Posti Groupin strategia etenee - toimialan ja markkinan murros vakava

13.02.2015

POSTI GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 KELLO 10.00 (EET)

Posti Groupin strategia etenee - toimialan ja markkinan murros vakava

 

Posti Group Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014

Loka-joulukuu 2014

 

Vuosi 2014

   

Konsernin avainluvut        
  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
  2014 2013 2014 2013
         
Liikevaihto, milj. euroa 491,7 528,8 1 858,7 1 976,8
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 23,5 26,3 50,8 50,5
Liiketulos (oikaistu), % *) 4,8 5,0 2,7 2,6
Liiketulos, milj. euroa 10,9 12,3 5,8 9,9
Liiketulos, % 2,2 2,3 0,3 0,5
Tulos ennen veroja, milj.euroa 7,6 9,6 -4,6 -2,4
Tilikauden tulos, milj. euroa 4,5 17,6 -4,4 7,7
Oman pääoman tuotto (12 kk), %     -0,7 1,1
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %     1,0 1,3
Omavaraisuusaste, %     45,9 47,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %     17,2 21,1
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 14,6 19,8 57,5 61,1
Henkilöstö keskimäärin     24 617 27 253

 

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Vuonna 2014 toteutimme systemaattisesti uutta strategiaamme, jonka keskeisinä tavoitteina on uudistaa yhtiöstämme moderni, asiakaskeskeinen ja laadukas posti- ja logistiikka-alan palveluyritys. Osana uudistusta oli Itellan nimen muuttaminen Postiksi tämän vuoden alussa. Olen hyvin iloinen, että kansalaisten ja asiakkaidemme parissa nimenmuutos on otettu niin positiivisesti vastaan. Nimiuudistus osoittautui oikeaksi päätökseksi.

Päättyneenä vuonna kiihtyvä digitalisaatio vaikutti konsernin toimintaan syvällisemmin kuin koskaan aiemmin. Osoitteellisten kirjelähetysten kokonaisvolyymi väheni 10 prosenttia ja sanomalehtien osalta lasku oli 13 prosenttia. Lähivuosina viestinnän ja postialan murros jatkuu vähintäänkin yhtä haastavana. Jos kirjeiden ja lehtien jakelumäärät vähenevät 10 prosentin tahtia, se tarkoittaa Postille vähintään 60 miljoonan euron liikevaihdon menetystä vuosittain.

Digitalisaatio tarjoaa Postille myös uusia kasvumahdollisuuksia. Verkkokaupan kasvun ansiosta toimitimme viime vuonna ennätysmäärän paketteja, liki 33 miljoonaa kappaletta. Netpostin eli sähköisen postilaatikon käyttäjämäärä kasvoi 10 % ja oli lähes 600 000. Digitalisaatiosta hyötyy myös taloushallinnon ulkoistuspalveluita ja automaatioratkaisuja tekevä OpusCapita, jonka tarjoamat sähköiset laskut ja taloushallinnon automatisoinnin pilvipalvelut ovat voimakkaassa kasvussa. OpusCapita onkin tärkeä tukipilari Postin vuoteen 2020 ulottuvassa strategiassa.

Konsernin oikaistu liiketulos parani 50,8 miljoonaan euroon. Vuoden aikana tehdyt rakennemuutokset ja sopeutustoimet kasvattivat kertaluonteisia eriä, minkä vuoksi liiketulos heikkeni edellisvuodesta. Viestinvälityksen tulostaso säilyi hyvänä säästöjen, tehostamistoimien ja hinnankorotusten ansiosta. Logistiikan liikevaihto laski 8,7 %. Lasku johtui logistiikan ja kaupan hyvin vaikeasta markkinatilanteesta ja kovasta kilpailusta.

Positiivinen valopilkku on Itella Venäjä, joka ylsi voitolliseen tulokseen erittäin haastavassa markkinatilanteessa. Itella Venäjän euromääräinen liikevaihto laski ruplan voimakkaan heikentymisen takia. Tästä vuodesta on tulossa kuitenkin vaikea Venäjän talouden vajotessa taantumaan. Heikko rupla, öljyn hinnan lasku ja sanktiot heikentävät Venäjän taloutta ja kuluttajien ostovoimaa, mikä vähentää logistiikkapalvelujen kysyntää.

Viime vuonna postin ja logistiikan murrokseen sopeutuminen edellytti konsernilta valitettavasti laajoja henkilöstövähennyksiä, jotka toteutettiin mahdollisimman vastuullisesti ja hallitusti. Uusi polku -ohjelmalla olemme tukeneet henkilöstöä taloudellisesti ja tarjonneet valmennusta uudelleenkoulutukseen.

Myös logistiikassa teimme mittavia tehostustoimia karsien muun muassa rajusti tappiollista toimintaamme Skandinaviassa. Logistiikka onnistuikin parantamaan tulostaan, vaikka liiketulos pysyi yhä selvästi tappiollisena. Pitkittynyt taantuma on vaikeuttanut nopean käänteen aikaansaamista. Tehostamistoimia jatketaan uudella ohjelmalla tavoitteena varmistaa konsernin kannattavuus taantuman yli. Keskitymme ydinliiketoimintoihimme laajentumisen sijaan."

 

LIITTEET
Tilinpäätöstiedote ja hallituksen toimintakertomus (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (PDF)
  

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)
 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2015
Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 30.4.
Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 17.7.
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 2.11.

 

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

 

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 1 859 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 23 000 ammattilaisen voimin. www.posti.com.

Posti_Group_Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_2014.pdf Posti_Group_tilinpaatostiedote_ja_hallituksen_toimintakertomus_2014.pd