Posti Group Oyj: Helsingin hovioikeudelta myönteinen ratkaisu Postille arvonlisäveroasiassa

14.09.2017

Posti Group Oyj, pörssitiedote 14.9.2017, klo 10.00 (EET)

Helsingin hovioikeus on antanut Postin kannalta myönteisen ratkaisun arvonlisäverojen korvaamiseen liittyvässä kiistassa. Hovioikeuden mukaan arvonlisäveron periminen sopimusasiakkaiden postipalveluista ei ole ollut EU-oikeuden vastaista. Posti ei joudu korvaamaan asiakkailtaan perittyjä arvonlisäveroja.

Vuosina 2011 ja 2012 seitsemän rahoitusalan laitosta nosti kanteen ensisijaisesti Postia ja toissijaisesti Postia ja Suomen valtiota vastaan korvauksen saamiseksi Postin vuosilta 1999-2014 postipalveluista perimien arvonlisäverojen osalta. Kanne perustuu väitteeseen, että Suomen arvonlisäverolaki olisi ollut ja olisi edelleen EU:n arvonlisäverodirektiivin vastainen.

Helsingin käräjäoikeus teki 18.9.2015 Postin kannalta myönteisen päätöksen asiassa ja hylkäsi rahoitusalan laitosten kanteet kokonaisuudessaan. Kantajat yhtä lukuun ottamatta valittivat päätöksestä hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus antoi tänään myönteisen ratkaisun Postille ja hylkäsi kanteet ja määräsi kantajat korvaamaan Postin oikeudenkäyntikulut.

Posti on pitänyt koko ajan asiakkaiden vaatimuksia kokonaisuudessaan perusteettomina, ja on tyytyväinen hovioikeuden päätökseen. Posti on toiminut Suomen lain mukaan periessään postipalvelujen arvonlisäverot ja tilittäessään ne Suomen valtiolle.

Lisätietoja:
Postin MediaDesk, puh. 020 452 3366 (ma-pe klo 9.00-16.30)

Posti on palveluyritys, joka toimittaa markkinoiden älykkäimmät ja asiakaslähtöisimmät postin ja logistiikan ratkaisut. Posti kasvaa uusille palvelualueille ja on entistä merkityksellisempi asiakkaidensa arjessa. Meillä on toimintaa 11 maassa, liikevaihtomme vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömme määrä on noin 20 500. Liiketoimintamme kattavat myös logistiikkapalveluja tarjoavan Itella Venäjän ja sähköiseen liiketoimintaan keskittyvän OpusCapitan. www.posti.com.