Posti Groupin liikevaihto laski - Postipalveluissa positiivinen alkuvuosi

29.04.2016

POSTI GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2016 KELLO 10.00(EET)

 

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

   

 Konsernin avainluvut 1-3 1-3 1-12
  2016 2015 2015
       
Liikevaihto, milj. euroa 390,6 435,9 1 650,3
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 15,0 20,6 48,7
  Liiketulos (oikaistu), % *) 3,8 4,7 2,9
Liiketulos, milj. euroa 4,7 20,5 55,9
  Liiketulos, % 1,2 4,7 3,4
Tulos ennen veroja, milj.euroa 3,5 21,3 43,3
Tilikauden tulos, milj. euroa 3,4 15,9 36,0
Liiketoiminnan rahavirta 29,1 35,2 81,9
  Oman pääoman tuotto (12 kk), % 3,9 1,2 6,1
  Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 4,2 3,1 6,3
  Omavaraisuusaste, % 46,5 46,6 47,8
  Nettovelkaantumisaste (Gearing), % -14,8 11,7 -10,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 11,4 16,5 60,6
Henkilöstö keskimäärin 20 577 22 579 22 219
Osingot, milj. euroa     18,0
       
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä      

   

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Ensimmäisellä neljänneksellä Posti jatkoi aktiivisesti uudistumistaan ja tehostamistoimiaan digitalisaation vähentäessä perinteisen postin jakelumääriä ja muuttaessa asiakaskäyttäytymistä. Vuosille 2015-2016 ulottuvan konsernin tehostamisohjelman 75 miljoonan euron säästötavoite on nyt saavutettu. Kustannusten karsinta kompensoi osittain alkuvuoden liikevaihdon laskua. Säästöjä jouduttiin valitettavasti kohdentamaan myös henkilöstöön. Yt-neuvotteluissa irtisanottavien määrä putosi kuitenkin merkittävästi Postin tukiohjelman ansiosta.

Posti Groupin tammi-maaliskuun liiketulos ilman kertaeriä oli tyydyttävä, mutta heikkeni vertailukaudesta 15,0 miljoonaan euroon. Myönteistä oli Postipalveluiden tulosparannus volyymilaskusta huolimatta. Liiketoimintaryhmän tammi-maaliskuun tulokseen vaikuttivat tehdyt tehostamiset, kulujen leikkaukset, hinnankorotukset ja neljännekselle ajoittuneet pääsiäisen postitukset. Uutta kasvua on saatu kiinalaisten verkkokauppojen lähetysten edelleentoimituksista Venäjälle.

Tuleva postilain muutos vapauttaa kokonaan kirjepostin jakelun Suomessa poistamalla muilta toimijoilta postitoimiluvat ja jakelupäivävelvoitteet. Kilpailu kuuluu myös kirjejakeluun, mutta sääntelyn ehtojen pitää olla tasapuolisia. Nyt Postille jää muita raskaammat jakeluvelvoitteet. Siksi on tärkeää, että Postin yleispalvelua koskevaa sääntelyä kevennetään postilain kokonaisuudistuksessa. 

Paketti- ja logistiikkapalvelut -liiketoimintaryhmän alkuvuoteen sisältyi suuria onnistumisia, vaikka tulos jäikin tappiolliseksi etupainotteisten investointien, kiristyvän kilpailun ja haastavan markkinatilanteen vuoksi. Posti sai ensimmäisellä neljänneksellä useita isoja asiakkuuksia, joille Posti hoitaa erilaisia logistiikkapalveluja kuljetuksista täyden palvelun toimitusketjuratkaisuihin asti. Sopimukset vahvistavat Postin asemaa Suomen suurimpana logistiikka-alan yrityksenä.

Posti solmi maaliskuussa merkittävän sopimuksen DHL:n kumppaniverkostoon liittymisestä, mikä mahdollistaa Postin verkkokauppa-asiakkaille pakettien jakelukanavat 16 maahan ja 43 000 noutopisteeseen. Samalla Posti avaa Baltian maihin 1 200 noutopisteen verkoston. Nämä ovat konkreettisia tekoja, joilla parannetaan suomalaisten verkkokauppojen mahdollisuuksia myydä tuotteitaan myös kansainvälisesti.

Itella Venäjän liikevaihto ja liiketulos kärsivät edelleen heikosta ruplasta, Venäjän taloustilanteesta sekä logistiikkapalveluiden kysynnän heikentymisestä. Kannattavuutta on pyritty parantamaan merkittävillä kululeikkauksilla. Vaikka Venäjän talous on supistunut, maan verkkokaupan kuluttajamarkkina on tuntuvassa kasvussa. Itella Venäjä osti maaliskuussa venäläisen kuriiriyhtiö MaxiPostin laajentuakseen pakettien jakeluun Venäjällä. MaxiPost toimitti viime vuonna yli miljoona pakettilähetystä.

Taloushallinnon automaatio- ja ohjelmistopalveluja tarjoava OpusCapita jatkoi panostuksiaan uuteen strategiaan sekä sähköisiin laskutuspalveluihin ja pilvipalveluihin, mikä näkyi ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa. Tämän lisäksi paperipohjaisten tuotteiden kysyntä väheni edelleen digitalisaation myötä, ja volyymilasku näkyi ensimmäisen neljänneksen liiketuloksessa.

Toimintaympäristö pysyy vuoden 2016 aikana hyvin haastavana Suomen vaisun talouskehityksen takia. Raskaan liikenteen kuljetusmäärät ovat laskeneet Suomessa yhtäjaksoisesti 47 kuukautta toukokuusta 2012 alkaen. Arvioimme edelleen vuoden 2016 vertailukelpoisen liikevaihdon euroissa laskevan vuodesta 2015 ja Postin tuloksen ennen kertaeriä pysyvän edellisvuoden tasolla. Venäjän taloudessa ja ruplan kurssikehityksessä ei ole odotettavissa nopeaa käännettä, joten Itella Venäjän liiketoimintaan liittyy yhä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Posti on keskellä suurta toimialamurrosta. Toteutamme päättäväisesti uutta strategiaa, jolla parannamme konsernin kannattavuutta ja mahdollistamme investoinnit tulevaisuuden kasvualueisiin."

 

 

LIITTEET
Posti Groupin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)

 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)
 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2016
Tammi-kesäkuu: 18.7.2016
Tammi-syyskuu: 31.10.2016

 

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

 

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta yhdeksässä maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 1 650 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 22 000 ammattilaisen voimin. Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja. www.posti.com.

Posti-Group-Oyj-osavuosikatsaus-tammi-maaliskuu-2016.pdf