Postipalveluiden tulos heikkeni, paketti- ja logistiikkaliiketoiminta voitolliseksi

12.02.2016

POSTI GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2016 KELLO 10.00 (EET)

 

Posti Group Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2015

Loka-joulukuu 2015


Vuosi 2015

 

 Konsernin avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12
  2015 2014 2015 2014
Liikevaihto, milj. euroa 434,7 491,7 1 650,3 1 858,7
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 25,4 23,5 48,7 50,8
  Liiketulos (oikaistu), % *) 5,8 4,8 2,9 2,7
Liiketulos, milj. euroa 9,7 10,9 55,9 5,8
  Liiketulos, % 2,2 2,2 3,4 0,3
Tulos ennen veroja, milj.euroa 6,1 7,6 43,3 -4,6
Tilikauden tulos, milj. euroa 4,2 4,5 36,0 -4,4
  Oman pääoman tuotto (12 kk), %     6,1 -0,7
  Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %     6,3 1,0
  Omavaraisuusaste, %     47,8 45,9
  Nettovelkaantumisaste (Gearing), %     -10,5 17,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 16,8 14,6 60,6 57,5
Henkilöstö keskimäärin     22 219 24 617
Osingot     18,0** -
         
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä        
**) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle        

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Vuosi 2015 oli Posti Groupille vaikea viestinnän murroksen ja toimintaympäristömme heikon markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihtomme laski kaikissa liiketoimintaryhmissä. Postin ydinliiketoiminnan, kirjeiden ja lehtien jakelun, volyymien lasku vähensi liikevaihtoa liki 75 miljoonaa euroa. Kotimaan rahtiliikenteen kuljetusmäärät vähenivät kokonaismarkkinan jatkaessa laskuaan. Itella Venäjän liikevaihtoa söivät heikko rupla ja Venäjän talouden ongelmat.

Liikevaihdon laskusta huolimatta konsernin operatiivinen tulos pysyi edeltäneen vuoden tasolla. Tämä on kuitenkin vaatinut paljon korvaavia toimia ja kipeitä ratkaisuja. Olemme joutuneet kompensoimaan menetyksiä säästöillä, toiminnan tehostamisilla, hinnankorotuksilla ja henkilöstövähennyksillä.

Suurin tyytyväisyyden aihe oli Paketti- ja logistiikkapalvelut -liiketoimintaryhmän vahva tulosparannus. Sen operatiivinen tulos nousi voitolliseksi määrätietoisten tehostamistoimien ja rakennejärjestelyjen ansiosta. Edellisvuonna logistiikka teki vielä merkittävää tappiota. Tulevaisuudessa odotamme logistiikan erilaisten palvelujen olevan Postin kasvun moottori. Viime vuonna Posti jakoi yli 33 miljoonaa pakettia, jossa oli kasvua yli 2 %. Loppuvuonna valitettavasti menetimme pakettivolyymia kilpailijoille lakkojen vuoksi.

Posti Groupin vuoden 2015 liiketulos parani merkittävästi edellisvuodesta. Tulosparannusta selittää paketti- ja logistiikanpalvelujen tuloksen lisäksi 120 miljoonan euron arvoinen myynti- ja jälleenvuokrauskauppa, jossa Posti myi logistiikkakiinteistöjä Suomessa. Vertailukauden liiketulosta rasittivat 45 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.

Venäjällä markkinatilanne synkistyi viime vuoden aikana. Maan voimakkaasti heikentynyt talous, kuluttajien supistuva ostovoima ja heikko rupla vaikeuttavat tällä hetkellä Venäjällä toimivien ulkomaisten yritysten liiketoimintaa eikä Itella Venäjä tee tässä poikkeusta. Tämän vuoden kehitysnäkymiin liittyy valitettavasti edelleen suurta epävarmuutta.

Posti on välttämättömien rakenneuudistusten edessä perinteisen postin vähentyessä. Digitalisaatio ja koveneva kilpailu eivät anna Postille muuta vaihtoehtoa kuin pikaisesti sopeutua muutoksiin. Samalla pyrimme hakemaan uutta kasvua erityisesti logistiikassa, varastoliiketoiminnassa, verkkokaupassa ja uusissa kuluttajapalveluissa. Suuret kasvumahdollisuudet on myös OpusCapitan tarjoamissa taloushallinnon ohjelmistojen, talousprosessien ja automaatiopalveluissa.

Postin on huolehdittava tarkasti kannattavuudestaan. Vaikka Postin oikaistu liikevoitto parani 2,7%:sta 2,9 %:iin, kannattavuus ei ole tavoitetulla 5 % tasolla. Huolta aiheuttaa se, että viime vuonna yhtiön nykyisen tukijalan, Postipalvelujen, operatiivinen tulos heikkeni peräti 15 % eli noin 10 miljoonaa euroa. Volyymilaskun johdosta Posti onkin joutunut käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut.

Kannattavuuden turvaaminen on Postille tärkeä kysymys myös siksi, että toimimme ilman julkista tukea. Kyetäksemme kehittämään toimintaamme ja investoimaan kasvuhankkeisiin, yhtiön toiminnan täytyy olla taloudellisesti vakaalla pohjalla. Myös lisääntyvä digitalisaatio pakottaa meidät uudistamaan toimintaamme. Siksi meidän on varattava lisää resursseja palveluidemme ja tuotannon digitalisoimiseen.Yhtiön investoinnit viime vuonna olivat 61 miljoonaa euroa, joka oli 75 % poistoista. Keskipitkällä tähtäimellä investointien tasoa pitää nostaa. Emme voi jäädä digitalisaation kehityksen ulkopuolelle."

 

LIITTEET
Tilinpäätöstiedote ja hallituksen toimintakertomus (pdf)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (pdf)


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous


TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2016
Tammi-maaliskuu: 29.4.2016
Tammi-kesäkuu: 18.7.2016
Tammi-syyskuu: 31.10.2016


VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

 

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta yhdeksässä maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 1 650 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 22 000 ammattilaisen voimin. Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja. www.posti.com.

Posti_Group_Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2015.pdf Tilinpaatostiedote_ja_hallituksen_toimintakertomus_2015.pd