 (1 151,0) miljoonaa euroa.  

 • Konsernin oikaistu käyttökate heikkeni ja oli 77,7 (83,7) miljoonaa euroa, 6,5 % (7,3 %). 

 • Konsernin käyttökate heikkeni ja oli 60,8 (77,5) miljoonaa euroa, 5,1 % (6,7 %). 

 • Oikaistu liiketulos heikkeni ja oli 19,4 (24,4) miljoonaa euroa eli 1,6 % (2,1 %) liikevaihdosta. 

 • Liiketulos heikkeni ja oli -32,5 (16,5) miljoonaa euroa eli -2,7 % (1,4 %) liikevaihdosta. 

Keskeiset tapahtumat 

 • Suomen ja Baltian pakettivolyymi kasvoi yhteensä 7 %. Postin kotimaan rahti ilman elintarvikelogistiikkaa kasvoi rahtikirjoissa mitattuna 8 %. Osoitteellisten kirjeiden määrä laski Suomessa 10 %. 

 • Posti käynnisti 26 000 m²:n rahtiterminaalin rakentamisen Vantaan Suokalliontielle. Terminaalilla vastataan rahtiliiketoiminnan kasvuun. 

 • Postin rakennemuutos jatkui: 

 • Posti osti tammikuussa HR Hoiva Oy:n (nykyisin Posti Kotipalvelut Oy), joka tuottaa kotihoidon ja henkilökohtaisen avustamisen palveluja kunnille, kuntayhtymille ja yksityisasiakkaille. 

 • Posti ja Solemo Oy (SOL) perustivat huhtikuussa sisälogistiikkapalveluja tuottavan yhteisyritys Flexon. 

 • Postin tytäryhtiö OpusCapita julkisti toukokuussa myyvänsä taloushallinnon ulkoistuspalveluita tarjoavan Finance and Accounting Outsourcing -liiketoimintansa (FAO) norjalaiselle sijoitusyhtiö Longship AS:lle. Kauppa toteutui syyskuussa. 

 • Posti osti kesällä SOL Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilökohtaisen avustamisen liiketoiminnan. 

 • Posti vahvisti kesällä varhaisjakelua ostamalla Kaakon Viestinnän varhaisjakelutoiminnot ja yhdistämällä koko Postin varhaisjakelun uuteen Posti Palvelut Oy -tytäryhtiöön. 

 • Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli 4,2 % (4,4 %) kaikista Postin lähetyksistä.  

 • Työpäivien määrä oli 189 (190). 

Tulevaisuuden näkymät 

 • Vuoden 2017 liikevaihdon euroissa ennakoidaan edelleen kasvavan vuodesta 2016. Konsernin oikaistun liiketuloksen ennakoidaan pysyvän vuoden 2016 tasolla tai laskevan hieman. Vuonna 2017 liiketulokseen sisältyy merkittäviä erityiseriä. 

 • Aiemmin vuoden 2017 oikaistun liiketuloksen ennakoitiin pysyvän vuoden 2016 tasolla. 

 
Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. 

Konsernin avainluvut 

 

 

 

 

 

 

7-9 2017 

7-9 2016 

1-9 2017 

1-9 2016 

1-12 2016 

Liikevaihto, milj. euroa 

378,6 

376,0 

1 194,7 

1 151,0 

1 607,6 

Oikaistu käyttökate, milj. euroa 

22,4 

32,1 

77,7 

83,7 

126,7 

Oikaistu käyttökate, % 

5,9 

8,5 

6,5 

7,3 

7,9 

Käyttökate, milj. euroa 

17,9 

39,2 

60,8 

77,5 

116,0 

Käyttökate, % 

4,7 

10,4 

5,1 

6,7 

7,2 

Oikaistu liiketulos, milj. euroa 

3,6 

11,7 

19,4 

24,4 

47,1 

Oikaistu liiketulos, % 

1,0 

3,1 

1,6 

2,1 

2,9 

Liiketulos, milj. euroa 

-35,0 

18,8 

-32,5 

16,5 

30,7 

Liiketulos, % 

-9,2 

5,0 

-2,7 

1,4 

1,9 

Tulos ennen veroja, milj. euroa 

-36,7 

16,8 

-39,3 

14,8 

29,5 

Tilikauden tulos, milj. euroa 

-35,1 

13,6 

-42,2 

12,8 

23,2 

Liiketoiminnan rahavirta 

 

