Posti Groupilla tyydyttävä tulos liikevaihdon laskiessa

02.11.2015

POSTI GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015, 2.11.2015 KELLO 10.00 (EET)

 

Heinä-syyskuu 2015

 

Tammi-syyskuu 2015

  

 

  7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
  2015 2014 2015 2014 2014
Liikevaihto, milj. euroa 373,5 435,1 1 215,6 1 367,0 1 858,7
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 9,6 6,8 23,3 27,3 50,8
Liiketulos (oikaistu), % *) 2,6 1,6 1,9 2,0 2,7
Liiketulos, milj. euroa -2,2 -7,4 46,2 -5,1 5,8
Liiketulos, % -0,6 -1,7 3,8 -0,4 0,3
Tulos ennen veroja, milj.euroa -7,0 -10,1 37,2 -12,2 -4,6
Tilikauden tulos, milj. euroa -1,1 -9,1 31,7 -8,9 -4,4
Oman pääoman tuotto (12 kk), %     5,9 1,4 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %     6,3 1,3 1,0
Omavaraisuusaste, %     48,8 47,2 45,9
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %     8,1 19,9 17,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 11,8 12,0 43,7 42,9 57,5
Henkilöstö keskimäärin     22 482 25 132 24 617
           
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä          

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Posti Group -konsernin operatiivinen tulos heinä-syyskuussa parani 9,6 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavan ajanjakson 6,8 miljoonasta eurosta. Tulosparannus on tässä tilanteessa varsin hyvä saavutus, sillä konsernin liikevaihto laski edelleen ja markkinatilanne pysyi erittäin vaikeana.   

Merkittävin tekijä tuloksen kohenemiseen on Paketti- ja logistiikkapalvelut -liiketoimintaryhmän tulosparannus. Positiivista oli, että liiketulos ilman kertaluonteisia eriä nousi heinä-syyskuussa voitolliseksi, kuten myös koko alkuvuonna - liikevaihdon laskusta huolimatta. Tämä antaa uskoa, että menemme oikeaan suuntaan.

Olemme määrätietoisesti tehostaneet logistiikassa tappiollista toimintaamme. Osana tehostustoimia konserni on myynyt muun muassa kansainvälisen rahtiliiketoimintansa sekä karsinut Suomen terminaaliverkkoa. Liiketoimintaryhmän tulokseen myötävaikutti niin ikään pakettipalveluiden kysynnän kasvu.

Logistiikan osalta voidaan todeta, että kaikki suurimmat rakennejärjestelyt on saatu päätökseen. Logistiikka pysyy Postin ydinliiketoimintoina ja uudessa strategiassamme tavoitteemme on hakea synergiahyötyä ja uutta kasvua lähilogistiikan, elintarvikelogistiikan ja varastologistiikan palveluista.

Jatkamme tehostamistoimia meneillään olevan 75 miljoonan euron ohjelman puitteissa koko konsernissa. Tehostamistoimia tarvitaan, jotta liikevaihdon lasku saadaan kompensoitua.Postipalveluissa operatiivinen tulos heikkeni kausiluonteisesti heinä-syyskuussa. Kustannusten sopeutustoimet eivät olleet riittäviä kompensoidakseen volyymilaskusta johtuneen liikevaihdon menetystä.

Postimarkkinoiden kilpailun lisääntyessä ja uusien toimijoiden tullessa alalle meidän on pidettävä huolta Postin kilpailukyvystä ja kustannustehokkuudesta palveluyrityksenä. Nykyinen työehtosopimuksemme on liian jäykkä vastaamaan niihin uudenlaisiin tarpeisiin, mitä asiakkaamme meiltä odottavat palvelun osalta tänä päivänä. Uudessa työehtosopimuksessa työvuorosuunnitteluun pitää saada enemmän joustavuutta, jotta voimme reagoida paremmin asiakaskysynnän muutoksiin, välttää jakeluhäiriöitä ja kehittää uutta palveluliiketoimintaa.

Vaikka postialalle tulee uusia jakelijoita, vakavin haasteemme on silti digitalisaatio, joka vie vääjäämättä kirjeitä, laskuja ja lehtiä verkkoon hurjalla vauhdilla tulevina vuosina. Kesällä julkistamamme uusi strategia on Postin tiekartta digitalisoituvaan Suomeen, jossa Posti ei aio jäädä sopeutujan rooliin vaan aktiivisesti hyödyntää digitalisaatiota palveluissaan, tuotannossaan ja toimintatavoissaan."


LIITTEET
Posti Groupin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)
 

JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.posti.com/talous

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2016

Vuoden 2015 tulosjulkistus: 12.2.2016 
Tammi-maaliskuu: 29.4.2016 
Tammi-kesäkuu: 18.7.2016 
Tammi-syyskuu: 31.10.2016

 

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

 

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 10 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 1 859 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 23 000 ammattilaisen voimin. Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja. www.posti.com.

 

Posti-Group-Q3-2015_osavuosikatsaus.pdf