Posti Group Oyj: Posti Group paransi tammi-kesäkuussa 2017 operatiivista tulostaan

27.07.2017

Posti Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017

Huhti-kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat

Tammi-kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat

Tulevaisuuden näkymät

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu.

 

Konsernin avainluvut          
  4-6 2017 4-6 2016 1-6 2017 1-6 2016 1-12 2016
Liikevaihto, milj. euroa 402,3 389,0 816,1 775,1 1 607,6
Oikaistu käyttökate, milj. euroa 19,8 21,8 55,3 51,6 126,7
Oikaistu käyttökate, % 4,9 5,6 6,8 6,7 7,9
Käyttökate, milj. euroa 12,8 17,0 42,9 38,2 116,0
Käyttökate, % 3,2 4,4 5,3 4,9 7,2
Oikaistu liiketulos, milj. euroa 0,3 1,9 15,8 12,7 47,1
Oikaistu liiketulos, % 0,1 0,5 1,9 1,6 2,9
Liiketulos, milj. euroa -7,6 -2,9 2,5 -2,3 30,7
Liiketulos, % -1,9 -0,7 0,3 -0,3 1,9
Tulos ennen veroja, milj. euroa -12,3 -1,4 -2,6 -2,0 29,5
Tilikauden tulos, milj. euroa -13,0 -0,8 -7,0 -0,8 23,2
Liiketoiminnan rahavirta     28,2 28,2 63,1
Oman pääoman tuotto (12 kk), %     3,0 0,5 3,9
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %     4,8 1,2 5,1
Omavaraisuusaste, %     49,3 47,0 54,9
Nettovelkaantumisaste, %     -3,7 -4,3 -13,6
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 11,9 48,4 36,3 59,8 100,4
Henkilöstö keskimäärin     20 334 20 838 20 632
Henkilöstö keskimäärin, FTE     18 323 18 676 18 529
Osingot, milj. euroa         60,0

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Toimintaympäristössä tapahtuva digitalisaatio jatkuu vahvana ja heijastuu suoraan Postiin, joka käy läpi monivuotista rakennemuutosta viestinnän siirtyessä paperisesta sähköiseksi ja kilpailun lisääntyessä perinteisessä postitoiminnassa. Osoitteellisten kirjeiden volyymien lasku oli edelleen voimakasta, toisella neljänneksellä 10 %. Digitalisaatio tarjoaa kuitenkin Postille myös mahdollisuuksia. Posti jatkaa strategian mukaisesti uusien tukijalkojen rakentamista kasvavilla markkinoilla; kasvun suunta on paketti- ja logistiikkapalveluissa, joiden kysyntää myönteinen talousvire ja verkkokaupan kasvu toisella neljänneksellä siivittivät.

Liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 3,4 %. Kirjetuotteiden volyymit jatkoivat laskuaan, mutta paketti- ja logistiikkatuotteiden volyymit kehittyivät myönteisesti. Päiväkohtaisesti oikaistu pakettivolyymi Suomessa kasvoi 10 % ja rahtivolyymi 9 %. Logistiikkapalveluiden liikevaihto kasvoi 20,9 % ja Pakettipalveluiden liikevaihto 0,5 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat merkittävästi myös konsernin laajentuminen yritysostoin sekä Venäjän ruplan vahvistuminen. Digitalisaatio ja uudet toimijat ovat vaikuttaneet voimakkaasti Postin peruspalvelujen volyymeihin, mutta hintamuutokset ovat loiventaneet laskevien lähetysmäärien taloudellisia vaikutuksia. Olemme jatkaneet toimia jakelun laadun parantamiseksi koko henkilöstön voimin. Kasvua haettiin yritysostoin muun muassa sisälogistiikasta, henkilökohtaisesta avustamisesta ja lehtijakelusta.

Postin oikaistu käyttökate toisella neljänneksellä oli 4,9 %. Pääsiäisen sijoittuminen huhtikuulle kuluvana vuonna vaikutti liikevaihdon ja tuloksen jakautumiseen ensimmäisen ja toisen neljänneksen välillä. Logistiikkapalvelujen kannattavuuden parantumista on tukenut yleinen kysynnän kasvu sekä operatiivisen toiminnan tehostuminen. OpusCapitan käyttökate heikkeni. Postin oikaistu liiketulos puolivuotiskaudella parani ja oli 1,9 % liikevaihdosta.

Itella Venäjän liikevaihto kasvoi euroissa 15,9 %, mutta laski ruplissa 2,7 %. Venäjän toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimet näkyvät jo osin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja kulurakenteen sopeuttaminen jatkuu.

OpusCapitan transformaatio etenee suunnitellusti. Buyer-Supplier Ecosystem -liiketoimintayksikkö jatkoi kasvua globaalisti. Yrityskauppa taloushallinnon ulkoistusliiketoiminnan myynnistä on toteutusvaiheessa. Dokumenttien ja laskujen lähetys sekä Suomen digitointi siirretään vuoden 2017 aikana osaksi Postin Postipalvelut-liiketoimintaryhmää. Lisäksi OpusCapitan Ruotsin, Norjan ja Puolan digitointi ulkoistetaan. Näiden yritysjärjestelyjen toteuduttua OpusCapita keskittyy hakemaan kasvua Buyer-Supplier Ecosystem -liiketoiminnasta.

Eduskunnan kesäkuussa hyväksymä postilain muutos on Postin kannalta tärkeä päätös. Se mahdollistaa jakeluvelvoitteiden uudistamisen vastaamaan kiihtyvää digitalisaatiota ja parantaa siten Postin toimintaedellytyksiä vapaassa kilpailussa sekä edistää uusien liiketoimintakonseptien ja teknologioiden käyttöönottoa. Uudistuksen tavoitteena on osaltaan varmistaa, että kustannustehokas yleispalvelu voidaan ylläpitää koko maassa seuraavien vuosien aikana ilman julkista tukea."

LIITTEET

Posti Groupin puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander
Puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2017
tammi-syyskuun osavuosikatsaus: 26.10.2017 klo 9

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

Posti on palveluyritys, joka toimittaa markkinoiden älykkäimmät ja asiakaslähtöisimmät postin ja logistiikan ratkaisut. Posti kasvaa uusille palvelualueille ja on entistä merkityksellisempi asiakkaidensa arjessa. Meillä on toimintaa kymmenessä maassa, liikevaihtomme vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömme määrä on noin 20 500. Liiketoimintamme kattavat myös logistiikkapalveluja tarjoavan Itella Venäjän ja sähköiseen liiketoimintaan keskittyvän OpusCapitan. www.posti.com. 

Posti-Group-puolivuosikatsaus-tammi-kesakuu-2017