 

44,8 

9,0 

63,1 

Oman pääoman tuotto (12 kk), % 

 

 

-5,8 

2,7 

3,9 

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 

 

 

-2,2 

3,7 

5,1 

Omavaraisuusaste, % 

 

 

48,0 

48,4 

54,9 

Nettovelkaantumisaste, % 

 

 

-2,9 

-7,9 

-13,6 

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 

16,6 

17,3 

52,9 

77,0 

100,4 

Henkilöstö keskimäärin 

 

 

20 479 

20 759 

20 632 

Henkilöstö keskimäärin, FTE 

 

 

18 280 

18 620 

18 529 

Osingot, milj. euroa 

 

 

 

 

60,0 

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen: 

"Verkkokauppa on erittäin vahvassa kasvussa, ja Posti on Suomen suurimpana logistiikkayrityksenä aktiivinen toimija tässä kehityksessä. 

Posti jatkaa monivuotista rakennemuutosta viestinnän siirtyessä paperisesta sähköiseksi ja kilpailun lisääntyessä perinteisessä postitoiminnassa. Selkeänä osoituksena tästä paketti- ja logistiikkapalvelujen osuus liikevaihdosta oli kolmannella neljänneksellä jo suurempi kuin perinteisten postipalvelujen. Osoitteellisten kirjeiden volyymilasku osoittaa kiihtymistä, mutta verkkokaupan trendit ja digitalisaatio tarjoavat myös kasvumahdollisuuksia. 

Posti on rakentanut uuden strategian ja päivittänyt taloudelliset tavoitteet seuraaville kolmelle vuodelle. Postiala on historiallisen suuressa muutoksessa, ja Posti jatkaa määrätietoista uudistumistaan. Yhtiö panostaa voimakkaasti laadun sekä asiakaskokemuksen parantamiseen. Posti tavoittelee kasvua verkkokaupasta ja sen ratkaisuista, logistiikan kokonaisratkaisuista aina kuljettamisesta sisälogistiikkaan, uusista palveluista sekä OpusCapitasta. 

Strategian ytimenä on neljä tavoitetta, joiden avulla Posti uudistuu ja selviytyy murroksesta voittajana: menestyminen verkkokaupassa, kirjeen pitäminen tärkeänä asiakkaille, Postin palvelukulttuurin uudistaminen sekä digitalisaation hyödyntäminen Postin palvelujen parantajana. 

Kolmas neljännes oli haastava. Liikevaihto kasvoi lähes prosentin, mutta tulos jäi vaatimattomaksi. Positiivista oli paketin voimakas kasvu ja rahtiliikenteen hyvät volyymit. Haasteena oli kirjevolyymin voimakas lasku, jota tällä neljänneksellä emme pystyneet kokonaisuudessaan kompensoimaan tuotannossa. 

OpusCapita-segmentin uudelleenjärjestely etenee suunnitellusti. Uusi OpusCapita keskittyy B2B-asiakkaisiin tarjoamalla heille globaaleja ratkaisuja hankintaan, laskujenkäsittelyyn, kassanhallintaan ja rahoitukseen." 

LIITTEET 

LISÄTIETOJA 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander  
Puh. 020 452 3366 (MediaDesk) 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2018 
vuoden 2017 tilinpäätös: 1.3.2018 klo 10 

JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.posti.com/talous 

VALOKUVAT JA LOGOT 
www.posti.com/media 

Posti on palveluyritys, joka toimittaa markkinoiden älykkäimmät ja asiakaslähtöisimmät postin ja logistiikan ratkaisut. Posti kasvaa uusille palvelualueille ja on entistä merkityksellisempi asiakkaidensa arjessa. Meillä on toimintaa 11 maassa, liikevaihtomme vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömme määrä on noin 20 500. Liiketoimintamme kattavat myös logistiikkapalveluja tarjoavan Itella Venäjän ja sähköiseen liiketoimintaan keskittyvän OpusCapitan. www.posti.com.