Postin logistiikkapalveluiden myynti kääntyi kasvuun

18.07.2016

POSTI GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.7.2016 KELLO 10.03 (EET)

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

Huhti-kesäkuu 2016

Tammi-kesäkuu 2016


Posti on muuttanut vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uuden ohjeistuksen vuoksi. Tunnusluku "kertaluonteiset erät" on korvattu tunnusluvulla "erityiserät". Tunnusluku "liiketulos ilman kertaluonteisia eriä" on korvattu tunnusluvulla "oikaistu liiketulos". Näiden tunnuslukujen sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien määritelmät löytyvät osavuosikatsauksen tunnuslukujen laskentakaavoista sekä Postin verkkosivuilta www.posti.com/talous. Muutos tulee voimaan vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien.

 

 Konsernin avainluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
  2016 2015 2016 2015 2015
           
Liikevaihto, milj. euroa 385,9 406,3 776,5 842,2 1 650,3
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) -0,9 -6,8 14,0 13,7 48,7
  Liiketulos (oikaistu), % *) -0,2 -1,7 1,8 1,6 2,9
Liiketulos, milj. euroa -5,7 27,9 -1,0 48,4 55,9
  Liiketulos, % -1,5 6,9 -0,1 5,8 3,4
Tulos ennen veroja, milj.euroa -4,2 22,8 -0,7 44,2 43,3
Tilikauden tulos, milj. euroa -3,1 17,0 0,3 32,8 36,0
Liiketoiminnan rahavirta     28,2 33,3 81,9
Oman pääoman tuotto (12 kk), %     0,5 4,4 6,1
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %     1,2 5,8 6,3
Omavaraisuusaste, %     47,9 48,0 47,8
Nettovelkaantumisaste, %     -4,2 7,9 -10,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 48,6 15,5 59,9 32,0 60,6
Henkilöstö keskimäärin     20 838 22 691 22 219
Osingot, milj. euroa         18,0
           
*) Oikaistu = ilman erityiseriä          

  

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Postin alkuvuosi sujui tyydyttävästi vaikeassa markkinatilanteessa. Konsernin huhti-kesäkuun oikaistu liiketulos parani -0,9 miljoonaan euroon ja tammi-kesäkuun oikaistu liiketulos 14,0 miljoonaan euroon, vaikka liikevaihto laski kaikissa liiketoimintaryhmissä.

Suomen ja lähialueiden taloustilanne on edelleen heikko, mutta pitkästä aikaa taloudessa on nähtävissä toipumisen merkkejä. Venäjän talous on yhä taantumassa, mikä on heikentänyt Itella Venäjän logistiikkapalveluiden kysyntää. Toisella neljänneksellä Itella Venäjän liikevaihto kasvoi kuitenkin paikallisessa valuutassa 3,4 %. Venäjän rupla vahvistui alkuvuonna, mutta vuodentakaiseen verrattuna päätöskurssi oli toisen neljänneksen lopussa liki 15 % heikompi kuin vuotta aiemmin.

Paketti- ja logistiikkapalvelut -liiketoimintaryhmälle toinen neljännes oli monella tapaa merkittävä. Posti allekirjoitti Stockmannin kanssa sopimuksen Hobby Hallin logistiikan toimintojen siirrosta Postille. Posti ilmoitti myös laajentuvansa elintarvikelogistiikkaan ostamalla lämpötilasäädeltyyn logistiikkaan erikoistuneen Veinen sekä uudistavansa ruuan verkkokauppaa. Myös hyvä vire pakettipalveluissa jatkui Postin toimittamien pakettien määrän kasvaessa huhti-kesäkuussa Suomessa 4 % ja Baltiassa 30 %. Koko liiketoimintaryhmän vertailukelpoinen liikevaihto ilman kansainvälistä rahtiliikennetoimintaa kasvoi ja oikaistu liiketulos parani.

Posti uudisti postinjakelua tavoitteenaan yhdistää jakeluun joustavasti muita palveluita. Uudistuksella pyritään hillitsemään volyymilaskusta aiheutuvaa jakelun yksikkökustannusten nousua. Osoitteellisten kirjelähetysten määrä väheni tammi-kesäkuussa 7 % ja sanomalehtien jakeluvolyymi 8 %. Volyymilaskusta johtuen Postipalvelut-liiketoimintaryhmän liikevaihto ja oikaistu liiketulos heikkenivät.

OpusCapita panostaa voimakkaasti uusiin kasvuliiketoimintoihin. Tärkeä askel tässä strategiassa oli huhtikuussa tehty saksalaisen ohjelmistoyhtiö jCatalogin yritysosto, joka tukee OpusCapitan pyrkimystä tulla johtavaksi toimijaksi yritysten ostamisen ja maksamisen globaalissa ekosysteemissä. jCatalogin integrointi OpusCapitaan aloitettiin välittömästi.

Kesäkuussa voimaan tulleen postilain muutoksen myötä koko postimarkkina on vapaan kilpailun piirissä. Uuden lain mukaan Postin kilpailijat voivat vapaasti jakaa postia missä ja milloin tahansa ilman jakelupäivävelvoitetta. Tämä asettaa Postin hyvin eriarvoiseen kilpailutilanteeseen, sillä Postilla säilyy raskas viisipäiväinen jakeluvelvoite, vaikka yleispalvelu koskee enää alle 5 % Postin lähetyksistä. Pidämmekin välttämättömänä, että yleispalvelua kevennetään tulevassa postilain uudistuksessa. Keventämällä yleispalvelun sääntelyä voidaan hallita paremmin yksikkökustannusten muutoksia. Kun sääntelyä uudistetaan, kykenee Posti hoitamaan yleispalvelutehtävänsä jatkossakin koko maassa.

Maan hallitus linjasi keväällä valtion omistajaohjauspolitiikkaa. Eduskunnan päätöksellä 49,9 % Posti Group Oyj:n omistuksesta siirtyy uudelle perustettavalle kehitysyhtiölle, jonka tehtävänä on kehittää sen omistamien yhtiöiden omistusrakennetta. Valtion omistusosuudeksi Posti Group Oyj:ssä jää vähintään 50,1 %. Euroopassa tehdyt postiyhtiöiden yksityistämiset ovat osoittaneet, että listautumiset ovat parantaneet näiden postien taloudellista suorituskykyä ja palvelujen laatutasoa.

Posti päivitti kesäkuussa strategisia tavoitteitaan, joilla Posti tähtää uudistumiseen ja kannattavaan kasvuun uusissa palveluissa. Postin pyrkimyksenä on olla Suomen johtava logistiikka- ja postialan palveluyritys. Tämän tavoitteemme osalta etenemme nyt hyvässä vauhdissa."

 

LIITTEET
Posti Groupin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2016
Tammi-syyskuu: 31.10.2016

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta yhdeksässä maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 1 650 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 22 000 ammattilaisen voimin. Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja. www.posti.com.

Posti-Group-Oyj-osavuosikatsaus-tammi-kesakuu-2016.pdf