Posti Groupin paketti- ja rahtivolyymit jatkoivat kasvua

31.10.2016

POSTI GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 31.10.2016 KELLO 10.00 (EET)

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

 

Heinä-syyskuu 2016

Keskeisiä tunnuslukuja

Keskeisiä tapahtumia

 

Tammi-syyskuu 2016

Keskeisiä tunnuslukuja

Keskeisiä tapahtumia

 

Posti on muuttanut vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uuden ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2016 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta alkaen. Tunnusluku "kertaluonteiset erät" on korvattu tunnusluvulla "erityiserät". Tunnusluku "liiketulos ilman kertaluonteisia eriä" on korvattu tunnusluvulla "oikaistu liiketulos". Näiden tunnuslukujen sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien määritelmät on esitetty osavuosikatsauksen tunnuslukujen laskentakaavoissa sekä Postin verkkosivuilla osoitteessa www.posti.com/talous.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu.

 

 

Konsernin avainluvut   7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
 Milj. euroa   2016 2015 2016 2015 2015
             
Liikevaihto   371,5 373,5 1 148,0 1 215,6 1 650,3
Oikaistu liiketulos   7,5 9,6 21,5 23,3 48,7
  Oikaistu liiketulos % 2,0 2,6 1,9 1,9 2,9
Liiketulos   14,5 -2,2 13,6 46,2 55,9
  Liiketulos % 3,9 -0,6 1,2 3,8 3,4
Tulos ennen veroja   12,6 -7,0 11,9 37,2 43,3
Tilikauden tulos   10,2 -1,1 10,5 31,7 36,0
Liiketoiminnan rahavirta       9,0 29,2 81,9
Oman pääoman tuotto (12 kk) %     2,4 5,9 6,1
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk) %     3,4 6,3 6,3
Omavaraisuusaste %     49,2 48,8 47,8
Nettovelkaantumisaste %     -7,7 8,1 -10,5
Bruttoinvestoinnit   17,3 11,8 77,2 43,7 60,6
Henkilöstö keskimäärin       20 759 22 482 22 219
Osingot           18,0

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

Posti hakee strategiansa mukaisesti uutta kasvua logistiikan palveluista kirjeiden ja lehtien jakelumäärien vähentyessä. Posti osti elokuussa lämpösäädeltyyn logistiikkaan erikoistuneen Veinen, jonka kaupan myötä Postin palvelutarjonta laajeni elintarvikelogistiikkaan ja lämpötilasäädeltyjen tuotteiden kuljetukseen. Lokakuussa Posti vahvisti edelleen markkina-asemaansa elintarvikelogistiikassa ostamalla Kuljetus Kovalaisen.

Paketti- ja logistiikkapalvelut -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi lähes 8 %. Kasvua tuki Veinen oston lisäksi kasvu Postin kotimaan rahdissa. Liiketoimintaryhmän oikaistu liiketulos laski, mutta pysyi voitollisena. Raskaan liikenteen kuljetusmäärät Suomessa kääntyivät kasvuun huhtikuussa 2016 oltuaan sitä ennen laskussa 47 kuukauden ajan. Kehitys on hyvin positiivinen, ja antaa luottamusta koko logistiikkasektorille.

Postin pakettitoimituksissa kasvu jatkui heinä-syyskuussa, ja erityisen vahvaa kasvumme oli Baltiassa, yhteensä 27 %. Olemme vahvistaneet asemaamme kansainvälisessä verkkokaupassa perustamalla yli 1 200 noutopisteen verkoston Baltiaan ja liittymällä DHL:n eurooppalaiseen kumppaniverkostoon. Se tarjoaa Postin asiakkaille pääsyn noutopisteisiin 16 Euroopan maassa. Kotimaassa pakettijakelumme kasvaa voimakkaimmin pakettiautomaattien kautta. Myös digitaalisten tilauskanavien suosio on kasvussa. Verkossa maksettujen pakettien määrä on viisinkertaistunut kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Markkinatilanne pysyi kolmannella vuosineljänneksellä haastavana Suomessa ja lähialueilla, mikä vaikutti heikentävästi konsernin liikevaihtoon ja oikaistuun liiketulokseen. Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa laski 0,5 % ja oikaistu liiketulos heikkeni 7,5 miljoonaan euroon. Oikaistu liiketulos parani Postipalveluissa ja Itella Venäjällä.

Eduskunta päätti kesäkuussa, että valtio saa vähentää omistustaan Posti Group Oyj:ssä. Valtion omistajapolitiikan periaatepäätöksen mukaisesti Posti Group Oyj:n omistuksesta 49,9 % siirtyy elokuussa perustettuun Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:hyn. Valtion suoraan omistukseen jää 50,1 % Posti Group Oyj:stä. Mahdollinen omistajuuden laajentaminen tukisi merkittävästi uudistumista postialan murroksessa ja antaisi yritykselle lisävauhtia uuteen kasvuun. Postin strategian tavoitteena on olla Suomen johtava logistiikka- ja postialan palveluyritys.

Venäjän talous on pysynyt yhä taantumassa, ja talouden elpymiseen liittyy edelleen epävarmuutta. Itella Venäjän kuljetuspalvelujen kysynnässä on nähtävissä hidasta kasvua. Heinä-syyskuussa Itella Venäjän oikaistu liiketulos parani -0,6 miljoonaan euroon. Venäjän talouden haasteista huolimatta tavoitteemme on nostaa Itella Venäjän tulos voitolliseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö viimeistelee parhaillaan postilain uudistuksen toista vaihetta, jossa on tarkoitus sopeuttaa postin yleispalvelua digitalisaation aikaan. Tämä on välttämätöntä, sillä digitalisaatio etenee peruuttamattomasti. Tammi-syyskuussa osoitteellisten kirjeiden jakelumäärä väheni 8 % ja lehtien jakelumäärä 9 % edellisvuoteen verrattuna. Lähivuosina valtio aikoo vähentää paperipostia siirtämällä viranomaisten palveluja verkkoon. Tämä nopeuttaa postiuudistuksen tarvetta.

Kesäkuussa postilakiin tehtiin jo muutoksia, jotka sallivat Postin kilpailijoille kirjejakelun missä ja milloin tahansa ilman mitään jakeluvelvoitteita. Silti nykyinen laki edellyttää Postilta 5-päiväistä yleispalvelua huolimatta siitä, että suomalaiset saavat keskimäärin vain noin 11 yleispalveluun kuuluvaa kirjettä vuodessa. Tämä sääntely yhdessä laskevien jakelumäärien kanssa johtaa vapaan kilpailun tilanteessa erittäin kalliiseen ja kustannustehottomaan jakeluun. Sääntelyä onkin joustavoitettava, jotta voidaan turvata kohtuuhintainen yleispalvelu kansalaisille ja yrityksille koko maassa.

Posti on valmis hoitamaan sanomalehtien jakelun 5-7 päivänä haja-asutusalueilla jatkossakin kaupalliselta pohjalta. Tämä kuitenkin edellyttää, että postilain uudistus toteutetaan taloudellisesti kestävällä tavalla. Lehtien jakelua voisi myös uudistaa yhdistämällä posti- ja tavarajakelua ja muita kotipalveluja haja-asutusalueilla. 

 

 

LIITTEET
Posti Groupin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)

 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander
Puh. 020 452 3366 (MediaDesk)
 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous


VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

 

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta yhdeksässä maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 1 650 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 22 000 ammattilaisen voimin. Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja. www.posti.com.

Posti-Group-Oyj-osavuosikatsaus-tammi-syyskuu-2016.pdf